Panasonic DMC-LX100 Bedienungsanleitung

Seite von 332
SQW0034
M0914KZ0
Meddelanden på skärmen 
299
Bruksanvisning 
för avancerade funktioner
Digitalkamera
Modell nr.
DMC-LX100
Läs igenom de här anvisningarna noggrant innan du använder 
produkten och spara bruksanvisningen för framtida bruk.
Frågor & svar  Felsökning 
310
Hitta informationen du behöver 
2
Innehåll 
4
Innehåll efter funktion 
10
Menylista 
303

Zusammenfassung der Spezifikationen bedienungsanleitung für Panasonic DMC-LX100

 • Seite 1 Bruksanvisning för avancerade funktioner Digitalkamera Modell nr. DMC-LX100 Läs igenom de här anvisningarna noggrant innan du använder produkten och...
 • Seite 2: Hitta informationen du behöver Hitta informationen du behöver All information du kan behöva finns på följande sidor i denna ”Bruksanvisning för avancerade funktioner”....
 • Seite 3: Så här använder du den här handboken Så här använder du den här handboken Ikoner för bildtagningsläge Bildtagningsläge: I de bildtagningslägen som indikeras av svarta ikoner...
 • Seite 4: Innehåll Innehåll ■■Hitta informationen du behöver.......... 2 ■■Innehåll efter funktion....................... 10 ■■Så här använder du den här handboken............................................ 3 Före...
 • Seite 5 Innehåll Grunder ■■Hålla kameran..................................... 53 ■■Ändra vilken information som ■■Ta bilder med användning visas på bildtagningsskärmen.......... 62 av sökaren...
 • Seite 6 Innehåll Inställningar för bildkvalitet och färgsättning ■■Justera bildkvaliteten med ■■Använda effekter [Fotostil]............................. 100 bildkorrigeringsfunktionerna ■■Justera högdagrar och skuggor på...
 • Seite 7 Innehåll Funktioner för specifika motiv och syften ■■Ta bilder automatiskt vid specifika ■■Ta bilder med ansiktsidentifiering intervaller [Time lapse...
 • Seite 8 Innehåll Spela upp och redigera bilder ■■Visa gruppbilder............................... 201 [Time lapse video].....................................215 ■■Hämta stillbilder från rörliga bilder.... 203 [Stoppa...
 • Seite 9 Innehåll Ansluta till annan utrustning ■■Uppleva rörliga bilder i 4K.............. 274 ■■Lagra stillbilder och rörliga bilder Visa rörliga bilder...
 • Seite 10: Innehåll efter funktion Innehåll efter funktion Ta bilder Ta bilder Matning Bildtagningsläge............................................59 Avtryckarläge...............................................141 [Förhandsvisning]..........................................88 [Formatgaffl.]...............................................147 Bildeffekter (filter)..........................................89 [Självutlösare]..............................................148 Makrofotografering......................................126 Bildkvalitet och färgton...
 • Seite 11 Innehåll efter funktion Visning Visning Redigera [Auto återvisn.]...............................................57 [RAW-bearbetning]......................................208 Bildvisning.....................................................67 [Ändr. strl.]...................................................216 Visningszoom................................................68 [Trimmar].....................................................217 Multibildvisning..............................................68 Lägga till information Uppspelning...
 • Seite 12: Före användning Före användning Före användning ■■Hantering av kameran Utsätt inte kameran för kraftiga vibrationer, våld eller hårt tryck. ●●Undvik att använda...
 • Seite 13 Före användning Standardtillbehör Kontrollera att alla tillbehör medföljer innan du använder kameran. ●●Kameratillbehören och deras utseende skiljer sig åt...
 • Seite 14 Före användning Kamerans olika delar och funktioner 1 2 3 4 5 6 1 Indikator för självutlösare (→148) /...
 • Seite 15 Före användning Kamerans olika delar och funktioner (Ovansida) 10 Stereomikrofon (→53, 200) Se till att inte täcka över 10...
 • Seite 16 Före användning Kamerans olika delar och funktioner 23 24 25 26 27 29 30 28 23 Sökare (LVF) (→54)...
 • Seite 17 Före användning Kamerans olika delar och funktioner 27 31 32 33 34 35 37 38 36 39 40 41...
 • Seite 18 Före användning Kamerans olika delar och funktioner [MENU/SET]-knapp / markörknapp / vridreglage [MENU/SET]-knapp Använd den här knappen för att...
 • Seite 19: Förberedelser Förberedelser Sätta fast linslocket och axelremmen Täck objektivet med linslocket för att skydda det när du inte tar bilder. Vi...
 • Seite 20 Förberedelser Ladda batteriet Ladda alltid batteriet innan du använder kameran för första gången! (batteriet levereras oladdat) Om batterier som...
 • Seite 21 Förberedelser Ladda batteriet Kommentarer om laddningstid Laddningstid Ca 190 min ••Laddningstiden som anges ovan är den tid som krävs...
 • Seite 22 Förberedelser Ladda batteriet Riktlinjer för antal bilder som kan tas samt användningstid Ta stillbilder (med användning av displayen) Ca...
 • Seite 23 Förberedelser Ladda batteriet Spela in rörliga bilder (med användning av displayen) [Inspelningsformat] [AVCHD] [MP4] [MP4] [Insp.kvalitet] [FHD/17M/50i] [FHD/20M/25p] [4K/100M/25p]...
 • Seite 24 Förberedelser Sätta i och ta ur batteriet/kortet (tillval) ••Se till att kameran är avstängd. 1 Skjut öppningsknappen till [OPEN]-positionen...
 • Seite 25 Förberedelser Om kortet Följande SD-standardkort (kort av märket Panasonic rekommenderas) kan användas. Korttyp Kapacitet Kommentarer SD-minneskort 8 MB –...
 • Seite 26 Förberedelser Om kortet ●●Om skrivskyddsalternativet ställs in på ”LOCK”, kan du eventuellt inte skriva, ta bort eller formatera data,...
 • Seite 27 Förberedelser Om kortet Riktlinjer för inspelningskapacitet (bilder/inspelningstid) Antal bilder som kan tas och inspelningstid varierar beroende på kortets kapacitet...
 • Seite 28 Förberedelser Om kortet Om [Inspelningsformat] är [MP4] [Insp.kvalitet] 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB [4K/100M/25p] 9m00s 20m00s...
 • Seite 29 Förberedelser Ställa in klockan Klockan är inte inställd vid leveransen av kameran. 1 Slå på kameran ••Om skärmen för...
 • Seite 30 Förberedelser Ställa in klockan 8 Tryck på för att ange din tidszon hemma och tryck på [MENU/SET] Namn på...
 • Seite 31 Förberedelser Ställa in menyn Du kan använda menyn för att ställa in kamera- och bildtagningsfunktioner, använda visningsfunktioner och utföra...
 • Seite 32 Förberedelser Ställa in menyn 2 Tryck på för att välja menyalternativ och tryck på [MENU/SET] Sida ••Du kan också...
 • Seite 33 Förberedelser Ställa in menyn Ändra menytyp Exempel: Byta till [Inst.]-menyn från [Insp]-menyn 1 Tryck på 2 Tryck på för...
 • Seite 34 Förberedelser Ta fram ofta använda menyer direkt (snabbinställningsmenyn) Du kan enkelt ta fram olika menyalternativ för att ändra inställningar....
 • Seite 35 Förberedelser Ta fram ofta använda menyer direkt (snabbinställningsmenyn) Ändra snabbinställningsmenyn till önskat alternativ Ställ in [Q.MENU] (→34) i [Anpassad]-menyn...
 • Seite 36 Förberedelser Ta fram ofta använda menyer direkt (snabbinställningsmenyn) [Anpassad]-menyn •• [Tyst läge] (→161) •• [Zebramönster] (→166) •• [Konturmark. (peaking)]...
 • Seite 37 Förberedelser Tilldela ofta använda funktioner till knapparna (funktionsknappar) Vissa knappar kan tilldelas funktioner som används ofta. 1 Ställ in...
 • Seite 38 Förberedelser Tilldela ofta använda funktioner till knapparna (funktionsknappar) Tilldela en funktion till en funktionsknapp Tryck på funktionsknappen för att...
 • Seite 39 Förberedelser Ändra inställningar med hjälp av kontrollringen ”Kontrollringen” är ett enkelt och bekvämt sätt att justera flera olika inställningar,...
 • Seite 40 Förberedelser Ändra inställningar med hjälp av kontrollringen Ändra inställningarna för kontrollringen Ändrar inställningarna för kontrollringen. 1 Ställ in menyn...
 • Seite 41 Förberedelser Använda [Inst.]-menyn [Klockinst.] och [Viloläge] är viktiga för klockinställningarna och för batteriets livslängd. Kontrollera dessa inställningar före användning....
 • Seite 42 Förberedelser Använda [Inst.]-menyn Information om att välja [Inst.]-menyinställningar finns i (→31) [Resdatum] Om du ställer in ditt reseschema och...
 • Seite 43 Förberedelser Använda [Inst.]-menyn Information om att välja [Inst.]-menyinställningar finns i (→31) [Pipljud] Ställer in pipljud eller slutarljud. ■■[Pipnivå] Inställningar:...
 • Seite 44 Förberedelser Använda [Inst.]-menyn Information om att välja [Inst.]-menyinställningar finns i (→31) [Skärm] / [Bildsökare] Justera displayens och sökarens ljusstyrka...
 • Seite 45 Förberedelser Använda [Inst.]-menyn Information om att välja [Inst.]-menyinställningar finns i (→31) [Skärmljusstyrka] Ställer in displayens ljusstyrka baserat på ljusförhållandena...
 • Seite 46 Förberedelser Använda [Inst.]-menyn Information om att välja [Inst.]-menyinställningar finns i (→31) [Viloläge] Kameran stängs av automatiskt om ingen åtgärd...
 • Seite 47 Förberedelser Använda [Inst.]-menyn Information om att välja [Inst.]-menyinställningar finns i (→31) [USB-läge] Välj kommunikationsmetod för när kameran ansluts till...
 • Seite 48 Förberedelser Använda [Inst.]-menyn Information om att välja [Inst.]-menyinställningar finns i (→31) [TV-anslutning] (fortsättning) ■■[HDMI-läge] Ställ in format för HDMI-utgången...
 • Seite 49 Förberedelser Använda [Inst.]-menyn Information om att välja [Inst.]-menyinställningar finns i (→31) [TV-anslutning] (fortsättning) ■■[VIERA link] Aktivera automatisk länkning till...
 • Seite 50 Förberedelser Använda [Inst.]-menyn Information om att välja [Inst.]-menyinställningar finns i (→31) [Disp version] Kontrollera versionen för kamerans fasta programvara...
 • Seite 51 Förberedelser Använda [Inst.]-menyn Information om att välja [Inst.]-menyinställningar finns i (→31) [Rensa Wi-Fi-inst.] Återställer inställningarna [Wi-Fi] till förvalda inställningar....
 • Seite 52 Förberedelser Ange text Använd markörknappen för att ange namn med ansiktsidentifieringsfunktionen och i [Profilinställning] (småbarn och husdjur), eller för...
 • Seite 53: Grunder Grunder Hålla kameran ••Undvik kameraskakningar genom att hålla kameran AF-lampa med båda händerna, med armarna nära kroppen och Mikrofon benen...
 • Seite 54 Grunder Ta bilder med användning av sökaren När du använder sökaren kan du kontrollera motivet i kameran även om...
 • Seite 55 Grunder Ta bilder med användning av sökaren Ställa in ögonsensorns känslighet eller ställa in så att visningen växlar mellan...
 • Seite 56 Grunder Ta bilder ••Tryck på knappen [   ] (   ) för att ställa in matningsläget på [   ] ([Enskild])....
 • Seite 57 Grunder Ta bilder ●●Motiv/miljöer som kan vara svåra att fokusera på: ••Snabbrörliga eller mycket ljusa föremål eller föremål utan...
 • Seite 58 Grunder Spela in rörliga bilder Högupplösta bilder som uppfyller AVCHD-standarden kan tas, såväl som rörliga bilder inspelade i MP4-format....
 • Seite 59 Grunder Välj bildtagningsläge Välja bildtagningsläge med bländarringen och vridreglaget för slutartid 1 Vrid på bländarringen och vridreglaget för slutartid...
 • Seite 60 Grunder Välj bildtagningsläge Ange en kombination av inställningar som ska användas för bildtagning (Anpassade inställningar) Upp till tre kombinationer...
 • Seite 61 Grunder Välj bildtagningsläge När menyinställningarna ändras Även om menyinställningarna ändras temporärt när någon av de anpassade inställningarna väljs, ändras...
 • Seite 62 Grunder Ändra vilken information som visas på bildtagningsskärmen Inspelningsinformationen (som ikoner för olika inställningar) och nivåmätaren kan också stängas...
 • Seite 63 Grunder Ändra vilken information som visas på bildtagningsskärmen ■■[   ] Visningslayout med Live View-sökaren ••Displayen växlar så som visas...
 • Seite 64 Grunder Ändra vilken information som visas på bildtagningsskärmen Aktivera/avaktivera histogramvisning → [Anpassad] → [Histogram] → [ON] / [OFF] Använd...
 • Seite 65 Grunder Ändra vilken information som visas på bildtagningsskärmen Aktivera/avaktivera visning av riktlinjer → [Anpassad] → [Riktlinjer] → [   ]...
 • Seite 66 Grunder Ändra vilken information som visas på bildtagningsskärmen Använda nivåmätaren Om du vill säkerställa att kameran inte är sned...
 • Seite 67 Grunder Visa bilderna 1 Tryck på visningsknappen 2 Tryck på eller vrid på vridreglaget för att välja bilden som...
 • Seite 68 Grunder Visa bilderna Zooma in och visa bilder ”Visningszoom” 1 Flytta zoomreglaget mot T-sidan •• Varje gång du flyttar...
 • Seite 69 Grunder Visa bilderna Visa bilder efter inspelningsdatum ”Kalendervisning” 1 Flytta zoomreglaget mot W-sidan för att visa kalenderskärmen 2 Använd...
 • Seite 70 Grunder Visa bilderna Visa rörliga bilder Den här enheten har utformats för att spela upp rörliga bilder i formaten...
 • Seite 71 Grunder Ställa in vilken information som ska visas på uppspelningsskärmen Du kan inaktivera visningen av bildinformation (filnummer m.m.) och...
 • Seite 72 Grunder Ställa in vilken information som ska visas på uppspelningsskärmen Aktivera/avaktivera visning av överexponerade områden → [Anpassad] → [Markera]...
 • Seite 73 Grunder Radera bilder Raderade bilder kan inte återställas. Inga bilder tas bort i följande fall: ••Skyddade bilder. ••Minneskortets skrivskydd...
 • Seite 74 Grunder Radera bilder Ta bort flera (upp till 100)/Ta bort alla bilder En bildgrupp (→201) behandlas som 1 bild....
 • Seite 75: Bildtagningsläge Bildtagningsläge Ta bilder med automatiska inställningar [Intelligent auto]-läge Bildtagningsläge: Det här läget rekommenderas om du bara vill kunna ‘sikta och...
 • Seite 76 Bildtagningsläge Ta bilder med automatiska inställningar [Intelligent auto]-läge Automatisk distinktion mellan scener Vid bildtagning [i-Porträtt] [i-Landskap] [i-Makro] [i-Nattporträtt]*1 [i-Nattlandskap]...
 • Seite 77 Bildtagningsläge Ta bilder med automatiska inställningar [Intelligent auto]-läge Använda blixten (medföljer/tillval) 1 Stäng av kameran 2 Ta bort locket...
 • Seite 78 Bildtagningsläge Ta bilder med automatiska inställningar [Intelligent auto]-läge Ta bilder med en handhållen kamera ([iNattfotografering]) Om en nattscen identifieras...
 • Seite 79 Bildtagningsläge Ta bilder med automatiska inställningar [Intelligent auto]-läge Kombinera flera bilder till en stillbild med rika nyanser ([iHDR]) När...
 • Seite 80 Bildtagningsläge Ta bilder när bländarvärdet och slutartiden ställts in Bildtagningsläge: Exponeringen kan ställas in med användning av bländarringen och...
 • Seite 81 Bildtagningsläge Ta bilder när bländarvärdet och slutartiden ställts in Ta bilder efter automatisk inställning av bländarvärde och slutartid (läget...
 • Seite 82 Bildtagningsläge Ta bilder när bländarvärdet och slutartiden ställts in Om programförskjutning Funktionen som upprätthåller samma exponering (ljusstyrka) när slutartiden...
 • Seite 83 Bildtagningsläge Ta bilder när bländarvärdet och slutartiden ställts in Ta bilder med manuell inställning av bländarvärdet (läget [Bländarprioritet]) När...
 • Seite 84 Bildtagningsläge Ta bilder när bländarvärdet och slutartiden ställts in Ta bilder genom att ställa in slutartiden manuellt (läget [Slutarprioritet])...
 • Seite 85 Bildtagningsläge Ta bilder när bländarvärdet och slutartiden ställts in ●●När vridreglaget för slutartid vrids visas en exponeringsmätare. Om rätt...
 • Seite 86 Bildtagningsläge Ta bilder när bländarvärdet och slutartiden ställts in Ta bilder med manuell inställning av bländarvärde och slutartid (läget...
 • Seite 87 Bildtagningsläge Ta bilder när bländarvärdet och slutartiden ställts in Manuell exponeringshjälp (uppskattning) Visar bilder med normal ljusstyrka (lämplig exponering)....
 • Seite 88 Bildtagningsläge Ta bilder när bländarvärdet och slutartiden ställts in Kontrollera effekterna av bländarvärdet och slutartiden (läget [Förhandsvisning]) Bildtagningsläge: Läget...
 • Seite 89: Bildeffekter (filter) Bildeffekter (filter) Ta bilder med användning av bildeffekter (filter) Bildtagningsläge: Du kan välja egna inställningar för olika effekter och kontrollera...
 • Seite 90 Bildeffekter (filter) Ta bilder med användning av bildeffekter (filter) ●●Inställningarna sparas även om bildtagningsläget ändras eller kameran stängs av....
 • Seite 91 Bildeffekter (filter) Ta bilder med användning av bildeffekter (filter) Justera bildeffekterna efter önskemål Du kan enkelt justera inställningsförhållandena (som...
 • Seite 92 Bildeffekter (filter) Ta bilder med användning av bildeffekter (filter) Information om att ställa in bildeffekterna (filter) finns i (→89)....
 • Seite 93 Bildeffekter (filter) Ta bilder med användning av bildeffekter (filter) Information om att ställa in bildeffekterna (filter) finns i (→89)....
 • Seite 94 Bildeffekter (filter) Ta bilder med användning av bildeffekter (filter) Information om att ställa in bildeffekterna (filter) finns i (→89)....
 • Seite 95 Bildeffekter (filter) Ta bilder med användning av bildeffekter (filter) Information om att ställa in bildeffekterna (filter) finns i (→89)....
 • Seite 96 Bildeffekter (filter) Ta bilder med användning av bildeffekter (filter) Information om att ställa in bildeffekterna (filter) finns i (→89)....
 • Seite 97 Bildeffekter (filter) Ta bilder med användning av bildeffekter (filter) Information om att ställa in bildeffekterna (filter) finns i (→89)....
 • Seite 98 Bildeffekter (filter) Ta bilder med användning av bildeffekter (filter) Information om att ställa in bildeffekterna (filter) finns i (→89)....
 • Seite 99 Bildeffekter (filter) Ta bilder med användning av bildeffekter (filter) Information om att ställa in bildeffekterna (filter) finns i (→89)....
 • Seite 100: Inställningar för bildkvalitet och färgsättning Inställningar för bildkvalitet och färgsättning Justera bildkvaliteten med effekter [Fotostil] Bildtagningsläge: Färgerna och bildkvaliteten kan justeras efter den typ...
 • Seite 101 Inställningar för bildkvalitet och färgsättning Justera bildkvaliteten med effekter [Fotostil] ■■Justera bildkvaliteten Tryck på för att välja fotostil Standard...
 • Seite 102 Inställningar för bildkvalitet och färgsättning Justera högdagrar och skuggor [Markera skuggor] Bildtagningsläge: Ljusstyrkan i de aktuella områdena kontrolleras i...
 • Seite 103 Inställningar för bildkvalitet och färgsättning Justera vitbalansen Bildtagningsläge: I solljus, ljus från glödlampor eller under andra liknande förhållanden där...
 • Seite 104 Inställningar för bildkvalitet och färgsättning Justera vitbalansen ■■Automatisk vitbalans När [AWB] (automatisk vitbalans) är inställt justeras färgerna i enlighet...
 • Seite 105 Inställningar för bildkvalitet och färgsättning Justera vitbalansen Ställa in vitbalansen med användning av färgtemperaturen Vitbalansen kan ställas in med...
 • Seite 106 Inställningar för bildkvalitet och färgsättning Justera vitbalansen Bildtagning med gaffling och användning av vitbalans Gafflingsinställningarna baseras på finjusteringsvärdena för...
 • Seite 107 Inställningar för bildkvalitet och färgsättning Ställa in bildkvalitet och bildstorlek Ändra bildförhållande för en stillbild Bildtagningsläge: Med bildformatsväljaren kan...
 • Seite 108 Inställningar för bildkvalitet och färgsättning Ställa in bildkvalitet och bildstorlek Ställa in bildstorleken Bildtagningsläge: Ju högre antal bildpunkter desto...
 • Seite 109 Inställningar för bildkvalitet och färgsättning Ställa in bildkvalitet och bildstorlek Ställa in komprimeringsförhållandet för en bild ([Kvalitet]) Bildtagningsläge: Ställ...
 • Seite 110 Inställningar för bildkvalitet och färgsättning Ställa in bildkvalitet och bildstorlek Ej tillgängligt i följande fall: ●●Följande effekter kan inte...
 • Seite 111 Inställningar för bildkvalitet och färgsättning Använda bildkorrigeringsfunktionerna på ett effektivt sätt Korrigera kontrast och exponering ([i.dynamisk]) Bildtagningsläge: Justerar automatiskt...
 • Seite 112 Inställningar för bildkvalitet och färgsättning Använda bildkorrigeringsfunktionerna på ett effektivt sätt Kombinera stillbilder med olika exponeringar ([HDR]) Bildtagningsläge: Kameran...
 • Seite 113 Inställningar för bildkvalitet och färgsättning Använda bildkorrigeringsfunktionerna på ett effektivt sätt Dämpa bruset i en lång exponering ([Long shtr...
 • Seite 114: Justera fokus och ljusstyrka (exponering) Justera fokus och ljusstyrka (exponering) Ta bilder med autofokus 1 Vrid fokusväljaren till [  eller [   ]  ] Autofokus...
 • Seite 115 Justera fokus och ljusstyrka (exponering) Ta bilder med autofokus När du använder [AFF], [AFC] ●●Fokuseringen kan ta tid om...
 • Seite 116 Justera fokus och ljusstyrka (exponering) Ta bilder med autofokus Ta bilder på människor framifrån (ansikts-/ögonavkänning) Kameran identifierar automatiskt ansikte...
 • Seite 117 Justera fokus och ljusstyrka (exponering) Ta bilder med autofokus Automatisk låsning av fokus på ett motiv som rör sig...
 • Seite 118 Justera fokus och ljusstyrka (exponering) Ta bilder med autofokus , osv. (anpassad multi) Du kan ställa in önskad form...
 • Seite 119 Justera fokus och ljusstyrka (exponering) Ta bilder med autofokus Om du väljer [   ] / [   ] / [ ...
 • Seite 120 Justera fokus och ljusstyrka (exponering) Ta bilder med autofokus Fastställd position för fokusering (1-fältsfokusering) / (punktfokusering) (1-fältsfokusering) Fokuserar på...
 • Seite 121 Justera fokus och ljusstyrka (exponering) Ta bilder med autofokus Ändra AF-områdets position och storlek ■■Om du väljer [   ]...
 • Seite 122 Justera fokus och ljusstyrka (exponering) Ta bilder med autofokus ■■Om du väljer [   ] Skärmbilden kan förstoras för att...
 • Seite 123 Justera fokus och ljusstyrka (exponering) Ta bilder med autofokus Aktivera/avaktivera användning av markörknappen för att flytta AF-området → [Anpassad]...
 • Seite 124 Justera fokus och ljusstyrka (exponering) Ta bilder med autofokus Ställa in önskad fokuseringsmetod Du kan använda [Anpassad]-menyn för noggrann...
 • Seite 125 Justera fokus och ljusstyrka (exponering) Ta bilder med autofokus Slå på/av AF-lampan → [Anpassad] → [AF-hjälplampa] → [ON] /...
 • Seite 126 Justera fokus och ljusstyrka (exponering) Ta närbilder (makrofotografering) Bildtagningsläge: Om du vill förstora motivet kan du ställa in [ ...
 • Seite 127 Justera fokus och ljusstyrka (exponering) Ta närbilder (makrofotografering) ●●I [Intelligent auto]-läge är det kortaste bildtagningsavståndet samma som det för...
 • Seite 128 Justera fokus och ljusstyrka (exponering) Ta bilder med manuell fokusering Bildtagningsläge: Manuellt fokus är praktiskt när du vill låsa...
 • Seite 129 Justera fokus och ljusstyrka (exponering) Ta bilder med manuell fokusering Aktivera/avaktivera visning av MF-guide → [Anpassad] → [MF-guide] →...
 • Seite 130 Justera fokus och ljusstyrka (exponering) Ta bilder med manuell fokusering Aktivera/avaktivera [Konturmark. (peaking)] för att färglägga de delar av...
 • Seite 131 Justera fokus och ljusstyrka (exponering) Ta bilder med manuell fokusering MF-hjälp ■■Visa MF-hjälpskärmen ••Vrid på kontrollringen för att visa...
 • Seite 132 Justera fokus och ljusstyrka (exponering) Ta bilder med manuell fokusering Ändra visningen av MF-hjälpen → [Anpassad] → [Visa MF-hjälp]...
 • Seite 133 Justera fokus och ljusstyrka (exponering) Ta bilder genom att låsa fokus och/eller exponeringen [AF/AE-lås] Bildtagningsläge: Funktionen för AF/AE-lås är...
 • Seite 134 Justera fokus och ljusstyrka (exponering) Ta bilder genom att låsa fokus och/eller exponeringen [AF/AE-lås] ●●AF-låset är endast effektivt i...
 • Seite 135 Justera fokus och ljusstyrka (exponering) Ta bilder med exponeringskompensation Bildtagningsläge: Korrigerar exponeringen vid motljus eller när motivet är för...
 • Seite 136 Justera fokus och ljusstyrka (exponering) Ställa in ISO-känsligheten Bildtagningsläge: Ställ in ISO-känsligheten (ljuskänsligheten) manuellt. Vi rekommenderar högre inställningsvärden för...
 • Seite 137 Justera fokus och ljusstyrka (exponering) Ställa in ISO-känsligheten ●●Om [Hög dynamisk bild] väljs som bildeffekt (filter), fixeras [Känslighet] på...
 • Seite 138 Justera fokus och ljusstyrka (exponering) Ställa in ISO-känsligheten Stegvis inställning av ISO-känsligheten Bildtagningsläge: Inställningen kan ändras för att öka...
 • Seite 139 Justera fokus och ljusstyrka (exponering) Ställa in mätningsläge Bildtagningsläge: Mätmetoden för ljusstyrka kan ändras. → [Insp] → [Mätningsläge] [Mätningsläge]...
 • Seite 140: Slutarinställningar och avtryckarlägen Slutarinställningar och avtryckarlägen Ställa in slutartyp Bildtagningsläge: Två olika slutarlägen kan användas; mekanisk slutare och elektronisk slutare. Mekanisk slutare...
 • Seite 141 Slutarinställningar och avtryckarlägen Välja ett avtryckarläge Bildtagningsläge: Du kan välja vilken åtgärd som ska utföras när avtryckaren trycks ned....
 • Seite 142 Slutarinställningar och avtryckarlägen Ta bildsekvenser Bildtagningsläge: Bilderna tas i följd medan avtryckaren hålls ned. ••Om [Bildfrekvens] är inställt på...
 • Seite 143 Slutarinställningar och avtryckarlägen Ta bildsekvenser 4 Fokusera på motivet och ta en bild ••Håll ner avtryckaren helt för att...
 • Seite 144 Slutarinställningar och avtryckarlägen Ta bildsekvenser ●●Om bildsekvenshastigheten är inställd på [H] och bildsekvensen innehåller många bilder kan bildsekvenshastigheten minska...
 • Seite 145 Slutarinställningar och avtryckarlägen Bildtagning medan exponeringen ändras automatiskt [Autogaffling] Bildtagningsläge: Varje gång avtryckaren trycks ned tas upp till 7...
 • Seite 146 Slutarinställningar och avtryckarlägen Bildtagning medan exponeringen ändras automatiskt [Autogaffling] ■■Ändra inställningarna för stillbild/bildsekvens, kompensationsintervall och bildtagningssekvens för autogaffling Ställ...
 • Seite 147 Slutarinställningar och avtryckarlägen Ändra bildformat automatiskt samtidigt som du tar bilder [Formatgaffl.] Bildtagningsläge: När avtryckaren trycks ned en gång...
 • Seite 148 Slutarinställningar och avtryckarlägen Ta bilder med självutlösare Bildtagningsläge: Vi rekommenderar att du använder ett stativ. Detta är även effektivt...
 • Seite 149 Slutarinställningar och avtryckarlägen Ta bilder med självutlösare ●●Om du tar en bild med en blixt när [   ] är...
 • Seite 150 Slutarinställningar och avtryckarlägen Ta panoramabilder Bildtagningsläge: Du kan enkelt ta en panoramabild genom att panorera kameran i önskad riktning...
 • Seite 151 Slutarinställningar och avtryckarlägen Ta panoramabilder 5 Tryck in avtryckaren helt och panorera kameran i en liten cirkulär rörelse i...
 • Seite 152 Slutarinställningar och avtryckarlägen Ta panoramabilder ■■Visning av panoramabilder Du kan förstora panoramabilder med zoomreglaget på samma sätt som med...
 • Seite 153: Funktioner för specifika motiv och syften Funktioner för specifika motiv och syften Ta bilder automatiskt vid specifika intervaller [Time lapse foto] Bildtagningsläge: Ta stillbilder automatiskt...
 • Seite 154 Funktioner för specifika motiv och syften Ta bilder automatiskt vid specifika intervaller [Time lapse foto] 4 Tryck ner avtryckaren...
 • Seite 155 Funktioner för specifika motiv och syften Ta bilder automatiskt vid specifika intervaller [Time lapse foto] ●●Den här funktionen är...
 • Seite 156 Funktioner för specifika motiv och syften Skapa animerad film [Stop Motion Animering] Bildtagningsläge: Du kan sammanfoga stillbilder för att...
 • Seite 157 Funktioner för specifika motiv och syften Skapa animerad film [Stop Motion Animering] 3 Tryck på för att välja [Start]...
 • Seite 158 Funktioner för specifika motiv och syften Skapa animerad film [Stop Motion Animering] 9 Tryck på för att välja [Utför]...
 • Seite 159 Funktioner för specifika motiv och syften Ta flera exponeringar av en stillbild [Flerexponering] Bildtagningsläge: Du kan skapa en effekt...
 • Seite 160 Funktioner för specifika motiv och syften Ta flera exponeringar av en stillbild [Flerexponering] ■■Inställningar för automatisk förstärkningskompensation Välj [Autom...
 • Seite 161 Funktioner för specifika motiv och syften Avaktivera pipsignalerna och blixten samtidigt [Tyst läge] Bildtagningsläge: Det här läget är praktiskt...
 • Seite 162 Funktioner för specifika motiv och syften Ta bilder med ansiktsidentifiering [Ansiktsigenk.] Bildtagningsläge: Ansiktsidentifieringsfunktionen känner igen ett ansikte som liknar...
 • Seite 163 Funktioner för specifika motiv och syften Ta bilder med ansiktsidentifiering [Ansiktsigenk.] Ej tillgänglig i följande fall: ●●[Ansiktsigenk.] kan inte...
 • Seite 164 Funktioner för specifika motiv och syften Ta bilder med ansiktsidentifiering [Ansiktsigenk.] 4 Använd för att välja det alternativ du...
 • Seite 165 Funktioner för specifika motiv och syften Ställa in profilen för ett spädbarn eller ett husdjur Bildtagningsläge: Namn eller födelsedatum...
 • Seite 166 Funktioner för specifika motiv och syften Visa en skärmbild för särskilda bildtagningsförhållanden Identifiera områden där det kan förekomma överexponering...
 • Seite 167 Funktioner för specifika motiv och syften Visa en skärmbild för särskilda bildtagningsförhållanden ●●I händelse av överexponering rekommenderar vi att...
 • Seite 168: Stabilisator, zoom och blixt Stabilisator, zoom och blixt Korrigera skakningar Bildtagningsläge: Upptäcker och korrigerar skakningar automatiskt. 1 Ställ in menyn → [Insp] →...
 • Seite 169 Stabilisator, zoom och blixt Korrigera skakningar ●●Vid användning av ett kamerastativ rekommenderar vi att ställa in [Stabilisator] på [OFF]....
 • Seite 170 Stabilisator, zoom och blixt Använda zoomen Bildtagningsläge: Du kan justera området i bilden som ska tas med zoomen. Zoomreglage...
 • Seite 171 Stabilisator, zoom och blixt Använda zoomen Olika typer av zoom och hur du använder dem Zoomnivån ändras när bildstorleken...
 • Seite 172 Stabilisator, zoom och blixt Använda zoomen Om du vill öka zoomnivån ytterligare kan följande zoom användas i kombination. [i.Zoom]...
 • Seite 173 Stabilisator, zoom och blixt Använda zoomen [Digital zoom] Bildtagningsläge: 4x mer zoom än med optisk/extra optisk zoom. Observera att...
 • Seite 174 Stabilisator, zoom och blixt Använda zoomen [Zoomsteg] Bildtagningsläge: Zoomfunktionen kan ställas in för att lättare visualisera betraktningsvinkeln (bildvinkeln) för...
 • Seite 175 Stabilisator, zoom och blixt Använda zoomen Ändra inställningarna för användning av zoomfunktionen → [Anpassad] → [Zoomreglage] → [Anpassad] →...
 • Seite 176 Stabilisator, zoom och blixt Ta bilder med användning av blixten (medföljer) Bildtagningsläge: När blixten (medföljer) är monterad kan du...
 • Seite 177 Stabilisator, zoom och blixt Ta bilder med användning av blixten (medföljer) ■■Ta bort blixten Stäng av kameran och blixten...
 • Seite 178 Stabilisator, zoom och blixt Ta bilder med användning av blixten (medföljer) Använda blixten på ett effektivt sätt Om motivet...
 • Seite 179 Stabilisator, zoom och blixt Ta bilder med användning av blixten (medföljer) Ändra blixtutlösningsläge (manuell blixt) Bildtagningsläge: Automatiskt eller manuellt...
 • Seite 180 Stabilisator, zoom och blixt Ta bilder med användning av blixten (medföljer) Ändra blixtläge Bildtagningsläge: Ställa in blixten efter bildtagningsförhållandena....
 • Seite 181 Stabilisator, zoom och blixt Ta bilder med användning av blixten (medföljer) ■■Slutartider för varje blixtläge Blixtläge Slutartid (sekunder) Blixtläge...
 • Seite 182 Stabilisator, zoom och blixt Ta bilder med användning av blixten (medföljer) Ställa in den 2:a ridåsynkroniseringen Bildtagningsläge: Den 2:a...
 • Seite 183 Stabilisator, zoom och blixt Ta bilder med användning av blixten (medföljer) Justera blixteffekten Bildtagningsläge: Justera blixteffekten om en bild...
 • Seite 184 Stabilisator, zoom och blixt Ta bilder med användning av blixten (medföljer) Inställningar för trådlös blixt Bildtagningsläge: Om du använder...
 • Seite 185 Stabilisator, zoom och blixt Ta bilder med användning av blixten (medföljer) 2 Ställ in menyn → [Insp] → [Blixt]...
 • Seite 186 Stabilisator, zoom och blixt Ta bilder med användning av blixten (medföljer) ■■Ställa in inställningarna för kommunikationsljuset som används vid...
 • Seite 187: Spela in rörliga bilder Spela in rörliga bilder Spela in rörliga bilder Du kan ta bilder i full HD-kvalitet (högupplösning) som uppfyller AVCHD-standarden...
 • Seite 188 Spela in rörliga bilder Spela in rörliga bilder Om [AVCHD] väljs Funktion Bildstorlek Bildfrekvens Sensorutgång Bithastighet [FHD/28M/50p]* 1920×1080 50p...
 • Seite 189 Spela in rörliga bilder Spela in rörliga bilder ■■Om kompatibilitet för inspelade rörliga bilder Rörliga bilder som spelats in...
 • Seite 190 Spela in rörliga bilder Spela in rörliga bilder Spela in rörliga bilder Bildtagningsläge: Du kan spela in rörliga bilder...
 • Seite 191 Spela in rörliga bilder Spela in rörliga bilder Om bländarvärde och slutartid vid inspelning av rörliga bilder ●●Om bländarvärde...
 • Seite 192 Spela in rörliga bilder Spela in rörliga bilder Aktivera/avaktivera videobildsknappen → [Anpassad] → [Filmknapp] → [ON] / [OFF] ●●Den...
 • Seite 193 Spela in rörliga bilder Spela in rörliga bilder ●●Om den omgivande temperaturen är hög, eller om rörliga bilder spelas...
 • Seite 194 Spela in rörliga bilder Spela in rörliga bilder Spela in rörliga bilder i 4K Bildtagningsläge: Du kan spela in...
 • Seite 195 Spela in rörliga bilder Spela in rörliga bilder Skapa en högupplöst stillbild från rörliga bilder i 4K [4K-FOTO] Du...
 • Seite 196 Spela in rörliga bilder Spela in rörliga bilder 4 Vrid bländarringen och vridreglaget för slutartid för att ställa in...
 • Seite 197 Spela in rörliga bilder Spela in rörliga bilder Skapa stillbilder från rörliga bilder 1 Visa bilden du vill ta...
 • Seite 198 Spela in rörliga bilder Ta stillbilder samtidigt som rörliga bilder spelas in Bildtagningsläge: Stillbilder kan tas även om rörliga...
 • Seite 199 Spela in rörliga bilder Använda [Film]-menyn Information om inställningarna i menyn [Film] finns i (→31). ••Menyalternativen [Fotostil], [AFS/AFF/AFC], [Mätningsläge],...
 • Seite 200 Spela in rörliga bilder Använda [Film]-menyn Information om inställningarna i menyn [Film] finns i (→31). [Mikrofonvisn.] Bildtagningsläge: Du kan...
 • Seite 201: Spela upp och redigera bilder Spela upp och redigera bilder Visa gruppbilder Flera bilder i en bildgrupp kan spelas upp i följd och bildgrupper...
 • Seite 202 Spela upp och redigera bilder Visa gruppbilder Spela upp bilderna i bildgrupper en i taget 1 Välj en bild...
 • Seite 203 Spela upp och redigera bilder Hämta stillbilder från rörliga bilder Spara en scen från rörliga bilder som en stillbild....
 • Seite 204 Spela upp och redigera bilder Använda [Spela]-menyn Du kan skydda, ändra storlek, ange utskriftsinställningar och utföra andra inställningar för...
 • Seite 205 Spela upp och redigera bilder Använda [Spela]-menyn ■■Så här ändrar du inställningar som musik eller visningstid Välj [Effekt] eller...
 • Seite 206 Spela upp och redigera bilder Använda [Spela]-menyn [Visningsläge] Inspelade bilder kan visas på olika sätt. 1 Ställ in menyn...
 • Seite 207 Spela upp och redigera bilder Använda [Spela]-menyn [Logga position] Platsinformation (latitud och longitud) i en smarttelefon/surfplatta kan skickas till...
 • Seite 208 Spela upp och redigera bilder Använda [Spela]-menyn [RAW-bearbetning] Kameran kan användas för att bearbeta stillbilder som tagits i RAW-format....
 • Seite 209 Spela upp och redigera bilder Använda [Spela]-menyn 4 Tryck på [MENU/SET] för att spara •• Inställningsmetoderna varierar beroende på...
 • Seite 210 Spela upp och redigera bilder Använda [Spela]-menyn När du väljer [Inställningar] Om du väljer ett alternativ visas skärmbilden för...
 • Seite 211 Spela upp och redigera bilder Använda [Spela]-menyn [Titelred.] Du kan skriva tecken (kommentarer) på tagna bilder. 1 Ställ in...
 • Seite 212 Spela upp och redigera bilder Använda [Spela]-menyn [Texttryck] Du kan stämpla inspelningsdatum och tid, namn, resmål, resedatum m.m. på...
 • Seite 213 Spela upp och redigera bilder Använda [Spela]-menyn ■■Vad som kan stämplas [Fotodatum] [UTAN TID]: Stämplar inspelningsdatum [MED TID]: Stämplar...
 • Seite 214 Spela upp och redigera bilder Använda [Spela]-menyn [Dela video] En filmsekvens med rörliga bilder kan delas upp i 2...
 • Seite 215 Spela upp och redigera bilder Använda [Spela]-menyn [Time lapse video] Du kan skapa rörliga bilder utifrån bilderna i en...
 • Seite 216 Spela upp och redigera bilder Använda [Spela]-menyn [Ändr. strl.] Bildstorlek kan minskas för att passa som e-postbilagor och på...
 • Seite 217 Spela upp och redigera bilder Använda [Spela]-menyn [Trimmar] Förstora dina stillbilder och skär bort oönskade områden. 1 Ställ in...
 • Seite 218 Spela upp och redigera bilder Använda [Spela]-menyn [Rotera] / [Rotera disp] En stillbild som tas med kameran i vertikalt...
 • Seite 219 Spela upp och redigera bilder Använda [Spela]-menyn [Favorit] Genom att märka dina favoritbilder med en stjärna [ ] kan...
 • Seite 220 Spela upp och redigera bilder Använda [Spela]-menyn [Utskriftsinst.] Inställningar för bild/antal bild/datumutskrift kan göras vid DPOF-kompatibel utskrift i butik...
 • Seite 221 Spela upp och redigera bilder Använda [Spela]-menyn [Skydda] Skydda en bild så att den inte kan raderas. Gör att...
 • Seite 222 Spela upp och redigera bilder Använda [Spela]-menyn [Red. ans. igenk.] Redigera eller radera information för bilder med felaktig ansiktsidentifiering....
 • Seite 223 Spela upp och redigera bilder Använda [Spela]-menyn [Bildsortering] Visningssekvensen som används för visning av bilder på den här enheten...
 • Seite 224: Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi®-funktion och NFC-funktion ■■Använda kameran som en trådlös LAN-enhet Vid användning av utrustning eller datorsystem som kräver mer...
 • Seite 225 Wi-Fi Wi-Fi®-funktion och NFC-funktion ■■Om Wi-Fi-anslutningslampan Wi-Fi-anslutningslampa Lyser blått: N är Wi-Fi-funktionen är PÅ Blinkar blått: Vid överföring...
 • Seite 226 Wi-Fi Wi-Fi®-funktion och NFC-funktion ••Om du trycker på [Wi-Fi]-knappen under en Wi-Fi-anslutning händer följande: [Avsluta anslutningen] Avslutar Wi-Fi-anslutningen. Avslutar...
 • Seite 227 Wi-Fi Vad du kan göra med Wi-Fi-funktionen Styra kameran genom att ansluta den till en smarttelefon (→228) Ta bilder...
 • Seite 228 Wi-Fi Styra kameran genom att ansluta den till en smarttelefon Du kan fjärrstyra kameran med en smarttelefon. ”Panasonic Image...
 • Seite 229 Wi-Fi Styra kameran genom att ansluta den till en smarttelefon Ansluta till en smarttelefon Du kan enkelt upprätta en...
 • Seite 230 Wi-Fi Styra kameran genom att ansluta den till en smarttelefon ■■Med en iOS-enhet ••När du ansluter genom att läsa...
 • Seite 231 Wi-Fi Styra kameran genom att ansluta den till en smarttelefon ••När du ansluter med SSID och ett lösenord Välj...
 • Seite 232 Wi-Fi Styra kameran genom att ansluta den till en smarttelefon Ändra anslutningsmetod Om du vill ändra anslutningsmetoden trycker du...
 • Seite 233 Wi-Fi Styra kameran genom att ansluta den till en smarttelefon Ansluta till en smarttelefon med NFC-funktion Med hjälp av...
 • Seite 234 Wi-Fi Styra kameran genom att ansluta den till en smarttelefon ●●Du kan registrera upp till 20 smarttelefoner. Om antalet...
 • Seite 235 Wi-Fi Styra kameran genom att ansluta den till en smarttelefon Visa bilder från kameran på en smarttelefon 1 Anslut...
 • Seite 236 Wi-Fi Styra kameran genom att ansluta den till en smarttelefon Enkelt överföra bilder i kameran Du kan upprätta en...
 • Seite 237 Wi-Fi Styra kameran genom att ansluta den till en smarttelefon Skicka bilder i kameran till sociala nätverkstjänster 1 Anslut...
 • Seite 238 Wi-Fi Styra kameran genom att ansluta den till en smarttelefon ■■Börjar registrera platsinformation Ställ in smarttelefonen Välj [   ]...
 • Seite 239 Wi-Fi Styra kameran genom att ansluta den till en smarttelefon Använda kameran för att skicka bilder till en smarttelefon...
 • Seite 240 Wi-Fi Styra kameran genom att ansluta den till en smarttelefon [Skicka bilder under inspelning] 1 Ställ in menyn →...
 • Seite 241 Wi-Fi Styra kameran genom att ansluta den till en smarttelefon [Skicka bilder som är lagrade i kameran] 1 Ställ...
 • Seite 242 Wi-Fi Visa stillbilder på en TV Du kan visa stillbilder på en TV som är kompatibel med en DLNA-certifierad...
 • Seite 243 Wi-Fi Trådlös utskrift Du kan skriva ut tagna stillbilder trådlöst från en PictBridge-skrivare (kompatibel med trådlöst LAN)*. * Följer...
 • Seite 244 Wi-Fi Skicka bilder till en AV-enhet Stillbilder och rörliga bilder kan skickas till AV-utrustning i hemmet (AV-utrustning för hemmabruk),...
 • Seite 245 Wi-Fi Skicka bilder till en AV-enhet [Skicka bilder under inspelning] 1 Ställ in menyn → [Ny anslutning] → [Skicka...
 • Seite 246 Wi-Fi Skicka bilder till en AV-enhet [Skicka bilder som är lagrade i kameran] 1 Ställ in menyn → [Ny...
 • Seite 247 Wi-Fi Skicka bilder till en dator Stillbilder och rörliga bilder som spelats in på kameran kan skickas till en...
 • Seite 248 Wi-Fi Skicka bilder till en dator Skapa en mapp som tar emot bilder ••Skapa ett användarkonto på datorn (kontonamn...
 • Seite 249 Wi-Fi Skicka bilder till en dator [Skicka bilder under inspelning] 1 Ställ in menyn → [Ny anslutning] → [Skicka...
 • Seite 250 Wi-Fi Skicka bilder till en dator [Skicka bilder som är lagrade i kameran] 1 Ställ in menyn → [Ny...
 • Seite 251 Wi-Fi Använda webbtjänster Genom ”LUMIX CLUB” kan du skicka stillbilder och rörliga bilder till sociala nätverkstjänster osv. Genom att...
 • Seite 252 Wi-Fi Använda webbtjänster ●●Bilder kan innehålla personlig information som kan användas för att identifiera användaren, t.ex. en titel, tid...
 • Seite 253 Wi-Fi Använda webbtjänster [Skicka bilder under inspelning] 1 Ställ in menyn → [Ny anslutning] → [Skicka bilder under inspelning]...
 • Seite 254 Wi-Fi Använda webbtjänster ■■Snabbt skicka bilder på kameran till webbtjänster När du väl har skickat en bild till en...
 • Seite 255 Wi-Fi Använda webbtjänster När du skickar bilder till en [Molnsynkroniseringstjänst] ■■Bilder som kan skickas och på vilket sätt JPEG...
 • Seite 256 Wi-Fi Använda webbtjänster [Skicka bilder under inspelning] 1 Ställ in menyn → [Ny anslutning] → [Skicka bilder under inspelning]...
 • Seite 257 Wi-Fi Använda webbtjänster [Skicka bilder som är lagrade i kameran] 1 Ställ in menyn → [Ny anslutning] → [Skicka...
 • Seite 258 Wi-Fi Använda ”LUMIX CLUB” Om [LUMIX CLUB] Skapa ett inloggnings-ID för ”LUMIX CLUB” (gratis). Om du registrerar den här...
 • Seite 259 Wi-Fi Använda ”LUMIX CLUB” Skaffa ett nytt inloggnings-ID ([Nytt konto]) 1 Ställ in menyn → [Inst.] → [Wi-Fi] →...
 • Seite 260 Wi-Fi Använda ”LUMIX CLUB” Använda ett inloggnings-ID som tidigare skapats/bekräfta och ändra inloggnings-ID och lösenord ([Ställ in inloggnings-ID]) Förberedelser...
 • Seite 261 Wi-Fi Använda ”LUMIX CLUB” Ställa in samma inloggnings-ID för både kameran och smarttelefonen ••Det är praktiskt att ställa in...
 • Seite 262 Wi-Fi Använda ”LUMIX CLUB” Ta bort ditt inloggnings-ID och konto från ”LUMIX CLUB” Radera ditt inloggnings-ID från kameran när...
 • Seite 263 Wi-Fi Om anslutningar När du har valt Wi-Fi-funktionen och mottagardestinationen väljer du anslutningsmetod. Om du är ute och inte...
 • Seite 264 Wi-Fi Om anslutningar [Via nätverk] Ansluta via en trådlös åtkomstpunkt Välj en anslutningsmetod för att ansluta till den trådlösa...
 • Seite 265 Wi-Fi Om anslutningar Om du inte är säker på WPS-kompatibiliteten (anslut via [Från lista]) Sök efter tillgängliga trådlösa åtkomstpunkter....
 • Seite 266 Wi-Fi Om anslutningar ■■När du ansluter med [Ange manuellt] På skärmbilden i steg 1 i ”Om du inte är...
 • Seite 267 Wi-Fi Om anslutningar [Direkt] Ansluta direkt Du kan välja anslutningsmetod för din utrustning. Välj en anslutningsmetod som din utrustning...
 • Seite 268 Wi-Fi Om anslutningar Ansluta snabbt med samma inställningar som använts tidigare ([Välj en destination från historiken] / [Välj en...
 • Seite 269 Wi-Fi Om anslutningar Redigera platser som har registrerats som favoriter 1 Tryck på [Wi-Fi]-knappen 2 Välj [Välj en destination...
 • Seite 270 Wi-Fi Om anslutningar Inställningar för att skicka bilder När du skickar bilder väljer du först [Ny anslutning] och sedan...
 • Seite 271 Wi-Fi Om anslutningar Ändra inställningarna för att skicka bilder När du har upprättat anslutningen kan du trycka på [DISP.]-knappen...
 • Seite 272 Wi-Fi [Wi-Fi-inst.] Konfigurera inställningarna som krävs för Wi-Fi-funktionen. [Wi-Fi-inst.] kan inte ändras medan enheten är ansluten till ett trådlöst...
 • Seite 273 Wi-Fi [Wi-Fi-inst.] Funktion Beskrivning [Wi-Fi-lösenord] Om du ställer in ett lösenord kommer skärmen för inmatning av För att förhindra...
 • Seite 274: Ansluta till annan utrustning Ansluta till annan utrustning Uppleva rörliga bilder i 4K Visa rörliga bilder i 4K ■■Visa på TV Om du...
 • Seite 275 Ansluta till annan utrustning Uppleva rörliga bilder i 4K Lagra rörliga bilder i 4K ■■Lagra rörliga bilder i 4K...
 • Seite 276 Ansluta till annan utrustning Visa på en TV Du kan visa bilder på en TV genom att ansluta kameran...
 • Seite 277 Ansluta till annan utrustning Visa på en TV ■■Ansluta med en HDMI-microkabel ●●Kontrollera [HDMI-läge]. (→48) ●●För att spela upp...
 • Seite 278 Ansluta till annan utrustning Visa på en TV VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™) Vad är VIERA Link (HDMI)? ●●VIERA...
 • Seite 279 Ansluta till annan utrustning Visa på en TV ■■Andra relaterade funktioner Stänga av enheten ••Kameran kan även stängas av...
 • Seite 280 Ansluta till annan utrustning Bevara stillbilder och rörliga bilder på datorn Stillbilder/rörliga bilder kan kopieras från kameran till din...
 • Seite 281 Ansluta till annan utrustning Bevara stillbilder och rörliga bilder på datorn Om medföljande programvara Den medföljande DVD:n innehåller följande...
 • Seite 282 Ansluta till annan utrustning Bevara stillbilder och rörliga bilder på datorn SILKYPIX Developer Studio 4.2 SE Med den här...
 • Seite 283 Ansluta till annan utrustning Bevara stillbilder och rörliga bilder på datorn Installera medföljande programvara Den programvara som är kompatibel...
 • Seite 284 Ansluta till annan utrustning Bevara stillbilder och rörliga bilder på datorn Kopiera stillbilder och rörliga bilder Förberedelser •• Installera...
 • Seite 285 Ansluta till annan utrustning Bevara stillbilder och rörliga bilder på datorn ■■Kopiera till datorn utan att använda ”PHOTOfunSTUDIO” Du...
 • Seite 286 Ansluta till annan utrustning Lagra stillbilder och rörliga bilder på inspelningsenheten Följ rätt metod för din utrustning. Kopiera genom...
 • Seite 287 Ansluta till annan utrustning Skriva ut Du kan ansluta kameran direkt för utskrift med en PictBridge-kompatibel skrivare. ••Vissa skrivare...
 • Seite 288 Ansluta till annan utrustning Skriva ut Skriva ut flera bilder Flera bilder skrivs ut på en och samma gång....
 • Seite 289 Ansluta till annan utrustning Skriva ut Skriva ut med datum och text Du kan skriva ut tid och datum...
 • Seite 290 Ansluta till annan utrustning Skriva ut Att utföra skrivarinställningar på kameran Inställningsalternativ inkluderar bland annat antal utskrivna bilder och...
 • Seite 291: Övrigt Övrigt Extra tillbehör Extern blixt (tillval) Genom att använda blixtarna (tillval: DMW-FL220, DMW-FL360L eller DMW-FL580L) får du en längre...
 • Seite 292 Övrigt Extra tillbehör Vid användning av andra tillgängliga externa blixtar på marknaden som inte har direktkommunikation med kameran (DMC-LX100)...
 • Seite 293 Övrigt Symboler på skärmen/sökaren ••Följande bilder är exempel på när visningsskärmen är inställd på [   ] (monitortyp) på skärmen....
 • Seite 294 Övrigt Symboler på skärmen/sökaren 50i Bildtagningstillstånd (blinkar [Kvalitet] (→109) rött)/Fokus (lyser grönt) (→56) AFS AFF AFC MF Fokusläge (→114)...
 • Seite 295 Övrigt Symboler på skärmen/sökaren 50i Destinationsinställningar / antal förflutna [Guide rattregl.] (→18) resdagar*2 (→42) Namn*2 (→165) Vitbalansgaffling (→106) Ålder...
 • Seite 296 Övrigt Symboler på skärmen/sökaren ■■Inspelningsinformation som visas på skärmen Bildtagningsläge (→59) Enskild bild (→141) Programförskjutning (→81) Bildsekvens (→142) Bildtagningsläge...
 • Seite 297 Övrigt Symboler på skärmen/sökaren Visning 15 bild DAG 1 11 månader 30 dagar Visningsläge (→206) Inhämtar informationsikon Skyddad bild...
 • Seite 298 Övrigt Symboler på skärmen/sökaren ■■Detaljerad informationsvisning 10:00 1.DEC.2014 100-0001 Inspelningsinformation Inspelningsdatum/-tid [i.dynamisk]*1 (→111) Världstid (→41) [HDR]*2 (→112) Bildförhållande/[Bildstorlek] [Int....
 • Seite 299 Övrigt Meddelanden på skärmen Följande beskriver betydelsen av viktiga meddelanden som visas på skärmen eller sökaren och vad du...
 • Seite 300 Övrigt Meddelanden på skärmen ■■Batteri [Batteriet kan inte användas] •• Använd ett original Panasonic-batteri. •• Batteriet kan inte identifieras...
 • Seite 301 Övrigt Meddelanden på skärmen [Inloggning misslyckades. Kontrollera inloggnings-ID och lösenord.] •• Inloggnings-ID eller lösenord till ”LUMIX CLUB” är felaktigt....
 • Seite 302 Övrigt Meddelanden på skärmen ■■Övrigt [Vissa bilder kan inte raderas] [Bilden kan inte raderas] •• Det går inte att...
 • Seite 303 Övrigt Menylista [Insp] Inställningar för t.ex. bildstorlek och blixt (medföljer/tillval) kan göras. ••Menyalternativen [Fotostil], [AFS/AFF/AFC], [Mätningsläge], [Markera skuggor], [i.dynamisk],...
 • Seite 304 Övrigt Menylista Starttid, inspelningsintervall och antalet bilder som ska tas [Time lapse foto] kan ställas in vid automatisk inspelning...
 • Seite 305 Övrigt Menylista [Film] Inställningar som inspelningsformat och inspelningskvalitet kan göras för inspelning av rörliga bilder. ••Menyalternativen [Fotostil], [AFS/AFF/AFC], [Mätningsläge],...
 • Seite 306 Övrigt Menylista [Anpassad] Funktioner som visningsmetod på skärmen och olika knappfunktioner kan anpassas efter önskemål på den här enheten....
 • Seite 307 Övrigt Menylista Med den här funktionen färgmarkeras de delar av bilden som är i [Konturmark. (peaking)] →130 fokus när...
 • Seite 308 Övrigt Menylista [Inst.] Du kan utföra inställningar för att göra kameran lättare att använda, till exempel klockinställningar och pipljud....
 • Seite 309 Övrigt Menylista [Spela] Du kan skydda, ändra storlek, ange utskriftsinställningar och utföra andra inställningar för tagna bilder. [Bildspel] Visar...
 • Seite 310 Övrigt Frågor & svar Felsökning Prova med att kontrollera dessa punkter (→310 - 325) först. Om problemet kvarstår Det...
 • Seite 311 Övrigt Frågor & svar Felsökning ■■Ta bilder Kan inte ta bilder. •• Kortet är fullt. → Frigör utrymme genom...
 • Seite 312 Övrigt Frågor & svar Felsökning Bilderna blir grova och kan innehålla störningar. •• Vi rekommenderar att du provar följande....
 • Seite 313 Övrigt Frågor & svar Felsökning Skärmen släcks vid inspelning av rörliga bilder. •• Under inspelning av rörliga bilder kan...
 • Seite 314 Övrigt Frågor & svar Felsökning ■■Skärm/sökare Skärmen/sökaren är avstängd trots att kameran är påslagen. •• Om en hand eller...
 • Seite 315 Övrigt Frågor & svar Felsökning ■■Blixt Kan inte använda [Blixt]. •• Blixten (medföljer/tillval) är inte ordentligt ansluten. → Sätt...
 • Seite 316 Övrigt Frågor & svar Felsökning ■■Visning Bilderna har vridits. •• [Rotera disp] är aktiverad. (→218) Kan inte visa bilder....
 • Seite 317 Övrigt Frågor & svar Felsökning Ett konstigt ljud, som ett klickande eller ett surrande ljud, spelas in på de...
 • Seite 318 Övrigt Frågor & svar Felsökning ■■Wi-Fi-funktion Det går inte att ansluta till ett trådlöst LAN. Radiovågorna kopplas från. ••...
 • Seite 319 Övrigt Frågor & svar Felsökning Den trådlösa åtkomstpunkten visas inte. Det går inte att ansluta. •• Kontrollera om den...
 • Seite 320 Övrigt Frågor & svar Felsökning Jag har inte en trådlös åtkomstpunkt hemma, men jag skulle vilja registrera mig som...
 • Seite 321 Övrigt Frågor & svar Felsökning Det tar lång tid att överföra en bild till webbtjänsten. •• Är bildstorleken för...
 • Seite 322 Övrigt Frågor & svar Felsökning Jag har glömt lösenordet för Wi-Fi. → Utför [Rensa Wi-Fi-inst.] i [Inst.]-menyn. (→51) Informationen...
 • Seite 323 Övrigt Frågor & svar Felsökning ■■TV, dator, skrivare Ingen bild visas på TV:n. Bilden är suddig eller saknar färg....
 • Seite 324 Övrigt Frågor & svar Felsökning Datorn identifierar inte kortet. (Vid användning av ett SDXC-minneskort) → Kontrollera att datorn stöder...
 • Seite 325 Övrigt Frågor & svar Felsökning ■■Övrigt Menyn visas inte på rätt språk. •• Ändra inställningen av [Språk] (→49). Kameran...
 • Seite 326 Övrigt Varningar och kommentarer Vid användning ●●Kameran kan bli varm om den används under lång tid men detta är...
 • Seite 327 Övrigt Varningar och kommentarer När den inte ska användas under längre tid ●●Stäng av kameran innan du tar ut...
 • Seite 328 Övrigt Varningar och kommentarer Batteri Batteriet är ett uppladdningsbart litiumjonbatteri. Batteriet påverkas lätt av temperatur och luftfuktighet, och påverkas...
 • Seite 329 Övrigt Varningar och kommentarer Lins ●●Bilderna kan se vitaktiga ut om linsen är smutsig (av fingeravtryck m.m.). Starta kameran,...
 • Seite 330 Övrigt Varningar och kommentarer ●●SDXC-logon är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC. ●●HDMI, HDMI-logon och High-Definition Multimedia Interface är...
 • Seite 331 Övrigt Varningar och kommentarer Den här produkten är licensierad under AVC-patentets portföljlicens för personlig och icke- kommersiell användning av...
 • Seite 332 Övrigt Varningar och kommentarer Den här produkten innehåller följande programvara: (1) programvara som har utvecklats självständigt av eller för...