LG 60PZ850 User Guide

Page of 113
19
TR 
TÜRKÇE 
TV İZLEME 
 
y
Onaylanmış DTV yayın standartlarına 
sahip olmayan ülkelerde, DTV yayın 
ortamına bağlı olarak bazı DTV özellikleri 
çalışmayabilir.
 
y
Örneğin, ülke olarak Fransa seçilmesi 
durumunda, şifre ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’ değil ‘1’, ‘2’, 
‘3’, ‘4’ dür.
NOT 
4
  Temel ayarlar tamamlandığında,
 
OK (Tamam) düğmesine basın.
 
y
Başlangıç ayarını tamamlamazsanız, 
TV'yi her açtığınızda görünecektir.
 
y
TV'yi uzun süre kullanmayacaksanız, güç 
kablosunu prizden çıkarın.
NOT 
5
  TV'yi kapatmak için,  (
POWER) düğmesine 
basın
TV İzleme
1
  Bekleme modunda, TV'yi açmak için (
PO-
WER) düğmesine basın.
2
 
INPUT (Giriş) düğmesine basın ve Anten'i 
seçin.
3
  TV'yi kapatmak için,  (
POWER) düğmesine 
basın.
TV Bekleme moduna geçer.
Programların yönetilmesi 
Anten seçme, 
Tüm kullanılabilir programları otomatik olarak bul-
mak ve kaydetmek için bu özelliği kullanın.
Otomatik programlamayı başlattığınızda, önceden 
kaydetmiş olduğunuz tüm servis bilgileri silinir.
1
  Ana menülere erişmek için 
Home düğmesine 
basın.
2
 
AYARLAR'a geçmek için Gezinme düğmeleri-
ne ve 
OK (Tamam) düğmesine basın.
3
 
Oto Ayarlama'ya geçmek için Gezinme düğ-
melerine ve 
OK (Tamam) düğmesine basın.
4
   
Anten'e geçmek için Gezinme düğmelerine ve 
OK (Tamam) düğmesine basın.
5
  Oto ayarlamayı başlatmak için 
Başlat öğesini 
seçin.
TV, mevcut programları otomatik olarak tarar 
ve kaydeder.
6
  Tamamladığınızda, 
EXIT (Çıkış) düğmesine 
basın.
Önceki menüye dönmek için, 
BACK (Geri) 
düğmesine basın.
Otomatik olarak program ayarlama
NOT 
 
y
TV engellenen bir programı taradığında, tara-
nan programı kaydetmek için parolanızı girme-
niz istenecektir.
 
y
1.000 programa kadar kaydedebilirsiniz. Kayde-
debileceğiniz program sayısı yayın sinyali orta-
mına bağlı olarak değişiklik gösterir.
 
y
 
Otomatik Numaralama: Yayın yapılan istas-
yonlar tarafından ayar amacıyla gönderilen 
program numaralarının kullanılıp kullanılmaya-
cağını belirler.
 
y
Ülke menüsünde 
İtalya seçildiğinde, Oto Ayar-
lamadan sonra program çakıştığında, açılır pen-
cere görüntülenirse, sorunu çözmek için çakı-
şan program sayısı için bir yayıncı seçin.
 
y
DVB kablosu şu ülkelerde kullanılabilir: Alman-
ya, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Avus-
turya, Finlandiya, Norveç, Slovenya, Macaris-
tan, Ukrayna, Bulgaristan, İrlanda, Polonya, Ro-
manya, Rusya, Litvanya, Estonya, Letonya, İs-
panya, Çek Cumhuriyeti. (Desteklenen ülke ek-
lenebilir) 
 
y
Dijital TV'nin kullanılamadığı ülkeler: Bosna, Ka-
zakistan.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug