Panasonic DMC-LX100 Bedienungsanleitung

Seite von 332
183
SQW0034
Stabilisator, zoom och blixt
Ta bilder med användning av blixten (medföljer)
Justera blixteffekten
Bildtagningsläge: 
Justera blixteffekten om en bild som tas med användning av blixten är för ljus eller mörk.
1
Ställ in menyn
 → 
 [Insp] → [Blixt] → [Blixtjustering]
2
Tryck på     för att ställa in blixteffekten och tryck på [MENU/SET]
Inställningar: -3 EV till +3 EV (enhet: 1/3 EV)
Om du inte vill justera blixtens intensitet väljer du [±0 EV].
 
När blixtens intensitet har justerats visas ett [+] eller [-] på blixtikonen.
 
[Blixtjustering] är endast tillgänglig om [Trådlös] i [Blixt] är inställd på [OFF] 
 och [Blixtläge] 
är inställd på [TTL] 
.
 
Inställningen [Blixtjustering] fungerar även när en annan extern blixt än den medföljande blixten 
används. 
Synkronisera blixteffekten med kameran vid exponeringskompensation
Bildtagningsläge: 
Blixteffekten justeras automatiskt i enlighet med exponeringskompensationsvärdet.
 → 
 [Insp] → [Blixt] → [Autom. Expon.komp.]
Inställningar: [ON] / [OFF]
 
Om exponeringskompensation 
 
Inställningen [Autom. Expon.komp.] fungerar även när en annan extern blixt än den medföljande 
blixten används.