AEG HSM/R 5638 520643 Benutzerhandbuch

Produktcode
520643
Seite von 45
Język polski
51
 
WSKAZÓWKA: 
•  Wskaźnik ładowania
nie wskazuje stanu naładowania akumulatorka.
•  Po podłączeniu do zasilania maszynki nie wolno używać.
•  Przed pierwszym użyciem urządzenie należy ładować przez 12 godzin.
•  Po pierwszym użytkowaniu nie ładować akumulatora jednorazowo przez ponad 10
godzin.
 
UWAGA:
Po upływie 10 godzin urządzenie należy odłączyć od sieci.
 
UWAGA OKRES ŻYCIA BATERII WIELOKROTNEGO ŁADOWANIA
Można wydłużyć okres życia akumulatorka w następujący sposób:
•  Ładować, gdy jest niemal całkowicie wyczerpany.
•  Nie ładować dłużej niż przez 10 godzin.
•  Ładować w temperaturze pomiędzy 0° i + 40°C.
Regulacja długości cięcia
1.  Wyłącz urządzenie. Pojawi się wskazanie „OFF” przełącznika.
2.  Wybierz końcówkę z grzebieniem. Na każdym grzebieniu znajduje się oznaczenie 
długości strzyżenia.
3.  Zamocuj żądaną końcówkę z grzebieniem: wsuń ostrze głowicy maszynki do strzyże-
nia w zaczepy końcówki z grzebieniem. Dociśnij końcówkę z grzebieniem do głowicy 
maszynki do strzyżenia do momentu jej zablokowania na miejscu.
4.  Aby zdjąć końcówkę z grzebieniem, naciśnij kciukiem zatrzask oznaczony symbolem   
i przesuń w górę.
Cięcie włosów/ brody
•  Wybrać długość cięcia.
•  Włączyć urządzenie. Pojawi się wskazanie „ON”.
 
WSKAZÓWKA: 
Strzyżenie należy rozpocząć od końcówki z największym grzebieniem, a następnie włosy/
brodę należy przycinać stopniowo do momentu uzyskania żądanej długości.
Kształtowanie Brody i Golenie Karku
•  Głowica maszynki pozwala precyzyjnie zaznaczyć kształt brody, nawet w trudnodostęp-
nych miejscach oraz dokładnie ogolić kark pod linią włosów.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard