LG 60PZ850 User Guide

Page of 113
53
TR 
TÜRKÇE 
3D GÖRÜNTÜLEME 
 
y
3D olarak TV izlemek için, 3D gözlüğünü-
zü takmanız gerekir. En iyi sonucu almak 
için, LG Marka 3D gözlük kullanmalısı-
nız. 3D görüntü, başka marka 3D gözlük 
kullanılırken düzgün bir şekilde görüntü-
lenmeyebilir. 3D gözlük kullanımıyla ilgili 
talimatlar için lütfen 3D gözlük kılavuzuna 
bakın.
 
y
TV'yi açtıktan sonra, TV'nizin kalibrasyo-
nu için birkaç saniye gerekebilir. 
 
y
Gözlerinizi TV'den ayırıp sonra 3D prog-
rama tekrar baktığınızda 3D görüntüyü al-
gılamanız biraz zaman alabilir. 
 
y
TV ve 3D gözlük arasında bir engel var-
sa, 3D görüntü düzgün bir şekilde görün-
tülenmeyebilir. 
 
y
TV'yi diğer elektronik eşya ve RF ekip-
manlarının yakınında kullanmayın. 
 
y
2D görüntüler izlerken, 3D gözlüklerin çı-
karılması önerilir. 3D gözlüklerle 2D gö-
rüntüler izlerseniz, bozuk görüntüler göre-
bilirsiniz.
 
y
3D görüntü flüoresan altında gösterildi-
ğinde TV ekranı hafifçe titreyebilir. Bu gibi 
durumlarda, ışıkları kapatmanız veya kıs-
manız önerilir.
NOT
3D Gözlük Kullanırken 
İzleme 
Uzaklığı 
2 m ila 10 m
İzleme 
Açısı
120º 
(İzleme mesafesi 2 m olduğunda) 
3D Görüntü İzleme Aralığı 
TV  boyutu,  izleme  açısı  ve  diğer  koşullar  izleme 
uzaklığını ve açısını değiştirebilir.
 
y
3D gözlük ayrı olarak satılır. Kullanım tali-
matları için 3D gözlük kılavuzuna bakın.
 
y
3D gözlüğü, numaralı gözlüğünüz, güneş 
gözlüğünüz veya koruyucu gözlüğünüzle 
değiştirmek üzere kullanmayın.
 
y
3D gözlüğü sıcak veya soğuk yerlerde 
saklamayın.
 
y
3D gözlük üzerine herhangi bir şey 
düşürmeyin. Gözlüğü kıvırmayın veya 
düşürmeyin.
 
y
3D gözlülüğün lensleri kolayca çizildiğin-
den, sadece yumuşak bir bez ile bunları 
temizleyin. Gözlük kolayca çizildiğinden, 
bezi kullanmadan önce üzerindeki tozları 
silkeleyiniz.
DİKKAT
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug