LG 60PZ850 User Guide

Page of 113
105
TR 
TÜRKÇE
HARİCİ KONTROL CİHAZI AYARLARI 
08. Renk (Komut : k i)
 
► Ekran rengini ayarlamak için.
  Rengi 
RESİM menüsünden de ayarlayabilirsiniz.
Veri Min: 00 - Maks: 64 
 
* 'Gerçek veri eşleme' tablosuna bakın. Bkz s.108.
İletim [k][i][  ][Kimliği Ayarla][  ][Veri][Cr]
Alındı [i][  ][Kimliği Ayarla][  ][OK/NG][Veri][x]
04. Ses Kapatma (Komut: k e)
 
► Ses susturma Açık/Kapalı kontrolü için.
  Susturma ayarını uzaktan kumanda üstündeki MUTE 
tuşuyla da yapabilirsiniz.
Data 00: Ses susturma açık (Ses kapalı)
 
01: Ses susturma kapalı (Ses açık) 
İletim [k][e][  ][Kimliği Ayarla][  ][Veri][Cr]
Alındı [e][  ][Kimliği Ayarla][  ][OK/NG][Veri][x]
02. İzleme Oranı (Komut: k c) (Ana Resim Boyutu)
 
► Ekran formatını ayarlamak için. (Ana görüntü formatı)
  Görüntü formatını ayrıca Q.MENU (Hızlı Menü) veya 
RESİM menüsündeki İzleme Oranı komutunu kulla-
narak da ayarlayabilirsiniz.
Veri  01  :  Normal ekran  
 
     (4:3) 
 
02  :  Geniş ekran (16:9) 
 
04  :  Yakınlaştırma
 
06  :  Orijinal
07  :  14:9
09  :  Sadece Tarayın
0B  :  Tam Geniş
10 - 1F : Sinema Zoom 1 - 16
İletim [k][c][  ][Set Kimliği][  ][Veri][Cr]
* PC girişini kullanarak, en-boy oranını 16:9 veya 4:3 
olarak seçebilirsiniz.
* DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50 Hz / 60 Hz, 
1080P 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz), Komponent 
(720P, 1080i, 1080p 50 / 60 Hz) modunda, Sadece 
Tarayın kullanılabilir.
* Tam Geniş özelliği yalnızca Dijital, Analog, AV için des-
teklenir.
Alındı [c][  ][Kimliği Ayarla][  ][OK/NG][Veri][x]
03. Ekran Karartma (Komut: k d)
 
► Ekran karartma Açık/Kapalı seçimi için.
Data 00: Ekran karartma kapalı (Görüntü açık)
 
    Video sesi kapalı özelliği devre dışı
 
01: Ekran karartma açık (Görüntü kapalı)
 
10: Video sesi kapalı özelliği etkin
* Yalnızca video sesi kapalı özelliği etkin durumdayken, 
TV Ekran Üstü Gösterim (OSD) menüsünü görüntüler. 
Ancak Ekran sesi kapalı özelliğinin etkin olduğu 
durumda, TV’de Ekran Üstü Gösterim (OSD) menüsü 
görüntülenmez.
İletim [k][d][  ][Kimliği Ayarla][  ][Veri][Cr]
Alındı [d][  ][Set Kimliği][  ][OK/NG][Veri][x]
05. Ses Seviyesi Kontrolü (Komut: k f)
 
► Ses seviyesini ayarlamak için.
  Ses seviyesini uzaktan kumanda üstündeki SES tuş-
larıyla da ayarlayabilirsiniz.
Veri Min: 00 - Maks: 64
 
* 'Gerçek veri eşleme' tablosuna bakın. Bkz s.108.
İletim [k][f][  ][Kimliği Ayarla][  ][Veri][Cr]
Alındı [f][  ][Kimliği Ayarla][  ][OK/NG][Veri][x]
06. Kontrast (Komut: k g)
 
► Ekran kontrastını ayarlamak için. 
  Kontrastı 
RESİM menüsünden de ayarlayabilirsiniz.
Veri Min: 00 - Maks: 64
 
* 'Gerçek veri eşleme' tablosuna bakın. Bkz s.108.
İletim [k][g][  ][Set Kimliği][  ][Veri][Cr]
Alındı [g][  ][Set Kimliği][  ][OK/NG][Veri][x]
07. Parlaklık (Komut: k h)
 
► Ekran parlaklığını ayarlamak için.
  Parlaklığı 
RESİM menüsünden de ayarlayabilirsiniz.
Veri Min: 00 - Maks: 64
 
* 'Gerçek veri eşleme' tablosuna bakın. Bkz s.108.
İletim [k][h][  ][Kimliği Ayarla][  ][Veri][Cr]
Alındı [h][  ][Kimliği Ayarla][  ][OK/NG][Veri][x]
01. Güç (Komut: k a)
 
► TV’nin Açma/Kapama kontrolü içindir.
Data 00: Güç Kapalı
01: Açma
İletim [k][a][  ][Kimliği Ayarla][  ][Veri][Cr]
Alındı [a][  ][Kimliği Ayarla][  ][OK/NG][Veri][x]
 
► Güç Açık/Kapalı durumunu göstermek için.
İletim [k][a][  ][Kimliği Ayarla][  ][FF][Cr]
* Benzer şekilde, eğer diğer fonksiyonlar bu formatta 
‘0xFF’ verisi gönderirlerse, Alındı bildirim verisi geri 
beslemesi, her bir fonksiyonla ilgili durumu belirtir.
* OK Ack., Error Ack. ve diğer mesajlar TV açıkken 
ekranda görüntülenebilir.
Alındı [a][  ][Kimliği Ayarla][  ][OK/NG][Veri][x]
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug