Panasonic DMC-LX100 Bedienungsanleitung

Seite von 332
191
SQW0034
Spela in rörliga bilder
Spela in rörliga bilder
Om bländarvärde och slutartid vid inspelning av rörliga bilder
 
Om bländarvärde
 •För att spela in rörliga bilder med starkt fokus på både motiv och bakgrund ställer 
du in bländarvärdet på ett högre värde. Om du vill spela in rörliga bilder med oskarp 
bakgrund ställer du in ett lägre värde.
 
Om slutartid
 •För att spela in rörliga bilder med starkt fokus på ett motiv som rör sig snabbt ställer 
du in en kortare slutartid. För att spela in rörliga bilder med en svanseffekt som följer 
motivets rörelser ställer du in en längre slutartid.
 •När du ställer in en kortare slutartid kan skärmbruset öka på grund av den högre 
känsligheten. 
 •Vid inspelning av motiv under lysrörsbelysning, LED-belysning osv. kan färgerna och 
skärmens ljusstyrka ändras, eller horisontella ränder visas på skärmen. Om det här 
inträffar rekommenderar vi att du justerar slutartiden manuellt till 1/60 sekund eller 
1/100 sekund.
Kameraljud när inspelningen avslutas
Eftersom rörliga bilder spelas in tills videobildsknappen trycks in för att stoppa 
inspelningen, kan ljudnivån för kameraljuden vara högre i rörliga bilder. För att dämpa det 
här ljudet rekommenderar vi att du provar metoden nedan.
 
Dela upp slutet av en inspelning med rörliga bilder genom att använda [Dela video] 
 i menyn [Spela]. I vissa fall kan rörliga bilder inte delas upp på en plats nära 
slutet av de rörliga bilderna. Fortsätt inspelningen ytterligare 3 sekunder för att undvika 
problemet.