LG 60PZ850 User Guide

Page of 113
82
TR 
TÜRKÇE
AYARLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ
Ayar
Açıklama
Ülke
İstenen ülkeyi seçer.
 
 
y
Kurulum Kılavuzu ayarlarını BACK (Geri) düğmesine basarak tamamlamamanız duru-
munda veya OSD’de (Ekran Üstü Gösterim) zaman aşımı olması durumunda, kurulum  
 menüsü, kurulumu tamamlamadığınız sürece TV'yi her açtığınızda görüntülenecektir.
 
y
Bulunduğunuz ülkeyi yanlış seçmeniz durumunda, teletext ekranda düzgün görünmeye-
bilir ve teletext çalışırken bazı sorunlar meydana gelebilir.
 
y
CI (Ortak Arabirim) fonksiyonu, ülke yayın şartlarına göre geçerli olmayabilir.
 
y
DTV modu kontrol düğmeleri, ülke yayın şartlarına bağlı olarak çalışmayabilir.
 
y
Dijital yayın düzenlemesinin tam oturmadığı ülkelerde, bazı DTV fonksiyonları  
 
 dijital yayın şartlarına bağlı olarak çalışmayabilir.
 
y
“UK” (Birleşik Krallık) Ülke Ayarı, yalnızca Birleşik Kırallık'ta etkinleştirilmelidir.
 
y
Ülke kodu ayarının “--” olarak yapılması durumunda, Avrupa bölgesel dijital standardın-
da yayınlanan programları izlemek mümkün olabilir ancak bazı DTV fonksiyonları doğru 
çalışmayabilir.
NOT 
Devre Dışı Bı-
rakılmış Yardım 
(Yalnızca Dijital 
Modda)
Opsiyon 
İşitme Eng. 
Bu fonksiyon, işitme engelliler içindir.
Ses Tanımı 
Bu işlev görme engellilere yöneliktir ve temel ses özelliklerine ek 
olarak, bir TV programındaki geçerli durumu anlatan sesli açıklama 
sağlar.
Ses Tanımı Açık olarak seçildiğinde, temel yayın sesi ve Ses Tanımı 
özelliği, yalnızca SesTanımı içeren programlar için sağlanır.
Ses 
Ses Tanımı ses seviyesini değiştirir 
Bip 
Ses Tanımı bilgisine sahip bir program seçildiğinde "bip" 
sesiyle uyarır 
ISM Metodu 
Ekranda uzun süre görüntülenen donmuş veya sabit bir resim, 
görüntüyü değiştirseniz dahi hayalet bir görüntü kalmasına neden olacaktır. Uzun süre boyunca 
sabit bir görüntünün ekranda kalmasından kaçının.
Opsiyon 
Beyaz Yıkama (Yapışan 
görüntüyü temizleme) 
Beyaz yıkama kalıcı görüntüleri ekrandan siler.
Not: Yoğun bir kalıcı görüntünün Beyaz Yıkama ile tamamen temizlen-
mesi imkansız olabilir.
Orbiter (Yer Değiştirici)
Orbiter, hayalet görüntülerin oluşmasını önleyebilir. Bununla birlikte, 
yapılacak en iyi şey herhangi bir görüntünün ekranda
sabit kalmasına izin vermemektir. Ekrandaki görüntünün sabit kalma-
ması için, ekran her 2 dakikada bir hareket eder.
Colour Wash (Renk Yıka-
ma) 
Ekran biraz oynadığında ve beyaz desen dönüşümlü olarak gösteril-
diğinde oluşan renk bloğu. Geçici ardıl görüntü kaldırılırken ve renk 
deseni çalışırken ortaya çıkan ardıl görüntüyü hissetmek zordur.
Bilgi Servisi
(yalnızca İrlanda 
için.) 
Bu işlev, her ikisi de aynı anda sunuluyorsa, kullanıcıların MHEG (Dijital Teletext) ile teletext ara-
sında seçim yapmasına olanak sağlar.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug