LG 60PZ850 User Guide

Page of 113
87
TR 
TÜRKÇE 
BAĞLANTILARIN YAPILMASI
Euro Scart bağlantısı 
Harici cihazdan TV setine video ve ses sinyalleri 
gönderir. Harici cihaz ve TV setini aşağıdaki şekil-
de gösterildiği gibi Euro Scart kablosuyla bağlayın. 
Görüntüleri aşamalı tarama ile görüntülemek için, 
Euro Scart kablosunu kullandığınızdan emin olun.
 
y
Kullanılacak Euro Scart kablosu sinyal 
korumalı olmalıdır.
 
y
3D görüntü modunda dijital TV izlerken, TV/
Monitör çıkış sinyallerinin SCART kablosu 
aracılığıyla çıkışı sağlanamaz. (Yalnızca 
3D modeller)
 
y
Dijital TV’de programlanmış kayıt yaparken, 
3D modunu açık olarak ayarladığınızda, 
monitör çıkış sinyallerinin SCART kablosu 
aracılığıyla çıkışı sağlanamaz ve kayıt 
yapılamaz. (Yalnızca 3D modeller)
NOT
                Çıkış 
                Tip 
Geçerli  
giriş modeli 
AV1 
(TV Çıkışı
1
AV2 
(Monitör Çıkı-
şı
2
Dijital TV 
Analogue TV, AV 
Analog TV
O
Komponent / RGB 
Analog TV
HDMI 
Analog TV
1   TV Çıkışı: Analog TV sinyalleri oluşturur.
2  Monitör Çıkışı: Mevcut ekran görüntüsünü sağlar.
Kompozit bağlantı 
Harici cihazdan TV'ye analog video ve ses sinyal-
leri gönderir. Harici cihaz ve TV'yi aşağıdaki şekil-
de gösterildiği gibi kompozit kabloyla bağlayın.
 
y
Mono VCR cihazınız varsa; VCR cihazın 
ses kablosunu, TV’nin 
Audio L/MONO 
(SES SOL/MONO) girişine bağlayın.
NOT
PC’ye Bağlama
 
y
En iyi görüntü kalitesi için, TV'nin HDMI 
bağlantısıyla kullanılması önerilir.
NOT
HDMI bağlantısı
PC'nizden TV'ye dijital video ve ses sinyalleri gön-
derilir. PC ve TV'yi aşağıdaki şekillerde gösterildiği 
gibi HDMI kablosuyla bağlayın.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug