Panasonic CS-E9GKEW User Manual

Page of 8
6
LUFTUTBLÅS - JUSTERINGSBRYTER
1
1. Løsne
• Ikke bruk benzen, løsemidler eller skuremidler.
• Kun bruk såpe (     pH7) eller nøytrale rengjøringsmidler.
• Ikke bruk vann som er varmere enn 40°C.
VASKEINSTRUKSER
Tips
■ Rengjør filteret regelmessig for best ytelse og for å
 redusere strømforbruket.
 Ta kontakt med din nærmeste forhandler for
 sesongmessige inspeksjoner.
VEDLIKEHOLD OG RENHOLD
FRONTPANEL
1. Løsne låsemekanisme for 
å åpne.
2. Løsne snor for å ta løs front-
panel. Vaskes forsiktig og tørkes.
LUFTFILTER
INNVENDIG
ENHET
r
Fjern
Fjern
• Renhold av luftfilteret er nødvendig hver 14 dag.
• Vask/skyll filtrene forsiktig med vann for å unngå
skade på filteroverflaten.
• Tørk filtrene grundig i skyggen, i avstand fra 
flammer eller direkte sollys.
• Bytt skadet filter.
Tørk forsiktig av
enheten med en
myk, tørr klut.
FOR VALG AV UTBLÅSMØNSTER
Valg
Beskrivelse
Mønster
Denne innstillingen retter luftstrømmen kun opp.
Denne innstillingen velger automatisk mønster avhengig av operasjons-
modus og forhold.
For varmemodus, ved oppstart eller lav oppstarttemperatur
/ For kjølemodus, når instillt temperatur er oppnådd, 
vil det øvre utblåset kun benyttes.
Luft blåses fra både øvre og nedre utblås for hurtig kjøling
i kjølemodus og for å fylle rommet med varme i 
varmemodus
AUTO OFF/ON-KNAPP
• Slå av strømforsyningen og koble fra før rengjøring.
• IKKE berør aluminiumsribben, skarpe deler kan forårsake skade.
For å betjene klimaanlegget når fjernkontrollen
mangler eller er defekt.
Handling 
Modus
Automatisk
 
Trykk en gang
Trykk ned og hold til du hører
ett pip og slipp.
Tvungen
kjøling
Utfør handling som ved Tvungen 
kjøling. Deretter trykk ned og
hold til du hører ett pip og
slipp.
Tvungen 
oppvarming
• Trykk AUTO OFF/ON-knappen igjen for å slå av enheten.
1
1. Løsne
2
2. Løsne