LG 60PZ850 User Guide

Page of 113
33
TR 
TÜRKÇE 
TV İZLEME 
Hızlı menünün kullanılması 
Sık kullanılan menüleri özelleştirin.
1
  Hızlı menülere erişmek için 
Q. MENU (Hızlı 
Menü) düğmesine basın.
2
  Aşağıdaki menüler arasında gezinmek 
için Gezinme düğmelerine 
OK (Tamam) 
düğmesine basın.
 
y
Mevcut menü ve opsiyonlar kullanmakta 
olduğunuz giriş kaynağından farklı olabi-
lir.
NOT
3
  İstediğiniz opsiyona geçmek için Gezinme 
düğmelerine basın.
4
  Tamamladığınızda, 
Q. MENU (Hızlı Menü) 
düğmesine basın.
Menü
Açıklama 
 
İzleme Oranı
Görüntü boyutunu değişti-
rir (16:9, Sadece Tarayın, 
Orijinal, Tam Geniş, 4:3, 
14:9, Yakınlaştırma, Sinema 
Zoom)
 
Net Ses II
İnsan ses aralığını diğerlerin-
den ayrıştırarak 
kullanıcıların insan seslerini
daha iyi duymalarına yardım-
cı olur.
 
Resim Modu 
(Modele bağlı 
olarak) 
Görüntü modunu değiştirir 
(Canlı, Standart, APS, Sine-
ma, 
 Sinema, 
 Bright 
Room, Sport, Oyun, Fotoğ-
raf, Uzman1, Uzman2)
 
Ses Modu 
Ses modunu değiştirir (Stan-
dart, Müzik, Sinema, Spor, 
Oyun) 
 
Ses ya da 
Ses Dili 
Ses girişini değiştirir.
 
Uyuma Zamanı  TV kapatılıncaya kadar geçe-
cek süreyi ayarlar 
 
Atlama Kapalı/
Açık 
Atlama Kapalı/Açık olarak 
ayarlar.
 
USB Aygıtı 
Bir USB aygıtı bağlıyken, 
USB aygıtını çıkartır 
Çıkış 
İzleme Oranı
16:9 
1
2
3
4
8
7
6
5
 
y
Gösterilen resim sizin TV’nizden farklı olabilir.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug