Philips 221T1SB1/00 User Manual

Product codes
Page of 21
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
201T1
 221T1
 231T1 
PL 
Podręcznik użytkownika

Summary of Contents of user manual for Philips 221T1SB1/00

 • Page 1

  Register your product and get support at www.philips.com/welcome 201T1 221T1 231T1 PL Podręcznik użytkownika

 • Page 2

  Model www.philips.com/support Serial Country Code Telephone number Tariff Austria +43 0810 000206 0.07 Belgium +32 078 250851 0.06 Denmark...

 • Page 3

  Spis treści 1 Uwaga 2 2 Ważne 4 Najbardziej aktualny podręcznik użytkownika onlin 5 3 Odbiornik LCD Monitor with HD...

 • Page 4

  1 Uwaga • Wszelkie wyraźnie zabronione w instrukcji czynności, wszelkie niezalecane lub niezatwierdzone regulacje oraz procedury montażu powodują utratę 2009...

 • Page 5

  Prawa autorskie VESA, FDMI i logo VESA Mounting Compliant są znakami towarowymi organizacji Video Electronics Standards Association. ® Kensington i Micro...

 • Page 6

  2 Ważne • Unikaj silnego nacisku na wtyczki. Luźna wtyczka może być przyczyną iskrzenia lub pożaru. Przed rozpoczęciem korzystania z odbiornika...

 • Page 7

  • Niebezpieczeństwo uszkodzenia telewizora! Recykling Przed podłączeniem telewizora do zasilania upewnij się, że napięcie odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu telewizora. Nie wolno podłączać...

 • Page 8

  3 Odbiornik LCD Pilot zdalnego sterowania Monitor with HD 1 TV 21 Gratulujemy zakupu i witamy w firmie Philips! Aby w pełni korzystać...

 • Page 9

  a (Tryb gotowości) m INFO • Służy do przełączania odbiornika Wyświetlanie lub ukrywanie ekranu Instrukcja obsługi w tryb gotowości, informacji...

 • Page 10

  z DUAL I-II Przełączenie w celu wyboru mono / stereo / dual I/ dual II z wejścia TV RF. {...

 • Page 11

  4 Korzystanie Wskazówka z urządzenia •• Mimo że telewizor, znajdując się w trybie gotowości, pobiera bardzo mało energii, LCD Monitor energia...

 • Page 12

  Oglądanie materiałów z Regulacja głośności podłączonych urządzeń telewizora Uwaga •• Włącz urządzenie przed wybraniem go w telewizorze jako źródła. Użyj przycisku źródła....

 • Page 13

  5 Podłączanie a PC IN (VGA i AUDIO IN) Wejście audio i wideo z komputera. urządzeń AUDIO W tej części...

 • Page 14

  c EXT 1 (SCART) e AV OUT (VIDEO OUT i AUDIO OUT Wejście audio i wideo z urządzeń L/R) analogowych...

 • Page 15

  Boczne złącze c VIDEO Kompozytowe wejście wideo z urządzeń analogowych, takich jak magnetowidy. 1 2 3 4 d SERVICE a...

 • Page 16

  6 Informacje o Pilot zdalnego sterowania produkcie • • Typ: 201T1, 221T1, 231T1 RC Baterie: 2 typu AAA LR03 Informacje...

 • Page 17

  7 Rozwiązywanie Problemy z kanałami telewizyjnymi problemów Ustawione wcześniej kanały nie pojawiają się na liście kanałów: •• Sprawdź, czy została...

 • Page 18

  na ekranie. Sprawdź wyjście sygnału jest podłączony do wejścia AUDIO L/R urządzenia. lub AUDIO IN (tylko gniazdo typu mini...

 • Page 19

  PL 17 Po ls ki

 • Page 20

  18 PL

 • Page 21

  2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Specifcations are subject to change Q41G22TM813 4 A without notice. Philips...

downloadlike
ArtboardArtboardArtboard