LG 42LD651 User Guide

Page of 277
A-1
HAZIRLIK
HAZIRLIK
LED LCD TV MODELLERİ: 32/37/42LE4***, 
32/37/42/47/55LE5***, 32/37/42/47/55LE75**, 32/37/42/47/55LE78**, 
32/37/42/47/55LE79**, 42/47/55LE8***, 42/47LX6***
AKSESUARLAR
A
şağıdaki aksesuarların TV’nizle birlikte verildiğinden emin olun. Aksesuarlardan biri eksikse, lütfen 
TV’yi aldı
ğınız satıcı ile temas kurun.
 
■  Aşağıda gösterilen resimler TV’nizden farklı olabilir.
Kullanım Kılavuzu
Nero MediaHome 
4 Essentials CD
Piller (AAA) Uzaktan Kumanda
Parlatma Bezi
Ekranda kullan-
mak üzere parlat-
ma bezi.
Bu özellik her modelde mevcut de
ğildir.
* TV yüzeyindeki leke 
veya parmak izlerini par-
latma bezi ile hafifçe sili-
niz.
A
şırı kuvvet uygulamayı-
nız. Aksi takdirde tahri
ş 
veya renk solması  olabilir.      
AV
 M
O
D
E
LIGHT
INPUT
TV/
RAD
ENERGY
 SA
VING
1
.,;@
2
 abc
3
 def
4
 ghi
5
 jkl
6
 mno
7
pqrs
8
 tuv
0
[
9
 wxyz
BACK
EXIT
OK
LIST
Q.VIEW
MENU
Q.MENU
GUIDE
AD
APP/
*
INFO
FA
V
RA
TIO
MUTE
MARK
DELETE
CHAR/NUM
P
P
A
G
E
Güç kablosu fi 
şine yakın yerleştirin.
Demir Çekirdek
(Bu özellik her modelde 
mevcut de
ğildir.)
Demir çekirdeğin kullanımı (Bu özellik her modelde mevcut değildir)
Demir çekirdek güç kablosu fi
şi prize takı-
lırken elektromanyetik dalga olu
şumunu 
azaltmak için kullanılır.
Demir çekirdek prize ne kadar yakın olursa, 
dalga azalması açısından o derece iyidir.
Kablo Tutucu
Komponent kablosu, AV 
kablosu
x 2
1 adet ayak sabitleme 
vidası
(Yalnızca 32LE4***, 
32LE5***)
Ürünün dı
ş yüzeyinde leke veya parmak izi varsa, lekeyi 
yalnızca temizlik bezleriyle (temizlik eldiveni) hafifçe silin.
Ön çerçeveyi temizlemek için, temizlik bezi üzerine 1~2 
kez su sıktıktan sonra lütfen yava
şça tek yöne doğru 
silin. Temizledikten sonra fazla nemi lütfen alın.
Fazla nem çerçeve üzerinde su lekesi olu
şmasına neden olacaktır.
(Yalnızca 32/37/42/47/55LE75**, 
32/37/42/47/55LE78**, 
32/37/42/47/55LE79**)
temizleme bezleri 
(temizlik eldiveni)
3D Gözlük 
(Yalnızca 42/47LX6***)
Ayak gövdesine ait cıvatalar
x 8
(Yalnızca 32/37/42/47LE5***, 
32/37/42/47LE75**, 
32/37/42/47LE78**, 
32/37/42/47LE79**, 
42/47LX6***)
x 8
(M4 x 20)
(Yalnızca 
42/47/55LE8***)
x 4
x 4
(M4 x 16)
(M4 x 24)
(Yalnızca 55LE5***, 
55LE75**, 55LE78**, 
55LE79**)
(M4 x 22)
(Yalnızca 
32LE4***)
x 4
(M4 x 24)
(Yalnızca 
37/42LE4***)
x 4
(M4x16)
x 4
(Yalnızca  
32/37/42LE4***)
(M4 x 16)
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug