Panasonic DMC-LX100 Bedienungsanleitung

Seite von 332
259
SQW0034
Wi-Fi
Använda ”LUMIX CLUB”
Skaffa ett nytt inloggnings-ID ([Nytt konto])
1
Ställ in menyn
 →   [Inst.] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi-inst.] → [LUMIX CLUB]
2
Välj [Ställ in/lägg till konto]
3
Välj [Nytt konto]
 •Anslut till nätverket. Fortsätt till nästa sida genom att trycka på [MENU/SET].
 •En bekräftelseskärm visas om du redan har skapat ett inloggnings-ID för kameran. Välj [Ja] om 
du vill skapa ett nytt inloggnings-ID eller [Nej] om du inte vill skapa ett nytt inloggnings-ID.
4
Välj anslutningsmetod för att ansluta till en trådlös åtkomstpunkt och ställ in den
 •För mer information 
.
 •Inställningsskärmen visas endast den första gången du ansluter. Anslutningsmetoderna som 
ställs in på enheten sparas och används nästa gång du ansluter. Om du vill ändra den trådlösa 
åtkomstpunkten du ansluter till trycker du på [DISP.]-knappen och ändrar anslutningsdestination.
5
Läs igenom användarvillkoren för ”LUMIX CLUB” och tryck på [MENU/SET]
 •Du kan trycka på     för att byta sidor.
 •Vrid zoomreglaget medurs för att förstora sidan (2x förstoring).
 •Vrid zoomreglaget moturs efter förstoring för att återställa sidans ursprungliga storlek (ingen 
förstoring).
 •Använd         för att flytta området som ska förstoras.
 •Tryck på [ 
 ]-knappen för att avbryta processen utan att skapa ett inloggnings-ID.
6
Ange lösenordet
 •Ange valfri kombination av 8 till 16 bokstäver och siffror för lösenordet.
 •Mer information om hur du anger tecken finns i ”Ange text” 
.
7
Kontrollera ditt inloggnings-ID och tryck på [MENU/SET]
 •Ditt inloggnings-ID (12 siffror) kommer att visas automatiskt. 
När du loggar in på ”LUMIX CLUB” på en dator behöver du bara 
ange de här siffrorna.
 •Ett meddelade visas när anslutningen har slutförts. Tryck på 
[MENU/SET].
 •Se till att du noterar ditt inloggnings-ID och lösenord.