LG 60PZ850 User Guide

Page of 113
28
TR 
TÜRKÇE 
TV İZLEME 
ŞİMDİKİ/SONRAKİ Rehber Modu 
Yayınlanmakta olan bir programı ve bunun ardın-
dan zamanlanmış programı görüntüleyebilirsiniz.
Düğme
Açıklama 
Kırmızı düğme EPG modunu değiştirir.
Sarı düğme 
Takvim modunu girin.
Mavi düğme 
Program Listesi modunu girin.
OK (Tamam)
‘Şimdi’ seçildiğinde, seçili programa 
geçilir ve EPG kaybolur. 
‘İleri’ seçildiğinde, rezervasyon açılır 
penceresi görüntülenecektir.
<  >
ŞİMDİ veya İLERİ programını seçer.
Yayın Programını seçer.
 
Sayfa Yukarı/Aşağı.
GUIDE (Reh-
ber) 
EPG’yi kapatır.
BACK (Geri) 
EXIT (Çıkış) 
TV/RAD 
DTV veya RADYO Programını seçer.
INFO (Bilgi) 
Ayrıntı bilgileri açık veya kapalı.
Genişletilmiş Açıklama Kutusu 
Düğme
Açıklama 
INFO (Bilgi)
Ayrıntı bilgileri açık veya kapalı.
Metin Yukarı / Aşağı.
<  >
Zamanlayıcı Kaydetme/Hatırlatma ayar 
modunu seçin.
GUIDE (Reh-
ber) 
EPG’yi kapatır.
EXIT (Çıkış) 
Tarih Değişimi Modu 
Düğme
Açıklama 
Yeşil düğme 
Tarih ayar modunu kapatır.
ꕍ 
BACK (Geri) 
OK (Tamam) Seçilen tarihe geçer.
<  >
Tarih seçer.
GUIDE (Reh-
ber) 
EPG’yi kapatır.
EXIT (Çıkış) 
Kaydetme/Hatırlatma Ayarı Modu
Kayıt için bir başlangıç veya bitiş zamanı ile prog-
ramı, bitiş süresi sönük durumdayken de hatırlatıcı 
için bir başlangıç zamanını ayarlar.
Bu fonksiyon sadece pin8 kayıt sinyali kullanan bir 
kaydedici cihazın Monitör Çıkışı(AV2) terminaline 
bir SCART kablosu ile bağlandığı durumlarda kul-
lanılabilir.
Kayıt fonksiyonu sadece Dijital modda desteklen-
mekte, Analog modda desteklenmemektedir.
Düğme
Açıklama 
BACK (Geri)  Takvim modunu kapatır.
Sarı düğme 
Rehber(Guide moduna geçer.
Mavi düğme 
Program Listesi moduna geçer.
OK (Tamam) Zamanlayıcı Kaydı / Hatırlatma’yı 
kaydedin.
<  >
Tip, Başlangıç Saati, Bitiş Saati veya 
Program'ı seçer.
Fonksiyonu hatırlat veya kaydet ayar-
larını seçer.
8 Günlük Rehber Modu 
Düğme
Açıklama 
Kırmızı düğme EPG modunu değiştirir.
Yeşil düğme 
Tarih ayar modunu girer.
 Sarı düğme 
Takvim modunu girer.
Mavi düğme 
Program Listesi modunu girer.
OK (Tamam)
‘Şu anda yayınlanan program’ seçildi-
ğinde, seçili programa geçilir ve EPG 
kaybolur.
‘Daha sonra yayınlanacak program’ 
seçildiğinde, açılır rezervasyon penceresi 
görüntülenecektir.
<  >
Programı seçer.
Yayın Programını seçer.
 
Sayfa Yukarı/Aşağı.
GUIDE (Reh-
ber) 
EPG’yi kapatır.
BACK (Geri) 
EXIT (Çıkış) 
TV/RAD 
DTV veya RADYO Programını seçer.
INFO (Bilgi)
Ayrıntı bilgileri açık veya kapalı.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug