AEG HSM/R 5638 520643 Benutzerhandbuch

Produktcode
520643
Seite von 43
Nederlands
18
Technische specificaties
Model: .................................................................................................................................HSM/R 5638
Netto gewicht incl. adapter: ...........................................................................................ca. 0, 232 kg
Voedingsadaptor
Veiligheidsclassificatie: ..........................................................................................................................II
Voedingsadapter: ................................................................................................AC 220-240 V, 50 Hz
Vermogen: ..............................................................................................DC 3,0 V, 150 mA, 2 W max.
Oplaadbare batterij: ...........................................................................................1 x 1,2 V, 1000 mAh
Continu gebruik: ........................................................................................................max. 60 minuten
Oplaadtijd: ..................................................................................................................................... 10 uur
Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in de loop van voortdurende 
productontwikkeling blijft voorbehouden.
Dit apparaat voldoet aan alle huidige CE-richtlijnen, zoals de richtlijn elektromagnetische 
compatibiliteit en de laagspanningsrichtlijn, en is gefabriceerd volgens de meest recente 
veiligheidsvoorschriften.
De oplaarbare batterij verwijderen
Dit apparaat is uitgerust met een oplaadbare Ni-MH batterij.
Verwijder de batterij vóór het afvoeren van het apparaat.
Als consument heeft u de wettelijke plicht lege batterijen/oplaadbare batterijen in te 
leveren.
 
WAARSCHUWING:
De stekker uit het stopcontact verwijderen alvorens de batterij te verwijderen!
•  Verwijder de schroeven van de behuizing met behulp van een kleine kruiskopschroe-
vendraaier.
•  Scheid de beide helften van de behuizing.
•  Verwijder de oplaadbare batterij.
Lever de batterij in bij een inzamelpunt voor oude batterijen of gevaarlijk afval. Vraag uw 
plaatselijke overheid voor nadere informatie.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard