Philips 221T1SB1/00 User Manual

Product codes
Page of 21
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
201T1
 221T1
 231T1 
NO 
Bruksanvisning

Summary of Contents of user manual for Philips 221T1SB1/00

 • Page 1

  Register your product and get support at www.philips.com/welcome 201T1 221T1 231T1 NO Bruksanvisning

 • Page 2

  Model www.philips.com/support Serial Country Code Telephone number Tariff Austria +43 0810 000206 0.07 Belgium +32 078 250851 0.06 Denmark...

 • Page 3

  Innholdsfortegnelse 1 Merknad 2 2 Viktig 4 Den senest oppdaterte bruksanvisningen online 5 3 Din LCD Monitor with HD TV...

 • Page 4

  1 Merknad Pikselegenskaper Dette LCD-produktet har et høyt antall fargepiksler. Selv om det har 99,999 % eller flere effektive piksler, kan...

 • Page 5

  Opphavsrett VESA, FDMI og logoen VESA- monteringskompatibel er varemerker for Video Electronics Standards Association. ® Kensington og Micro Saver er...

 • Page 6

  2 Viktig • Hvis TV-en monteres på stativ, må bare det medfølgende stativet brukes. Fest stativet ordentlig til TV-en. Plasser...

 • Page 7

  • Fare for hørselsskade! Unngå bruk av Resirkulering hodetelefoner med høy lyd eller over lengre tid. • Hvis TV-en har...

 • Page 8

  3 Din LCD Monitor Fjernkontroll with HD TV Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! 21 1 Hvis du vil...

 • Page 9

  a (Standby-på) p SUBPAGE • Setter TV i standby hvis TV er på. Viser undersiden når det er mer enn...

 • Page 10

  ~ TELETEXT Trykk for å åpne eller lukke tekst-TV. INDEX Trykk for å vise oversiktsiden til tekst-TV. € SUBTITLE...

 • Page 11

  4 Bruke LCD Monitor Merknad with HD TV •• Hvis du ikke finner fjernkontrollen, og vil slå på TV-en når...

 • Page 12

  Vise tilkoblede enheter Justere TV-volum Merknad •• Slå på enheten før du velger den som kilde på TV-en. Bruk av...

 • Page 13

  5 Koble til a PC IN (VGA og AUDIO IN) Lyd- og videoinngang fra en datamaskin. enhetene AUDIO Denne delen...

 • Page 14

  c EXT 1 (SCART) e AV OUT (VIDEO OUT og AUDIO OUT Analog lyd- og videoinngang fra analoge L/R) eller...

 • Page 15

  Sidekontakt c VIDEO Komposittinngang fra analoge videoenheter, f.eks. VCR. 1 2 Nors k 3 4 d SERVICE a COMMON INTERFACE...

 • Page 16

  6 Produktinforma- Fjernkontroll sjon • • Type: 201T1, 221T1, 231T1 RC Batterier: 2 x AAA-størrelse (LR03-type) Produktinformasjon kan endres uten forvarsel. Du...

 • Page 17

  7 Feilsøking Ingen digitale kanaler ble funnet under installasjonen: •• Kontroller at TV-en støtter DVB-T eller DVB-C i landet der...

 • Page 18

  Problemer med lyden Problemer med PC-tilkobling Det er bilde, men ingen lyd fra TV-en: Dataskjermen på TV-en er ustabil: ••...

 • Page 19

  NO 17

 • Page 20

  18 NO

 • Page 21

  2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Specifcations are subject to change Q41G22TM813 4 A without notice. Philips...

downloadlike
ArtboardArtboardArtboard