LG LG Wine Smart (H410) User Guide

Page of 164
www.lg.com
MFL69284401 (1.0)
User GUide
LG-H410
W

Summary of Contents of user guide for LG LG Wine Smart (H410)

 • Page 1: WERSJA POLSKA WERSJA POLSKA ENGLISH User Guide LG-H410 MFL69284401 (1.0) www.lg.com
 • Page 2Witamy! WERSJA POLSKA Dziękujemy za wybranie produktu firmy LG. Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy uważnie przeczytać ten przewodnik użytkownika, aby...
 • Page 3 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i Podłączanie do sieci i urządzeń..............34 prawidłowego użytkowania......................4 Wi-Fi......................................................34 Bluetooth................................................35 Ważna uwaga..........................................14 Łączność Wi-Fi Direct.............................36...
 • Page 4 Po nagraniu filmu...................................46 Rozwiązywanie problemów....................75 Galeria....................................................46 Często zadawane pytania.......................79 Multimedia...............................................50 Muzyka...................................................50 Narzędzia.................................................52 Zegar......................................................52 Kalkulator...............................................53 Kalendarz...............................................54 Dyktafon.................................................54 Wyszukiwanie głosowe...........................54 Pobrane..................................................55...
 • Page 5: Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowaniaWskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne...
 • Page 6 • Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu wynosi 0,254 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu...
 • Page 7 • Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy. • Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne...
 • Page 8 • Jeśli do wnętrza telefonu dostanie się płyn, należy natychmiast odłączyć go od zasilania i pozostawić do całkowitego wyschnięcia....
 • Page 9 • Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa....
 • Page 10Miejsca robót strzelniczych Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj...
 • Page 11Informacje o baterii • Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje...
 • Page 12 Informacja dotycząca oprogramowania open source Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open...
 • Page 13 Aby uzyskać informacje na temat zgodności produktu, należy skontaktować się z biurem: LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1, 1186...
 • Page 14 Postępowanie ze zużytym urządzeniem 1 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze...
 • Page 15Ważna uwaga Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu należy zapoznać się z tymi informacjami! Przed zaniesieniem telefonu do serwisu lub wykonaniem telefonu...
 • Page 16 • Wyłącz funkcję automatycznej synchronizacji poczty Gmail, Kalendarza, Kontaktów i innych aplikacji. • Niektóre pobierane aplikacje mogą skracać czas...
 • Page 17 naciśnięciu klawisza w celu zamknięcia aplikacji po zakończeniu korzystania z niej. • Aby usunąć aplikację z listy ostatnio używanych...
 • Page 18Opis telefonu Wygląd telefonu Czujnik Obiektyw Dioda LED zbliżeniowy przedniego powiadomień aparatu Słuchawka Ekran dotykowy Klawisz ekranu głównego Klawisz wstecz...
 • Page 19 K lawisz Powrót do poprzedniego ekranu. Umożliwia również zamknięcie wstecz wyświetlonych elementów, takich jak menu, okna dialogowe i klawiatura...
 • Page 20Wkładanie karty SIM lub USIM i baterii Włóż kartę SIM lub USIM dostarczoną przez dostawcę usług telefonii komórkowej, a także...
 • Page 21 OSTRZEŻENIE Nie wolno wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM. Jeśli karta pamięci utknie w gnieździe karty SIM, należy...
 • Page 22Ładowanie baterii Naładuj baterię przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. W celu naładowania baterii użyj ładowarki. Do ładowania baterii można także...
 • Page 23Wkładanie karty pamięci Urządzenie obsługuje karty microSD o pojemności do 32 GB. W zależności od producenta i typu karty pamięci, niektóre...
 • Page 24Wyjmowanie karty pamięci Przed wyjęciem karty pamięci najpierw odinstaluj ją w celu jej bezpiecznego usunięcia. 1 Naciśnij klawisz i dotknij...
 • Page 25Ekran główny Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego Poniżej znajdują się porady dotyczące nawigacji po menu telefonu. • Dotknięcie – pojedyncze dotknięcie...
 • Page 26Ekran główny Ekran główny to punkt wyjścia do korzystania z wielu aplikacji i funkcji. Umożliwia dodanie elementów takich jak skróty...
 • Page 27Dostosowywanie wyglądu ekranu głównego Ekran główny można dostosować, dodając do niego aplikacje i widżety lub zmieniając tapety. Dodawanie elementów do...
 • Page 28Dostosowywanie ikon aplikacji na ekranie głównym 1 Dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją do czasu jej odblokowania z bieżącej pozycji,...
 • Page 29Otwieranie panelu powiadomień Przesuń pasek stanu w dół lub naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby otworzyć panel powiadomień. Aby zamknąć...
 • Page 30Ikony wyświetlane w górnej części ekranu informują o stanie urządzenia. W poniższej tabeli wymieniono ikony, które występują najczęściej. Ikona Opis...
 • Page 31 UWAGA • Położenie ikon na pasku stanu może być różne w zależności od funkcji lub usługi. Klawiatura ekranowa Klawiatura ekranowa...
 • Page 32Funkcje specjalne Zdjęcie za pomocą gestu Funkcja Zdjęcie za pomocą gestu umożliwia zrobienie zdjęcia przednim aparatem przez wykonanie gestu ręką....
 • Page 33Konfiguracja konta Google Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Google w telefonie zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się do istniejącego konta Google....
 • Page 34Po zalogowaniu telefon przeprowadzi synchronizację z usługami Google, takimi jak Gmail, Kontakty i Kalendarz Google. Można także korzystać z Map...
 • Page 35Podłączanie do sieci i urządzeń Wi-Fi Możliwe jest korzystanie z szybkiego dostępu do Internetu w granicach zasięgu bezprzewodowego punktu dostępu....
 • Page 36Bluetooth Bluetooth jest to technologia łączności bliskiego zasięgu, która pozwala na bezprzewodowe łączenie się z szeregiem urządzeń Bluetooth, takich jak...
 • Page 37 WSKAZÓWKA! Informacje o trybie parowania i haśle (zazwyczaj 0 0 0 0 – cztery zera) zawiera dokumentacja dołączona do urządzenia...
 • Page 38 UWAGA • Z poziomu tego menu urządzenie jest widoczne dla innych widocznych urządzeń Wi-Fi Direct znajdujących się w pobliżu. Przesyłanie...
 • Page 39Połączenia Nawiązywanie połączenia 1 Naciśnij klawisz i wprowadź numer, korzystając z klawiatury. Aby usunąć cyfrę, naciśnij klawisz . 2 Po...
 • Page 40Nawiązywanie drugiego połączenia 1 W trakcie pierwszego połączenia dotknij opcji > Dodaj połączenie i wprowadź numer. 2 Naciśnij klawisz , aby...
 • Page 41Kontakty Możesz dodawać kontakty w telefonie i synchronizować je z kontaktami na koncie Google lub innych kontach, które obsługują funkcję...
 • Page 42Usuwanie kontaktu z listy ulubionych 1 Naciśnij kolejno > i dotknij karty Ulubione. 2 Wybierz kontakt, aby wyświetlić szczegółowe informacje...
 • Page 43SMS W tym telefonie obsługa wiadomości tekstowych i multimedialnych jest realizowana za pomocą jednego intuicyjnego i prostego menu. Wysyłanie wiadomości...
 • Page 44 UWAGA • W przypadku otrzymania wiadomości SMS w czasie połączenia zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Widok rozmowy Wiadomości wymieniane z innym...
 • Page 45Aparat i kamera Opcje aparatu w celowniku Możesz używać aparatu lub kamery do wykonywania i udostępniania zdjęć i filmów. •...
 • Page 46Ustawianie rozdzielczości 1 W celowniku aparatu naciśnij i przytrzymaj . 2 Ustaw rozdzielczość. Wykonywanie zdjęcia 1 Naciśnij kolejno > ....
 • Page 47 UWAGA • Dotknij ikony , aby robić zdjęcia podczas nagrywania filmu. 5 Dotknij ikony , aby wstrzymać nagrywanie filmu. Nagrywanie...
 • Page 48 UWAGA • W zależności od zainstalowanego oprogramowania, niektóre formaty plików mogą nie być obsługiwane. • Niektóre pliki mogą nie być...
 • Page 49 Dotknij, aby wstrzymać/wznowić odtwarzanie filmu. Dotknij, aby przewinąć do przodu o 10 sekund. Dotknij, aby przewinąć do tyłu o...
 • Page 50Usuwanie zdjęć/klipów wideo Posłuż się jedną z następujących metod: • W danym folderze dotknij , wybierz zdjęcia lub filmy, a...
 • Page 51Multimedia Muzyka Telefon jest wyposażony w odtwarzacz muzyczny umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów. Odtwarzanie utworów 1 Naciśnij klawisz i dotknij kolejno...
 • Page 52 Dotknij, aby odtworzyć ponownie bieżący utwór lub przejść do poprzedniego utworu w albumie, na liście odtwarzania lub w trybie...
 • Page 53Narzędzia Zegar Aplikacja Zegar umożliwia dostęp do alarmów, timera, czasu globalnego i funkcji stopera. Dostęp do tych funkcji jest możliwy...
 • Page 54Zegar światowy Karta Czas globalny pozwala w łatwy sposób sprawdzić aktualny czas w innych miastach na całym świecie. 1 Naciśnij...
 • Page 55Kalendarz Aplikacja Kalendarz pozwala śledzić harmonogram wydarzeń. 1 Naciśnij klawisz i dotknij kolejno > . 2 Dotknij datę, do której...
 • Page 56 UWAGA • Ta aplikacja może nie być dostępna w niektórych regionach i u niektórych operatorów. Pobrane Ta aplikacja pozwala przeglądać...
 • Page 57Przeglądarka sieci Web Internet Funkcja Internet przenosi szybki, kolorowy świat gier, muzyki, wiadomości, sportu, rozrywki i wielu innych informacji bezpośrednio...
 • Page 58Zakładki Aby dodać bieżącą stronę do zakładek, dotknij kolejno > Dodaj do zakładkę > OK. Aby otworzyć stronę dodaną do...
 • Page 59Ustawienia Aplikacja Ustawienia zawiera większość narzędzi pozwalających na dostosowanie i konfigurację telefonu. Wszystkie ustawienia w aplikacji Ustawienia zostały opisane w...
 • Page 60Odrzuć z wiadomością Korzystając z tej funkcji, można szybko wysłać wiadomość w przypadku odrzucenia połączenia. Funkcja ta jest przydatna, gdy...
 • Page 61Pomoc Wyświetla informacje Pomocy dotyczące tetheringu przez USB, punktu dostępowego Wi-Fi i tetheringu przez Bluetooth. < Więcej > Tryb samolotowy...
 • Page 62Typ wibracji Umożliwia wybranie typu wibracji. Przerywanie Umożliwia ustawienie harmonogramu, aby powiadomienia nie przeszkadzały. Umożliwia zezwolenie niektórym funkcjom na przerywanie...
 • Page 63Jasność ekranu Wyreguluj jasność ekranu za pomocą suwaka. Autoobracanie ekranu Służy do automatycznego przełączania orientacji przy obracaniu telefonu. Wygaszanie ekranu...
 • Page 64< Ekran blokady > Wybierz blokadę ekranu Umożliwia ustawienie typu blokady ekranu w celu zabezpieczenia telefonu. < Pamięć > To...
 • Page 65< Aplikacja przy zamkniętej pokrywie > To menu umożliwia wybranie sposobu działania bieżącej aplikacji po zamknięciu pokrywy. OSOBISTE < Lokalizacja...
 • Page 66Widoczne wprowadzanie hasła Zaznaczenie tej opcji sprawi, że każdy wprowadzany znak hasła będzie widoczny przez krótki czas po wprowadzeniu, zapewniając...
 • Page 67< Konta i synchronizacja > Ustawienia menu Konta i synchronizacja umożliwiają dodawanie, usuwanie i zarządzanie kontem Google i innymi obsługiwanymi...
 • Page 68LG Backup Tworzy i przywraca kopie zapasowe wszystkich informacji znajdujących się w urządzeniu na wypadek jego utraty lub wymiany. Utwórz...
 • Page 69 • Powiadomienia wiadomości/połączeń głosowych – dotknij , aby włączyć lub wyłączyć funkcję. Włączenie jej pozwala słyszeć automatyczne alerty głosowe...
 • Page 70Skrót do funkcji ułatwiania dostępu Umożliwia szybki dostęp do wybranych funkcji poprzez trzykrotne dotknięcie przycisku Ekranu głównego. Autoobracanie ekranu Zaznaczenie...
 • Page 71Aktualizacja oprogramowania telefonu Aktualizacja oprogramowania telefonu Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG poprzez Internet Więcej informacji na temat korzystania z tej...
 • Page 72 UWAGA • Dane osobiste użytkownika zapisane w pamięci wewnętrznej telefonu – w tym dane konta Google i innych kont, dane...
 • Page 73Informacje o niniejszej instrukcji Informacje o niniejszej instrukcji • Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Umożliwi...
 • Page 74Znaki handlowe • Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe...
 • Page 75Akcesoria W zestawie z telefonem znajdują się następujące akcesoria. (Akcesoria wymienione poniżej mogą być opcjonalne.) • Ładowarka podróżna • Skrócona...
 • Page 76Rozwiązywanie problemów Ten rozdział zawiera informacje o niektórych problemach, które mogą wystąpić podczas użytkowania telefonu. W przypadku niektórych problemów konieczne...
 • Page 77 Możliwe Wiadomość Możliwe środki zaradcze przyczyny Aby zmienić kod zabezpieczający, należy potwierdzić nowy kod, Niezgodne wprowadzając go W przypadku...
 • Page 78 Możliwe Wiadomość Możliwe środki zaradcze przyczyny Przycisk Wł./ Wył. został Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wł./Wył. Nie można przytrzymany zbyt...
 • Page 79 Możliwe Wiadomość Możliwe środki zaradcze przyczyny Brak możliwości odbierania/ Pamięć pełna Usuń z telefonu część wiadomości. wysyłania wiadomości SMS...
 • Page 80Często zadawane pytania Kategoria Pytanie Odpowiedź Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązywanie połączeń z urządzeniami Jakie funkcje są Urządzenia audio obsługującymi łączność...
 • Page 81 Kategoria Pytanie Odpowiedź W telefonie nie jest wyświetlana godzina otrzymania Godzina Otwórz rozmowę, a następnie dotknij wiadomości otrzymania wybranej...
 • Page 82 Kategoria Pytanie Odpowiedź Czy będę wiedzieć, kiedy pamięć Tak, zostanie wyświetlone Pamięć urządzenia zapełni powiadomienie. się? Telefon obsługuje wiele...
 • Page 83 Kategoria Pytanie Odpowiedź Podczas korzystania z funkcji transmisji danych telefon może domyślnie używać połączenia Wi-Fi (jeśli połączenie Wi-Fi jest...
 • Page 84 Kategoria Pytanie Odpowiedź Tak. Po zapisaniu pliku muzycznego jako dzwonka można użyć go jako dźwięku alarmu. 1. Dotknij utworu...
 • Page 85
 • Page 86: ENGLISHWelcome! ENGLISH Thank you for choosing LG. Please carefully read this user guide before using the device for the first...
 • Page 87 Table of contents Guidelines for safe and efficient use........4 Wi-Fi Direct............................................35 Transferring data between a PC and the Important notice......................................13...
 • Page 88Multimedia...............................................48 Music.....................................................48 Utilities.....................................................50 Clock......................................................50 Calculator...............................................51 Calendar.................................................52 Voice Recorder.......................................52 Voice Search..........................................52 Downloads.............................................53 FM Radio................................................53 Web Browser............................................54 Internet...................................................54 Chrome..................................................55 Settings....................................................56 WIRELESS NETWORKS............................56...
 • Page 89 Guidelines for safe and efficient use Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal....
 • Page 90 • This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or...
 • Page 91 • Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire...
 • Page 92Efficient phone operation Electronics devices All mobile phones may receive interference, which could affect performance. • Do not use your...
 • Page 93Avoid damage to your hearing To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods....
 • Page 94Potentially explosive atmospheres • Do not use your phone at a refueling point. • Do not use near fuel or...
 • Page 95 • Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of...
 • Page 96 Open Source Software Notice Information To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses,...
 • Page 97 Disposal of your old appliance 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal...
 • Page 98Important notice Please read this before you start using your phone! Please check to see whether any problems you encountered...
 • Page 99 • Some applications you download may consume battery power. • While using downloaded applications, check the battery charge level....
 • Page 1005. When the screen freezes If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate...
 • Page 101 Getting to know your phone Phone layout Proximity Sensor Front Camera Lens Notification LED Earpiece Touch Screen Home Key Rear...
 • Page 102 Back Key Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialog boxes and the on-screen...
 • Page 103Installing the SIM or USIM card and battery Insert the SIM or USIM card provided by the mobile telephone service...
 • Page 104 WARNING Do not insert a memory card into the SIM card slot. If a memory card happens to be...
 • Page 105Charging the battery Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A...
 • Page 106Inserting a memory card Your device supports up to a 32GB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and...
 • Page 107Removing the memory card Before removing the memory card, first unmount it for safe removal. 1 Press and tap >...
 • Page 108Your Home screen Touch screen tips Here are some tips on how to navigate on your phone. • Tap or...
 • Page 109Home screen The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items...
 • Page 110Customizing the Home screen You can customise your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers. Adding items...
 • Page 111Returning to recently-used applications 1 Press . App list of recently used applications will be displayed. 2 Tap an app...
 • Page 112Opening the notifications panel Swipe down from the status or press and hold to open the notifications panel. To close...
 • Page 113The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed...
 • Page 114 NOTE • The icon's location in the status bar may differ according to the function or service. On-screen keyboard You...
 • Page 115Special Features Gesture shot The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the...
 • Page 116Google account setup The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign...
 • Page 117After signing in, your phone will sync with your Google services, such as Gmail, Contacts, and Google Calendar. You can...
 • Page 118 Connecting to Networks and Devices Wi-Fi You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access...
 • Page 119Bluetooth Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect wirelessly to a number of Bluetooth devices, such...
 • Page 120Sending data via Bluetooth 1 Select a file or item such as a contact or media file. 2 Select the...
 • Page 121Transferring data between a PC and the device You can copy or move data between a PC and the device....
 • Page 122Calls Making a call 1 Press and enter the number using the dialer. To delete a digit, press . 2...
 • Page 123Making a second call 1 During your first call, tap > Add call and enter the number. 2 Press to place...
 • Page 124 Contacts You can add contacts on your phone and synchronise them with the contacts in your Google Account or other...
 • Page 125Removing a contact from your favourites list 1 Press > and tap Favourites tab. 2 Choose a contact to view...
 • Page 126 Messaging Your phone combines text and multimedia messaging into one intuitive, easy to use menu. Sending a message 1 Press...
 • Page 127 NOTE • When you get a text message during a call, there will be an audible notification. Conversation view Messages...
 • Page 128Camera and Video Camera options on the viewfinder You can use the camera or camcorder to take and share pictures...
 • Page 129Setting the resolution 1 In the camera viewfinder, press and hold . 2 Set the resolution. Taking a photo 1...
 • Page 1305 Tap to pause recording video. You can resume recording again by tapping . - OR - Tap to stop...
 • Page 131Viewing pictures The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves a picture, the download...
 • Page 132 Tap to lock/unlock the screen. Tap to access additional options. NOTE • While playing a video, slide the right...
 • Page 133Multimedia Music Your phone has a music player that lets you play all your favourite tracks. Playing a song 1...
 • Page 134 Tap to adjust the volume. Tap to open the music library. Tap to play the current playlist in shuffle...
 • Page 135 Utilities Clock The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions...
 • Page 136World clock The World clock tab allows you to easily check the current time in other cities around the world....
 • Page 137Calendar The Calendar app allows you to track your schedule of events. 1 Press and tap > . 2 Tap...
 • Page 138Downloads Use this application to see what files have been downloaded through the applications. • Press and tap > ....
 • Page 139Web Browser Internet The internet gives you a fast, full colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much...
 • Page 140Bookmarks To bookmark the current webpage, tap > Add bookmark > OK. To open a bookmarked webpage, tap > Bookmarks...
 • Page 141Settings The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your phone. All of the settings in...
 • Page 142Answer call Choose the method to answer a call. Call forwarding Allows you to choose when to forward calls. Auto...
 • Page 143< More > Airplane mode Airplane Mode (flight mode) allows you to use many of your phone's features, such as...
 • Page 144Apps Allows you to prevent apps from displaying notifications or set apps to show notifications with priority when Do not...
 • Page 145Daydream Select the screen saver to display when the phone is sleeping while docked and/or charging. Keypad light Checkmark to...
 • Page 146Battery percentage on status bar Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the Battery...
 • Page 147Camera Checkmark to tag photos or videos with their locations. Google Location Reporting Allows you to choose your location information...
 • Page 148Certificate management • Trusted credentials – Checkmark to allow applications to access your phone's encrypted store of secure certificates and...
 • Page 149LG Keyboard Tap the Settings icon to change the LG Keyboard settings. Google voice typing Checkmark to select Google voice...
 • Page 150SYSTEM < QuickButton > Select apps you wish to get quick access to using QuickButton Key. < Date & time...
 • Page 151 • Sound balance – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it. Motor...
 • Page 152Phone software update Phone software update LG Mobile phone software update from the Internet For more information about using this...
 • Page 153 NOTE • Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application...
 • Page 154About this user guide About this user guide • Before using your device, please carefully read this guide. This ensures...
 • Page 155Trademarks • Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG...
 • Page 156Accessories These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.) • Travel adaptor...
 • Page 157Troubleshooting This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your...
 • Page 158 Message Possible causes Possible corrective measures Not supported by No service provider applications Contact your service provider. or registration...
 • Page 159 Message Possible causes Possible corrective measures The Fixed dialling Number not Check the Settings menu and turn the number...
 • Page 160FAQ Category Question Answer What functions You can connect a Bluetooth audio Bluetooth are available via device, such as a...
 • Page 161 Category Question Answer If you transferred a contact using the Wait & Pause functions saved into the Is it...
 • Page 162 Category Question Answer When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi When the Wi-Fi and...
 • Page 163 Category Question Answer Will my alarm be audible or will it go off Alarm No, this is not supported. if...
 • Page 164Pytania ogólne < Infolinia LG Electronics Polska > 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.)
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug