Panasonic DMC-LX100 Bedienungsanleitung

Seite von 97
SQT0375
M0914KZ0
Osnovna navodila za uporabo
Digitalni fotoaparat
Model Št..
DMC-LX100
EB
Prosimo, da pred prvo uporabo aparata, pazljivo preberete priročnik 
za uporabo
Bolj podrobna navodila za uporabo tega fotoapara-
ta se nahjajajo v “Navodila za uporabo napred-nih 
funkcij” (PDF format)” na priloženem CD-ROM. 
Namestite jih na vaš PC in jih preberite
Internetna stran: http://www.panasonic-
europe.com