Panasonic DMC-LX100 Bedienungsanleitung

Seite von 332
190
SQW0034
Spela in rörliga bilder
Spela in rörliga bilder
Spela in rörliga bilder
Bildtagningsläge: 
Du kan spela in rörliga bilder genom att ställa in bländarvärde och slutartid manuellt. 
Kameran ställer automatiskt in bländarvärde och slutartid och identifierar den optimala 
scenen för inspelning av rörliga bilder i [Intelligent auto]-läge. 
1
Tryck på videobildsknappen för att starta inspelningen
 •Släpp omedelbart videobildsknappen efter att du har tryckt ner 
den.
 •Under inspelning av rörliga bilder blinkar 
inspelningsstatusindikatorn (rött).
 •Om ingen åtgärd utförs inom ca 1 minut stängs viss 
information på skärmbilden av. Tryck på [DISP.]-knappen 
för att visa informationen igen. Den här åtgärden förhindrar 
skärminbränning. Detta är inte ett fel.
 •Blockera inte mikrofonen vid inspelning av rörliga bilder.
 •Du kan också använda zoomen när du spelar in rörliga bilder. 
 
– Ljud från när zoomreglaget eller kontrollringen används kan i 
vissa fall komma med på inspelningen.
 •Stillbilder kan tas under inspelningen av rörliga bilder. 
Förfluten inspelningstid
Återstående inspelningstid 
(ca)
Indikator för 
inspelningsstatus
2
Tryck en gång till på videobildsknappen för att avsluta 
inspelningen