Panasonic DMC-LX100 Bedienungsanleitung

Seite von 332
188
SQW0034
Spela in rörliga bilder
Spela in rörliga bilder
Om [AVCHD] väljs
Funktion
Bildstorlek
Bildfrekvens
Sensorutgång
Bithastighet
[FHD/28M/50p]
*
1920×1080
50p
50 fps
Ca 28 Mbps
[FHD/17M/50i]
1920×1080
50i
50 fps
Ca 17 Mbps
[FHD/24M/25p]
1920×1080
50i
25 fps
Ca 24 Mbps
[FHD/24M/24p]
1920×1080
24p
24 fps
Ca 24 Mbps
*
 AVCHD Progressive
Om [MP4] väljs
Funktion
Bildstorlek
Bildfrekvens
Sensorutgång
Bithastighet
[4K/100M/25p]
3840×2160
25p
25 fps
Ca 100 Mbps
[4K/100M/24p]
3840×2160
24p
24 fps
Ca 100 Mbps
[FHD/28M/50p]
1920×1080
50p
50 fps
Ca 28 Mbps
[FHD/20M/25p]
1920×1080
25p
25 fps
Ca 20 Mbps
[HD/10M/25p]
1280×720
25p
25 fps
Ca 10 Mbps
[VGA/4M/25p]
640×480
25p
25 fps
Ca 4 Mbps
 •Vad är bithastighet
Bithastighet är mängden data som skickas under en viss tidsperiod, och kvaliteten blir 
högre när bithastigheten ökar. Den här enheten använder inspelningsmetoden ”VBR”. 
”VBR” är en förkortning för ”Variable Bit Rate” (variabel bithastighet) och bithastigheten 
(datavolymen för en avgränsad tidsperiod) ändras automatiskt beroende på motivet 
som spelas in. Därför blir inspelningstiden kortare när ett motiv som innehåller snabba 
rörelser spelas in.