AEG HSM/R 5638 520643 Benutzerhandbuch

Produktcode
520643
Seite von 45
Język polski
50
Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
•  Czyszczenie i
konserwacja nie powinny być wykony-
wane przez 
dzieci bez nadzoru.
•  Nie obsługiwać maszynki mokrymi dłońmi.
•  Należy strzyc wyłącznie suche włosy.
•  Stosować urządzenie wyłącznie do strzyżenia włosów
i brody.
•  Nie dociskać głowicy maszynki do skóry zbyt mocno.
Niebezpieczeństwo zranienia!
•  Ładować urządzenie w miejscu chłodnym i suchym.
Lokalizacja kontrolek
1  Wyłącznik wł/wył
2  Wskaźnik świetlny
3 Obudowa
4  Stacja ładowania/podstawka
5  Wtyczka zasilacza
6  Głowica maszynki do strzyżenia
7  Końcówki z grzebieniami o różnej długości strzyżenia (3, 6 i 9 mm)
Brak rysunku.: szczoteczka do czyszczenia
Ładowanie urządzenia
•  Wyłączyć urządzenie. Widoczne jest „OFF“ na przełączniku.
•  Podłączyć zasilacz za pomocą jednego z gniazdek.
•  Gniazdko znajdujące się w dolnej części urządzenia.
•  Alternatywnie umieścić urządzenie w stacji ładującej. Gniazdko znajduje się z tyłu.
•  Podłączyć zasilacz do gniazdka ściennego.
•  Wskaźnik świetlny pozostaje czerwony podczas procesu ładowania.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard