AEG HSM/R 5638 520643 Benutzerhandbuch

Produktcode
520643
Seite von 45
Magyarul
60
Használat befejezése
•  Kapcsolja ki a készüléket. A „OFF“ látható kapcsolón.
Tisztítás és karbantartás
•  A rendszeres tisztítás és karbantartás biztosítja az optimális teljesítményt és a hosszú
élettartamot. 
•  Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból, ha szükséges.
 
FIGYELMEZTETÉS:
•  Az egységet soha se merítse vízbe.
•  Tisztításkor a tápadaptert válassza le az elektromos hálózatról.
 
VIGYÁZAT:
•  Ne használjon drótkefét vagy egyéb súrolószert.
•  Ne használjon karcoló hatású vagy szemcsés tisztítószert.
•  A használat után a kefével távolítsa el a hajmaradványokat.
•  Vegye le a vágásvezetőt.
•  A burkolatot – szükség esetén – puha és száraz anyaggal tisztítsa.
Vágófej felhelyezése / eltávolítása
A vágófej a burkolathoz van rögzítve. Lásd az (a). ábrát a 3. oldalon.
1.  A hüvelykujjával nyomja hátra a vágófejet, hogy kioldja a reteszt.
2.  Rendszeresen vigyen fel 1-2 csepp savmentes olajat a vágófejre.
3.  Tisztítás után helyezze vissza a vágófejet úgy, hogy először behelyezi a reteszt a burko-
latba. Ezután nyomja a vágófelületet a burkolat felé, amíg a helyére nem rögzül.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard