Panasonic DMC-LX100 Bedienungsanleitung

Seite von 332
 
71
  
 
SQW0024 
Operaţii de bază 
 
Schimbarea informaţiilor afişate pe ecranul 
de redare 
Puteţi dezactiva afişarea informaţiilor despre imagini (număr fişier etc.) şi informaţiile de înregistrare 
(setările utilizate pentru înregistrare etc.) atunci când o imagine este redată. 
1
 
Apăsaţi butonul [DISP.] (Afişaj) pentru 
a comuta afişajul 
 
 
• 
Afişajul este comutat în modul prezentat mai jos. 
Cu informaţii*
Afişare detaliată 
a informaţiilor*
Afişarea histogramei*
Fără informaţii*
*
*
 
 
Fără informaţii 
 
 
*
1
 Dacă nu efectuaţi nicio operaţie timp de aproximativ 1 minut sau mai multe, unele informaţii de pe 
ecran sunt dezactivate. Pentru a afişa din nou informaţiile, apăsaţi butonul [DISP.] (Afişaj). 
*
2
 În timpul transfocării la redare, redării imaginilor video, redării prin derulare automată a fotografiilor 
panoramice, redării continue sau diaporamei: Puteţi doar activa sau dezactiva afişajul. 
*
3
 Acesta este afişat dacă funcţia [Highlight] (Evidenţiere) 
(→72) 
din meniul [Custom] (Personalizare) 
este setată la [ON] (Activare). 
 
● 
Histograma fiecărei culori, inclusiv R (roşu), G (verde), B (albastru), şi Y (luminanţă), este afişată 
separat în timpul redării. 
● 
În timpul redării multiple sau a ecranului calendar: Afişajul nu poate fi modificat.