AEG HSM/R 5638 520643 Benutzerhandbuch

Produktcode
520643
Seite von 43
Nederlands
15
•  Reinigen en
gebruikersonderhoud mag niet door 
kinderen worden uitgevoerd zonder begeleiding.
•  De haard- en baardtrimmer niet met natte handen
gebruiken.
•  Trim alleen droog haar en droge baard.
•  Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het trimmen
van haar of baard.
•  De kop van de trimmer niet te hard op de huid druk-
ken. 
Gevaar voor verwonding.
•  Het apparaat op een koele en droge plaats opladen.
Locatie van bedieningselementen
1 Aan-/uitschakelaar
2 Indicatie-LED
3 Behuizing
4 Oplaadstation/standaard
5  Stekker voor voedingsadapter
6 Trimmerkop 
7  Trimlengte kammen (3, 6 en 9 mm)
Niet getoond.: Schoonmaakborsteltje
Het apparaat opladen
•  Het apparaat uitschakelen. “OFF” is op de schakelaar te zien.
•  Sluit de voedingsadapter aan met een van de onderstaande stekkeringangen.
•  De ingang aan de onderkant van het apparaat.
•  U kunt het apparaat ook op de oplader plaatsen. De stekkeringang is aan de
achterkant.
•  Steek de stekker van de voedingsadapter in een stopcontact.
•  De Indicatie-LED blijft tijdens het opladen rood branden.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard