Apple M9649G/A Benutzerhandbuch

Seite von 20
 
15
 
1
 
De VESA Mount Adapter 
installeren
 
Als u het Apple Cinema Display (modelnummers A1081, A1082 en A1083) wilt 
gebruiken in combinatie met een VESA-montageoplossing voor flat-
panelbeeldschermen, bevestigt u de VESA Mount Adapter aan de achterzijde van het 
beeldscherm. Volg hiervoor de installatie-instructies in deze handleiding.
 
1
 
Schakel het beeldscherm en de computer uit. Haal de gelijkstroomnetsnoer uit de 
lichtnetadapter en koppel de DVI-, USB- en FireWire-kabels los van de computer. Trek 
voorzichtig alle beeldschermkabels door de opening in de standaard.
 
2
 
Leg een zachte, schone doek op een tafel of andere vlakke ondergrond. Houd het 
beeldscherm bij de zijkanten vast en leg het voorzichtig met het beeldscherm 
omlaag op de doek op de tafel of de vlakke ondergrond.
 
3
 
Draai met de meegeleverde inbussleutel de schroeven los waarmee de standaard aan 
de achterzijde van het beeldscherm is bevestigd (zie onderstaande afbeelding). Haal 
de schroeven en de standaard los en bewaar ze, zodat u later eventueel de standaard 
opnieuw kunt bevestigen.
®
¤
Schroeven
Beeldschermkabel
Standaard
Inbussleutel
 
4-2689MAK.book  Page 15  Friday, May 28, 2004  2:34 PM