WENKO Gel dehumidifier 50 m² Blue-white 451013051 Merkblatt

Produktcode
451013051
Seite von 1
                                                                                                                                                                                                                                                             
Strona  1  z  1
 
Dystrybucja  Conrad  Electronic  Sp.  z  o.o.,  ul.  Kołowa  5/19,  30-­‐134  Kraków,  Polska  
Copyright  ©  Conrad  Electronic  2010,  Kopiowanie,  rozpowszechnianie,  zmiany  bez  zgody  zabronione.  
www.conrad.pl  
www.conrad.pl  
Osuszacz  powietrza  Wenko  
Instrukcja  obsługi  
Nr  produktu:  571004  
Instrukcja  obsługi:  Ten  system  osuszania  pokoi  jest  niezwykle  wydajny  i  łatwy  w  zastosowaniu.  
Umieść  pojemnik  w  miejscu,  które  chcesz  osuszyć.  
UWAGA!  Zdejmij  ochronne  folie  jedynie  w  momencie,  gdy  chcesz  rozpocząć  proces  osuszania.  
Umieść  blok  na  kratce,  którą  należy  umieścić  w  pojemniku  zbierającym.  Następnie  połóż  plastikową  
pokrywę  na  górze.  Proces  osuszania  rozpocznie  się.  Obserwując,  zobaczysz  że  zużycie  granulatu  w  
bardzo  wilgotnych  pomieszczeniach  jest  szybkie  na  początku  i  wolniejsze  wraz  z  upływem  tygodni.  
Absorbcja  pozostałych  granulek  nie  będzie  przez  to  ograniczona.  Płyn  wchłonięty  przez  granulki  
zostanie  zebrany  jako  płyn  w  większym  pojemniku.  
Ważne:  Do  momentu,  gdy  blok  jest  zaplombowany  w  folii  plastikowej,  substancje  aktywne  
zatrzymają  swoje  zdolności  do  absorbcji.  Pozwala  to  na  przechowywanie  wymienników.  Jeśli  woda  
nie  zacznie  się  zbierać  od  razu  w  pojemniku  zbierającym,  nie  oznacza  to,  że  proces  osuszania  jeszcze  
się  nie  zaczął.  Ten  osuszacz  został  stworzony  ba  podstawie  najnowszej  technologii.  Zwróć  uwagę,  że  
osuszacz  absorbuje/usuwa  wodę,  dopiero  po  osiągnięciu  pewnego  poziomu  wilgotności.  ponadto,  
osuszacz  potrzebuje  czasu  przed  aktywacją  (widoczną).  Oznacza  to,  że  proces  osuszania  rozpoczyna  
się  zanim  jest  widoczny  gołym  okiem.  
Zawiera  chlorek  wapnia  
Drażniący  dla  oczu  
Nie  wdychaj    
Unikaj  kontaktu  ze  skórą