Panasonic DMC-LX100 Bedienungsanleitung

Seite von 332
257
SQW0034
Wi-Fi
Använda webbtjänster
[Skicka bilder som är lagrade i kameran]
1
Ställ in menyn
 → [Ny anslutning] → [Skicka bilder som är lagrade i kameran] 
→ [Molnsynkroniseringstjänst]
2
Kontrollera meddelandet och tryck på [MENU/SET]
3
Välj [Via nätverk] och anslut 
4
Kontrollera inställningen för att skicka
 •När anslutningen upprättats visas bekräftelseskärmen för överföringsinställningen. Kontrollera 
inställningen och tryck på [MENU/SET]. Tryck på [DISP.]-knappen om du vill ändra 
inställningarna för överföringen. 
5
Välj [Välj enskild] eller [Välj flera]
[Välj enskild]
 Välj bild
 Tryck på [MENU/SET]
[Välj flera]
  Välj bild (upprepa)
 •Om du väljer bilden igen avbryts valet.
  Välj [Utför]
 •Antalet bilder som kan skickas via [Välj flera] är begränsat.
2
3
4
5
6
1
Utför
 •En bekräftelseskärm visas. Om du väljer [Ja] utförs åtgärden.
 •Tryck på [DISP.]-knappen om du vill ändra inställningarna för överföringen. 
 •Välj [Exit] för att stänga anslutningen.