AEG HSM/R 5638 520643 Benutzerhandbuch

Produktcode
520643
Seite von 45
Українська
64
Спеціальні заходи безпеки
РИЗИК УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ! 
•  Не використовуйте пристрій надто близько до
води, якщо під’єднано адаптер жив-лення (напри-
клад, біля ванни, умивальника чи інших ємнос-
тей, наповнених водою).
•  Використовуйте адаптер живлення, який до-
дається. Він генерує низьку напругу для цього 
виробу.
•  Не ремонтуйте прилад самі, але зверніться до
авторизованого фахівця. Для запобігання загрозі 
пошкоджений кабель живлення слід замінити на 
еквівалентний виключно виробником, або нашою 
сервісною службою або іншою кваліфікованою 
особою.
•  Цей пристрій можуть використовувати діти
старші 8 років, і особи з обмеженими фізични-
ми, сенсорними або розумовими здібностями чи 
особи без достатнього досвіду і знань, якщо вони 
використовують пристрій під наглядом або були 
проінструктовані щодо використання пристрою в 
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard