Panasonic DMC-LX100 Bedienungsanleitung

Seite von 332
 
90
  
 
SQW0024 
Efecte de imagini (Filtru) 
 
Realizarea imaginilor cu efecte de imagini (Filtru) 
 
● 
Setările vor fi stocate chiar dacă modul de înregistrare este schimbat sau camera este oprită. 
● 
Dacă nu doriţi să adăugaţi efecte de imagine, vă rugăm să selectaţi [No Effect] (Niciun efect). 
● 
Sunt fixate următoarele setări atunci când setaţi un efect de imagine.
 
•  [White Balance] (Balans de alb): [AWB] 
•  [Photo Style] (Stil foto): [Standard] 
•  [Highlight Shadow] (Evidenţiere umbră): [Standard] 
•  [i.Dynamic] (Control inteligent domeniu dinamic): [OFF] (Dezactivare) 
•  [HDR]: [OFF] (Dezactivare) 
•  [Color Space] (Spaţiu de culoare): [sRGB] 
● 
Bliţul este setat la 
 [Forced Flash Off] (Dezactivare forţată bliţ). 
● 
Afişarea unei imagini care reflectă un efect selectat în ecranul de previzualizare sau ecranul de 
înregistrare poate diferi de imaginile reale înregistrate. 
 
 
Comutarea afişajului unui ecran de selectare pentru aplicarea efectelor 
de imagine (Filtru) 
1
 
Apăsaţi butonul [DISP.] (Afişaj) pentru a comuta afişajul 
• 
De fiecare dată când apăsaţi butonul [DISP.] (Afişare), ecranul pentru care sunt selectate 
efectele de imagine se schimbă. 
• 
Când comutaţi ecranul la afişarea ghidajului, apare o descriere a efectului de imagine. 
 
Afişare normală  
Afişarea ghidului  
Afişaj listă