LG 60PZ850 User Guide

Page of 113
15
TR 
TÜRKÇE 
MONTAJ VE HAZIRLIK 
Kablo Tutucu 
Güç Kablosu Tutucu
Kabloların düzenlenmesi 
 
y
Gösterilen resim sizin TV’nizden farklı olabilir.
1
 
Güç Kablosu Tutucu ve Güç Kablosunu bağ-
layın. Bu elektrik kablosunun kazayla yerinden 
çıkmasını engelleyecektir.
2
  Kabloları 
Kablo Tutucuyla bir araya getirerek 
bağlayın. 
 
y
TV'yi 
Kablo Tutucu ve Güç Kablosu 
Tutucudan tutarak hareket ettirmeyin, 
aksi halde Kablo tutucuları kırılabilir, TV 
hasar görebilir ve yaralanmalar meydana 
gelebilir. 
DİKKAT 
Kalem Tutucu Braketinin Bağlanması 
 
y
Gösterilen resim sizin TV’nizden farklı olabilir.
1
  Aşağıda gösterildiği gibi kullanmak için kalem 
tutucu braketini uygun bir yere yerleştirin.
 
y
Kalem tutucu braketini güç gösterge-
sine, akıllı sensörlere veya uzak-
tan kumandanın sinyal alıcısına 
yerleştirmeyin.
DİKKAT 
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug