AEG HSM/R 5638 520643 Benutzerhandbuch

Produktcode
520643
Seite von 45
Magyarul
56
Használati útmutató
Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, elégedetten használja majd a 
készüéket.
A használati útmutatóban található szim-bólumok
Az Ön biztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten meg vannak különböztetve. Kérjük,
mindenképpen ügyeljen ezekre annak érdekében, hogy elkerülje a baleseteket és a készü-
lék károsodását:
 
FIGYELMEZTETÉS:
Egészségét károsító veszélyforrásokra figyelmeztet és rámutat a lehetséges sérülési 
lehetőségekre.
 
VIGYÁZAT:
Lehetéges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más tárgyakban kárt tehet.
 
MEGJEGYZÉS: 
Tippeket és információkat emel ki.
Általános megjegyzések
A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa végig a használati utasítást, és őrizze 
meg a garancialevéllel, a pénztári nyugtával és lehetőleg a csomagolókartonnal, ill. az 
abban lévő bélésanyaggal együtt! Amenynyiben a készüléket harmadik személynek adja 
tovább, a használati útmutatót is adja a készülékhez.
•  A készüléket csak személyes célra és rendeltetésének megfelelően használja. A készü-
lék nem kereskedelmi használatra készült.
•  A tápegységet kizárólag száraz környezetben való használatra tervezték.
•  Győződjön meg arról, hogy tápegység kimeneti feszültsége, áramerőssége és polaritá-
sa megegyezik az adattáblán feltüntetett adatokkal.
•  Ne érintse a tápegységet nedves kezekkel.
•  A készüléket minden esetben csatlakoztassa le a hálózatról, ha nem használja, tartozé-
kokat helyez fel rá, tisztítás során és rendellenes működés esetén.
•  Sérülések tekintetében rendszeresen ellenőrizze a készüléket és a kábelt. Ne használja
a készüléket, ha sérülést észlel.
•  Csak eredeti cserealkatrészeket használjon.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard