LG 50PK250 User Guide

Page of 142
www.lge.com
Naudojimo instrukcija
Plazminiai televizoriai
Pasilikite jį ateičiai.
Užsirašykite televizoriaus modelio ir serijos numerius.
Lie
tuvių k.

Summary of Contents of user guide for LG 50PK250

 • Page 1

  Lietuvių k. Naudojimo instrukcija Plazminiai televizoriai Pasilikite jį ateičiai. Užsirašykite televizoriaus modelio ir serijos numerius. www.lge.com

 • Page 2

  HDMI, HDMI logotipas ir „High-Definition Multimedia Interface“ yra prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai, priklausantys ben- drovei „HDMI Licensing LLC“....

 • Page 3: TURINYS

  TURINYS PARENGIMAS TO USE THE BLUETOOTH (BLUETOOTH NAUDOJIMAS) 42/50PJ2**, 42/50PJ3**, 42/50PJ5**, 42/50PJ6**, 50/60PK2**,50PK3**, 50/60PK5**, Precautions when using the Bluetooth 50PK7**.....................................................................

 • Page 4

  TURINYS EPG (Elektroninis programų Garso sistemos aprašymas(TIK SKAITME- gidas)(SKAITMENINE VEIKSENA) NINE VEIKSENA).........................................94 I/II - STEREOFONINIS / DVIGUBAS EPG įjungimas/išjungimas...

 • Page 5: PARENGIMAS

  PARENGIMAS PLAZMINIŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI : 42/50PJ2**, 42/50PJ3**, 42/50PJ5**, 42/50PJ6**, 50/60PK2**,50PK3**, 50/60PK5**, 50PK7** PRIEDAI Patikrinkite, ar prie plazminio televizoriaus yra pridėti...

 • Page 6

  PARENGIMAS VALDIKLIAI PRIEKINIAME SKYDELYJE ! PASTABA G Naudojant įrenginį, sunaudojama energija gali būti labai sumažinama, jei bus sumažintas paveikslėlio...

 • Page 7

  42/50PJ5**, 50/60PK5** Nuotolinio valdymo jutiklis Protingas daviklis Pritaiko vaizdą prie esamų sąlygų Įjungimo / budėjimo indikatorius PARENGIMAS • kai įjungtas...

 • Page 8

  COMPONENT IN PARENGIMAS INFORMACIJA UŽPAKALINĄJE PLOKŠTĄJE IN 2 ■ Rodomas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus. 42/50PJ2**, 50/60PK2** (Tik...

 • Page 9

  IN 2 VIDEO L/MONO AUDIO R 42/50PJ3**, 42/50PJ5**, 42/50PJ6**, 50PK3** SERVICE ONLY USB IN 10 PARENGIMAS IN 2 S-VIDEO...

 • Page 10

  PARENGIMAS IN 3 VIDEO L/MONO AUDIO R 50/60PK5**, 50PK7** SERVICE ONLY USB IN 10 PARENGIMAS IN 2 S-VIDEO AV...

 • Page 11

  TOVO MONTAVIMAS GALINIS LAIDŲ (i š s k y60PK5**, 60PK2** ) DANGTIS ■ Rodomas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus....

 • Page 12

  PARENGIMAS Atsargaus montavimo informacija A Jei norite saugiai ir patikimai pritvirtinti televizorių prie sienos, parduotuvėje turite nusipirkti reikiamus komponentus....

 • Page 13

  ■ Televizorių galima tvirtinti prie sienos, pastatyti 10 cm ant stalo ir kitur. ■ Televizorius turi būti tvirtinamas arba statomas...

 • Page 14

  PARENGIMAS NUOTOLINIO VALDYMO PULTO MYGTUKŲ FUNKCIJOS (išsk 42/50PJ2**, 50/60PK2**) Kai naudojate nuotolinio valdymo pultą, nukreipkite jį į televizoriaus nuotolinio...

 • Page 15

  GARSO PADIDINIMAS Reguliuoja garsą. / SUMAŽINIMAS FAV Rodoma pasirinkta mėgstamiausia programa. PARENGIMAS ENERGY AV MODE INPUT TV/ MARK (ŽYMĖTI)...

 • Page 16

  PARENGIMAS NUOTOLINIO VALDYMO PULTO MYGTUKŲ FUNKCIJOS (Tik 42/50PJ2**, 50/60PK2**) Kai naudojate nuotolinio valdymo pultą, nukreipkite jį į televizoriaus nuotolinio...

 • Page 17

  GARSO PADIDINIMAS Reguliuoja garsą. / SUMAŽINIMAS FAV Rodoma pasirinkta mėgstamiausia programa. PARENGIMAS ENERGY AV MODE INPUT TV/ MARK (ŽYMĖTI)...

 • Page 18

 • Page 19: IŠORINĄS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

  IŠORINĄS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS ■ Kad nesugadintumėte įrangos, niekuomet nejunkite į maitinimo tinklą jokių maitinimo kabelių, kol nebus prijungta visa įranga...

 • Page 20

  IŠORINĄS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS ■ Kad nesugadintumėte įrangos, niekuomet nejunkite į maitinimo tinklą jokių maitinimo kabelių, kol nebus prijungta visa...

 • Page 21

  Prisijungimas su HDMI kabeliu COMPONENT IN Išorinės įrangos (skaitmeninės „Set-top box“, 1 DVD ir kt.) HDMI išvestį prijunkite prier H...

 • Page 22

  IŠORINĄS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS Kaip teisingai prijungti su Euro Scart jungtimi 1 Išorinės įrangos Euro scart lizdą (DVD, VCR ir...

 • Page 23

  Kaip teisingai prijungti RCA kabelį(i š s k y42/50PJ2**, HDMI IN 3 50/60PK2**) VIDEO L/MONO AUDIO R 1 Prijunkite AUDIO/VIDEO...

 • Page 24

  IŠORINĄS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS Kaip teisingai prijungti D-sub 15 kojelių kabelį (i š s k y42/50PJ2**, 50/60PK2**) Prijungus prie šio...

 • Page 25

  DIGITAL AUDIO OUT SETUP (SKAITMENINIO GARSO IŠVESTIES SĄRANKA) Garsą iš televizoriaus į išorinę garso įrangą siųskite per Skaitmeninio garso išvesties...

 • Page 26

  IŠORINĄS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS Palaikoma ekrano skiriamoji geba RGB-PC, HDMI/DVI-PC režime((išsky 42/50PJ2**, 50/60PK2**)) HDMI/DVI-DTV režime Horizontalusis Vertikalusis Horizontalusis Vertikalusis Skiriamoji...

 • Page 27

  ! PASTABA G Stenkitės televizoriaus ekrane pernelyg ilgai G Kompiuterio garso kabelį įjunkite į televizo- nelaikyti fiksuoto vaizdo. Fiksuotas vaizdas...

 • Page 28

  IŠORINĄS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS Ekrano sąranka PC (Kompiuterio) režimu(išsky 42/50PJ2**, 50/60PK2**) Ekrano atstata Sugrąžina „Padėtis“ (padėties), „Size“ (dydžio) ir „Phase“...

 • Page 29

  Automatinė konfigūracija (tik RGB [PC] režime) Automatiškai sureguliuoja vaizdo padėtį ir sumažina vaizdo virpėjimą. Nors vaizdas yra ne visiškai geras,...

 • Page 30

  IŠORINĄS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS Skiriamosios gebos pasirinkimas Norėdami peržiūrėti normalų vaizdą, atitaikykite RGB režimo skiriamąją gebą ir asmeninio kompiuterio pasirinktį....

 • Page 31

  Ekrano Position (Padėties), Size (Dydžio) ir Phaze (Fazės) reguliavimas Jeigu po automatinės konfigūracijos vaizdas netampa aiškus ir jeigu virpa simboliai,...

 • Page 32: TELEVIZORIAUS ŽIŪRĄJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS

  TELEVIZORIAUS ŽIŪRĄJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS TELEVIZORIAUS ĮJUNGIMA - Įjungus televizorių galima naudotis visomis jo funkcijomis. 1 Pirmiausia tinkamai įjunkite maitinimo...

 • Page 33

  SPARTUSIS MENIU Jūsų televizoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek skirtis nuo šiose instrukcijoje pateiktų paveikslėlių. „Q.Menu“ (Quick...

 • Page 34

  TELEVIZORIAUS ŽIŪRĄJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS EKRANE RODOMŲ MENIU PASIRINKIMAS IR NUSTATYMAS Jūsų televizoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek...

 • Page 35

  AUTOMATINIS PROGRAMų NUSTATYMAS (Visoms šalims, išskyrus Suomiją ir Švediją) Jį naudokite automatiškai surasti ir įrašyti visas programas. Kai pradėsite automatinį...

 • Page 36

  TELEVIZORIAUS ŽIŪRĄJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS AUTOMATINIS PROGRAMų NUSTATYMAS (Tik Suomijai ir Švedijai) „DVB-C Auto Tuning“ (DVB-C automat. derinimas) yra meniu,...

 • Page 37

  Jei norite pasirinkti „Cable“ (Kabelį), SĄRANKA Perkelti Gerai SĄRANKA Perkelti Gerai Pasirinkite televizoriaus ryšį Automat. derinimas Automat. derinimas F Numatytasis...

 • Page 38

  TELEVIZORIAUS ŽIŪRĄJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS RANKINIS PROGRAMų NUSTATYMAS(SKAITMENINE VEIKSENA) Rankinio derinimo funkcija įgalina rankiniu būdu įtraukti programą į programų sąrašą....

 • Page 39

  (Pasirinkus Cable (DVB kabelio režimą), jei pasirinkta Suomija ,Švedija arba “--”) SĄRANKA Perkelti Gerai SĄRANKA Perkelti F Gerai DTV G...

 • Page 40

  TELEVIZORIAUS ŽIŪRĄJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS RANKINIS PROGRAMų NUSTATYMAS(ANALOGINE VEIKSENA) Rankinis programavimo režimas leidžia rankiniu būdu nustatyti ir pageidaujama tvarka sudėlioti...

 • Page 41

  SĄRANKA Perkelti Gerai SĄRANKA Perkelti Gerai Automat. derinimas Automat. derinimas Rankin. derinimas Rankin. derinimas F TV G Programų tvarkymas...

 • Page 42

  TELEVIZORIAUS ŽIŪRĄJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS PROGRAMų REDAGAVIMAS Kai programos numeris praleistas, reiškia, kad žiūrėdami televizorių, negalėsite jo pasirinkti P mygtuku....

 • Page 43

  DTV / RADIJO REŽIMU A Kaip praleisti programos numerį • Kai programos numeris yra praleidžiamas, tai 1 Pasirinkite programos numerį,...

 • Page 44

  TELEVIZORIAUS ŽIŪRĄJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS SOFTWARE UPDATE Programinės įrangos atnaujinimas (Progr. įrangos atnaujinimas) reiškia programinę įrangą, kurią galima atsisiųsti per...

 • Page 45

  * Kai nustatote „Software Update“ (Programinės įrangos atnaujinimas) Kartais dėl atnaujintos mygtuku išsirinkite Taip Po „Software Update“ skaitmeninės programinės (Taip)...

 • Page 46

  TELEVIZORIAUS ŽIŪRĄJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS DIAGNOSTICS Ši funkcija įgalina pamatyti gamintoją, modelį/ tipą, serijos numerį ir programinės įrangos versiją. Rodoma...

 • Page 47

  CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION (CI [BENDROSIOS SĄSAJOS] INFORMACIJA) Ši funkcija įgalina žiūrėti kai kurias šifruota paslaugas (mokamas paslaugas). Jei ištrauksite...

 • Page 48

  TELEVIZORIAUS ŽIŪRĄJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS PROGRAMŲ LENTELĖS IŠKVIETIMAS Atmintyje saugomas programas galite patikrinti programų lentelėje. Mažasis terminų žodynėlis Programų sąrašas...

 • Page 49

  mėgstamiausios programos sąranka A Mėgstamiausios programos pasirinkimas Mėgstamiausios programos yra patogi funkcija, kuria galite greitai, be reikalo neieškodami peržiūrėti pasirinktas...

 • Page 50

  TELEVIZORIAUS ŽIŪRĄJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS INPUT LIST (ĮVESTIES SĄRAŠAS) HDMI, AV1, 2(SCART), AV3 (išskyrus 42/50PJ2**, 50/60PK2**), Component (komponentinis) ir RGB(išsky...

 • Page 51

  DUOMENŲ PASLAUGOS ( Šis meniu yra įgalintas tik Airijoje. ) Ši funkcija naudotojams leidžia pasirinkti * MHEG(Digital Teletext)(skaitmeninis teletekstas) arba...

 • Page 52

  TELEVIZORIAUS ŽIŪRĄJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS SIMPLE MANUAL (PAPRASTASIS VADOVAS) Galite lengvai ir efektyviai pasiekti televizoriaus informaciją žiūrint paprastąjį vadovą televizoriuje....

 • Page 53

  Veikia tik įrenginyje su logotipu SIMPLINK. Patikrinkite logotipą SIMPLINK. Produktas gali tinkamai neveikti naudojamas su kitais produktais, turinčiais HDMI-CEC funkciją....

 • Page 54

  TELEVIZORIAUS ŽIŪRĄJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS Prijungimas prie namų kino su SIMPLINK logotipais. 1 Prijunkite prie H D M I /...

 • Page 55

  SIMPLINK FUNKCIJOS Disk playback (Disko atkūrimas) Valdykite prijungtus AV įrenginius, paspausdami mygtukus , OK, G, A, l l, FF...

 • Page 56

  TELEVIZORIAUS ŽIŪRĄJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS AV MODE (AV REŽIMAS) Galite pasirinkti papildomus vaizdus ir garsus, kai prie išorinės įvesties prijungiate...

 • Page 57

  INICIACIJA (ORIGINALIŲJŲ GAMYKLINIŲ PARAMETRŲ NUSTATYMAS) Ši funkcija inicijuoja visus nustatymus. Tačiau vaizdo režimo nustatymų „ D i e n a“...

 • Page 58: TO USE THE BLUETOOTH (BLUETOOTH NAUDOJIMAS)

  TO USE THE BLUETOOTH (BLUETOOTH NAUDOJIMAS) (Tik 50/60PK5**) Bluetooth? (kas yra Bluetooth?) Bluetooth yra trumpo nuotolio tinklinio sujungimo technologija,...

 • Page 59

  SETTING THE BLUETOOTH (BLUETOOTH ĮRENGIMAS) Jei norite klausytis transliuojamo garso per „Bluetooth“ ausines arba gauti jpeg vaizdus iš išorinių įrenginių...

 • Page 60

  TO USE THE BLUETOOTH (BLUETOOTH NAUDOJIMAS) SET TV PIN (TELEVIZORIAUS PIN NUMERIO NUSTATYMAS) Jei norite priimti sujungimą iš išorinio...

 • Page 61

  BLUETOOTH HEADSET (BLUETOOTH AUSINĖS) Pasirinkę „Bluetooth“ ausines, galite klausytis televizoriaus garso per „Bluetooth“ ausines belaidžiu ryšiu. Prieš naudodami pirmą kartą,...

 • Page 62

  TO USE THE BLUETOOTH (BLUETOOTH NAUDOJIMAS) Disconnecting the Buetooth headset during use (Bluetooth ausinių atjungimas naudojimo metu) 1 3...

 • Page 63

  MANAGING REGISTERED BLUETOOTH DEVIZE (REGISTRUOTO BLUETOOTH ĮRENGINIO VALDYMAS) Jei nėra registruotų įrenginių, meniu Registered B/T Device (registruotas B/T įrenginys) yra...

 • Page 64

  TO USE THE BLUETOOTH (BLUETOOTH NAUDOJIMAS) MY BLUETOOTH INFORMATION (MANO BLUETOOTH INFORMACIJA) Ši funkcija suteikia vartotojui galimybę gauti priejimą...

 • Page 65

  RECEIVING PHOTOS THROUGH EXTERNAL BLUETOOTH DEVICE (NUOTRAUKŲ GAVIMAS PER IŠORINĮ BLUETOOTH ĮRENGINĮ) Jei norite gauti išsamesnės informacijos apie tai, kaip...

 • Page 66: USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS

  USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS G 42/50PJ2**, 50/60PK2** modeliuose nėra galimybės naudotis USB funkcija. Prijungus USB įrenginį Kai prijungiate USB įrenginį,...

 • Page 67

  ! PASTABA ■ Rodomas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus. ■ Taikoma ne visų modelių atveju. G Kad USB...

 • Page 68

  USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS Nuotraukų pasirinkimas ir (PopUp Menu) Kontekstinis meniu Nuotraukų sąr. Puslapis 2/3 Nepažymėta E 1 diskas Viršutinis...

 • Page 69

  Kaip peržiūrėti nuotrauką? Išsamūs veiksmai galimi viso dydžio nuotraukų peržiūros ekrane. Nuotraukų sąr. Puslapis 2/3 Nepažymėta E 1 diskas Viršutinis...

 • Page 70

  USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS 6 Pasirinkite Skaid. dem., BGM, OK (Rotate (Pasukti)), Trinti, Parinktis arba Slėpti. • Naudokite mygtukus pasirinkdami...

 • Page 71

  Nuotraukų sąrašo funkcijos naudojimas Pasirinkite parinktis. Nustatykite nuotraukų perižiūrą . Nustatykite vaizdo įrašą. įraNustatykite garsą. 1/17 Ankstesnis Skaid. dem. BGM...

 • Page 72

  USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS G Pasirinkus Set Video (Nustatykite vaizdo įrašą), Nustatykite vaizdo įrašą. Vaizdo režimas F Vaizdingas F •...

 • Page 73

  MUZIKOS ĮRAŠŲ SĄRAŠAS Galite groti muzikos failus, esančius USB atminties įrenginyje. Įsigyti (*.MP3) muzikos įrašų failai gali turėti apribojimų dėl...

 • Page 74

  USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS Muzikos įrašų pasirinkimas ir (PopUp Menu) Kontekstinis meniu Kaip parodyta, puslapyje rodoma iki 6 muzikos įrašų...

 • Page 75

  ■ Jei leidimo metu kurį laiką nespausite jokio mygtuko, leidimo informa- cinis langelis (kaip parodyta apačioje) plaukios kaip ekrano...

 • Page 76

  USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS Muzikos įrašų sąrašo funkcijos naudojimas ir paleidimas Muzikos sąr. Puslapis 2/3 Nepažymėta E Muzika Pavadinimas Trukmė...

 • Page 77

  G Pasirinkus Set Audio (Nustatykite garsą), Nustatykite garsą Garso režimas F Įprastas F • Automat. garsas F Išjungti F •...

 • Page 78

  USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS MOVIE LIST (FILMŲ SňRAšAS)(i š s k y42/50PJ3**) Galite leisti filmų failus, esančius USB atminties įrenginyje....

 • Page 79

  Failas Maks. skiriamoji Vaizdo dekoderis Garso kodekas Plėtinio pavadinimas geba mpg, mpeg, vob MPEG1, MPEG2 Dolby Digital,MPEG,MP3,LPCM dat MPEG1...

 • Page 80

  USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS Muzikos įrašų pasirinkimas ir (PopUp Menu) Kontekstinis meniu Filmų sąrašas Puslapis 2/3 Nepažymėta E Filmas Pavadinimas...

 • Page 81

  „Movie List“ (Filmų sąrašo) funkcijos naudojimas, leisti Pasirinkite parinktis. Nustatykite leisti vaizdo įrašus. Nustatykite vaizdo įrašą. Nustatykite garsą Q. MENU...

 • Page 82

  USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS G Pasirinkus Set Video (Nustatykite vaizdo įrašą), Nustatykite vaizdo įrašą. Vaizdo režimas F Vaizdingas F •...

 • Page 83

  Nuotolinio valdymo pulto naudojimas Leisdami įrašą pakartotinai spauskite mygtuką R E W( FF) , jei norite pagreitinti FF(x2) -> FF...

 • Page 84

  USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS DIVX REGISTRATION CODE (DIVX REGIS- TRACIJOS KODAS)(i š s k y 42/50PJ3**) Confirm the DivX registration...

 • Page 85

  IšAKTYVINIMAS(i š s k y 42/50PJ3**) Aktyvumo nutraukimo tikslas yra nutraukti įrenginių aktyvumą vartotojams, kurie suaktyvino visus įrenginius per žiniatinklio...

 • Page 86: EPG (Elektroninis programų gidas)(SKAITMENINE VEIKSENA)

  EPG (Elektroninis programų gidas) (SKAITMENINE VEIKSENA) Ši sistema naudoja Elektroninį programų gidą (EPG), kuris padeda naršyti po visas galimas...

 • Page 87

  Mygtukų funkcijos, kai įjungta 8 dienų gido veiksena RED Programos vadovas (RAUDONA) Pakeičiama EPG veiksena DTV 1 YLE TV1 E...

 • Page 88

  EPG (Elektroninis programų gidas) (SKAITMENINE VEIKSENA) Mygtukų funkcija Išplėstinio aprašymo lange DTV Informacija Tekstas į viršų/ žemyn DTV DTV...

 • Page 89: VAIZDO VALDYMAS

  VAIZDO VALDYMAS VAIZDO DYDŽIO (FORMATINIO KOEFICIENTO) VALDYMAS Ekraną galite žiūrėti įvairiais vaizdo formatais :16:9, Tik skenuoti, Pradinis, Automatinis plotis, 4:3,...

 • Page 90

  VAIZDO VALDYMAS • 4:3 • Mastelis(Mastelis) Tai standartinis vaizdo formatas 4:3, kai Ši funkcija leidžia žiūrėti nepakitusį vaizdą iš...

 • Page 91

  Vaizdo vedlys Šia funkcija galite reguliuoti pradinio vaizdo kokybę. Naudokite šią funkciją, norėdami sukalibruoti ekrano kokybę, suderindami „Black“ (Juodumo), „White...

 • Page 92

  VAIZDO VALDYMAS ENERGIJOS TAUPYMAS Tai sumažina televizoriaus energijos sunaudojimą. Numatytasis gamyklinis nustatymas nustatytas į tokį lygį, kad televizorių būtų...

 • Page 93

  NUSTATYTI VAIZDO NUSTATYMAI Vaizdo veiksena – nustatytas Vaizdingas Padidinkite kontrastą, ryškumą, spalvas ir aiškumą, kad vaizdas būtų aiškus. Įprasta Įprasčiausia...

 • Page 94

  VAIZDO VALDYMAS RANKINIS VAIZDO REGULIAVIMAS Vaizdo veiksena-Vartotojo parinktis Kontrastas Sureguliuojami vaizdo juodumo ir baltumo signalų lygiai. Kai šviesios vaizdo...

 • Page 95

  VAIZDO KOKYBĄS GERINIMO TECHNILOGIJA Jūs galite sukalibruoti ekraną kiekvienam vaizdo režimui arba nustatyti vaizdo vertę pagal specialų vaizdo ekraną. Jūs...

 • Page 96

  VAIZDO VALDYMAS Kvalifikuotas vaizdo valdymas Segmentuotos kategorijos „1 ekspertas“ ir „2 ekspertas“ suteikia daugiau kategorijų, kurias gali pagal savo...

 • Page 97

  *Taikoma ne visų modelių atveju. Dinamiškas kontrastas ■ Sureguliuokite kontrastą, kad jis geriausiai tiktų prie ekrano (Išjungti/Žemas /Aukštas/ ryškumo.Vaizdas pagerinamas...

 • Page 98

  VAIZDO VALDYMAS ■ Skirtingų vaizdo įrašų spalvas pakeičia į HD spalvas. Ši funkcija yra nus- Spalvos standartas tatyta SD...

 • Page 99

  VAIZDO ATSTATA Pasirinktų vaizdų režimų nustatymai grąžinami į numatytuosius gamyklinius nustatymus. VAIZDAS Perkelti Gerai VAIZDAS Perkelti Gerai E E •...

 • Page 100

  VAIZDO VALDYMAS ISM (APSAUGA NUO STATINIO VAIZDO) Sustingę arba sustabdyti vaizdai rodomi ekrane ilgesnį laiką, gali sukelti išliekančius vaizdus,...

 • Page 101

  „DEMO MODE“ (DEMONSTRACINIS REžIMAS) Rodyti demonstraciją, kuri paaiškina įvairius šio televizoriaus logotipus. Negalima naudoti „Demo Mode“ (Demonstracinio režimo), esant „Home...

 • Page 102

  VAIZDO VALDYMAS „MODE SETTING“ (REžIMO NUSTATYMAS) Rekomenduojame nustatyti televizoriui „Home Use“ (namų) režimą, kad matytumėte geriausius vaizdus namų aplinkoje....

 • Page 103: GARSO IR KALBOS VALDYMAS

  GARSO IR KALBOS VALDYMAS AUTOMATINIS GARSO LYGINTUVAS AVL automatically remains on the same level of volume if you change programmes....

 • Page 104

  GARSO IR KALBOS VALDYMAS CLEAR VOICE II (ŠVARUS BALSAS II) Išskirdamas žmogaus garsų diapazoną iš kitų diapazonų, padeda vartotojams...

 • Page 105

  NUSTATYTI GARSO NUSTATYMAI – GARSO VEIKSENA Jūs galite pasirinkti savo pageidaujamus garsumo nustatymus: „Standard“ (įprastas), „Music“ (muzika), „Cinema“ (kinas), „Sport“...

 • Page 106

  GARSO IR KALBOS VALDYMAS GARSO NUSTATYMO REGULIAVIMAS – VARTOTOJO VEIKSENA GARSAS Perkelti Gerai GARSAS Perkelti Gerai Automat. garsas :...

 • Page 107

  BALANSAS Galima sureguliuoti pageidaujamą iš garsiakalbio sklindančio garso lygį. GARSAS Perkelti Gerai GARSAS Perkelti Gerai Automat. garsas : Išjungti Automat....

 • Page 108

  GARSO IR KALBOS VALDYMAS TELEVIZORIAUS GARSIAKALBIŲ ĮJUNGIMO/ IŠJUNGIMO SĄRANKA Galima reguliuoti vidinį televizoriaus garsiakalbį. Esant režimams AV1, AV2, AV3...

 • Page 109

  DTV Audio setting (DTV garso nustatymai) (TIK SKAITMENINE VEIKSENA) Kai įvesties signalas susidaro iš skirtingų garso tipų, dėl šios funkcijos...

 • Page 110

  GARSO IR KALBOS VALDYMAS SELECTING GIGITAL AUDIO OUT (SKAITMENINIO GARSO IŠVESTIES PASIRINKIMAS) Ši funkcija įgalina pasirinkti skaitmeninio garso išvestį,...

 • Page 111

  AUDIO RESET (GARSO ATSTATA) Pasirinkto garso režimo nustatymai grąžinami į numatytuosius gamyklinius nustatymus. GARSAS Perkelti Gerai GARSAS Perkelti Gerai E...

 • Page 112

  GARSO IR KALBOS VALDYMAS GARSO SISTEMOS APRAšYMAS (TIK SKAITMENINE VEIKSENA) i funkcija skirta akliesiems, ji suteikia garso apibūdinimą, kuris...

 • Page 113

  I/II STEREOFONINIS / DVIGUBAS PRIĖMIMAS (tik analogine veiksena) Kai pasirenkama programa, parodoma stoties garso informacija su programos numeriu ir stoties...

 • Page 114

  GARSO IR KALBOS VALDYMAS NICAM PRIĖMIMAS (tik analogine veiksena) Jeigu jūsų televizorius yra su NICAM priėmimo imtuvu, galima priimti...

 • Page 115

  Ekrane pateikiamo meniu kalbos/ alies pasirinkimas Pirmą kartą įjungus televizorių, jo ekrane atsiranda įdiegimo vedlio meniu. 1 OK Pasirinkite norimą...

 • Page 116

  GARSO IR KALBOS VALDYMAS KALBOS PASIRINKIMAS (TIK SKAITMENINE VEIKSENA) Garso funkcija įgalina pasirinkti garso kalbą, kuriai teikiate pirmenybę. Jeigu...

 • Page 117: LAIKO NUSTATYMAS

  LAIKO NUSTATYMAS LAIKRODŽIO NUSTATYMAS Laikrodis nustatomas automatiškai, kai priimamas skaitmeninis signalas. (Laikrodį galite nustatyti, jei televizoriuje nėra DTV signalo.) Prieš...

 • Page 118

  LAIKO NUSTATYMAS AUTOMATINIO ĮSIJUNGIMO/IŠSIJUNGIMO LAIKMAŚIO NUSTATYMAI Išjungimo funkcija automatiškai perjungia televizorių į budėjimo režimą nustatytu laiku. Praėjus dviem valandoms...

 • Page 119

  MIEGO LAIKMAŚIO NUSTATYMAS Prieš eidami miegoti galite nesirūpinti, kas išjungs televizorių. Savaiminio išsijungimo laikmatis automatiškai išjungia televizorių, praėjus nustatytam laikui....

 • Page 120: TĖVŲ KONTROLĖ/ REITINGAI

  TĖVŲ KONTROLĖ/ REITINGAI SET PASSWORD & LOCK SYSTEM (Nustatyti slaptažodžio ir užrakto sistemą) Jei pirma įvedate slaptažodį, nuotolinio valdymo...

 • Page 121

  PROGRAMOS UŽBLOKAVIMAS Užblokuoja bet kokias programas, kurių nenorite žiūrėti arba nenorite, kad žiūrėtų jūsų vaikai. Šią funkciją galima naudoti Užrakinti...

 • Page 122

  TĖVŲ KONTROLĖ/ REITINGAI PARENTAL CONTROL (TĖVŲ KONTROLĖ) (TIK SKAITMENINE VEIKSENA) Ši funkcija veikia pagal informaciją iš transliavimo stoties. Todėl...

 • Page 123

  IŠORINĖS ĮVESTIES BLOKAVIMAS Leidžia jums blokuoti įvestį. Šią funkciją galima naudoti Užrakinti sistemą "On" (Sistemos užblokavimas „įjungtas“) režimu. UŽRAKTAS Perkelti...

 • Page 124

  TĖVŲ KONTROLĖ/ REITINGAI Užraktas Televizorių galima nustatyti taip, kad jį būtų galima valdyti tik nuotolinio valdymo pultu. Ši funkcija...

 • Page 125: TELETEKSTAS

  TELETEKSTAS Kai kuriose šalyse nebus galima išrinkti teletksto funkcijos. ENERGY AV MODE INPUT TV/RAD TV/ RAD SAVING Teletekstas – tai...

 • Page 126

  TELETEKSTAS FASTEXT (GREITASIS TEKSTAS) Teleteksto puslapiai turi spalvinį kodą, kuris rodomas apatinėje ekrano eilutėje. Šiuos puslapius galima pasirinkti atitinkamu...

 • Page 127: DIGITAL TELETEXT (Skaitmeninis teletekstas)

  DIGITAL TELETEXT (Skaitmeninis teletekstas) *Ši funkcija veikia tik Airijoje (Jungtinė Karalystė). Televizorius įgalina naudotis skaitmeniniu teletekstu su žymiai pagerintais įvairiais...

 • Page 128: PRIEDAS

  PRIEDAS TRIKŚIŲ ŠALINIMAS Neveikia televizorius. ■ Patikrinkite, ar tarp televizoriaus ir nuotolinio valdymo pulto nėra jokio trukdymus sukeliančio daikto....

 • Page 129

  Neveikia garso funkcija. ■ Paspauskite garso mygtuką + arba - . Vaizdas geras, tačiau ■ Nėra garso? Paspauskite mygtuką...

 • Page 130

  PRIEDAS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA Tinkamos priežiūros dėka galima išvengti įvairių gedimų. Kruopščiai ir reguliariai valykite televizorių – tokiu būdu prailginsite...

 • Page 131

  GAMINIO SPECIFIKACIJOS 42PJ2** 50PJ2** 42PJ3** 50PJ3** MODELIAI 42PJ250-ZC 50PJ250-ZC 42PJ350-ZA 50PJ350-ZA 42PJ250N-ZC 50PJ250N-ZC 42PJ350N-ZA 50PJ350N-ZA su stovu 988,0 mm x...

 • Page 132

  PRIEDAS 42PJ5** 50PJ5** 42PJ6** 50PJ6** MODELIAI 42PJ550-ZD / 42PJ560-ZA 50PJ550-ZD / 50PJ560-ZA 42PJ650-ZA 50PJ650-ZA 42PJ550N-ZD 50PJ550N-ZD 42PJ650N-ZA 50PJ650N-ZA su...

 • Page 133

  INFORMACIJOS PAIEŠKOS KODAI *Šis priedas pridedamas ne prie visų modelių .. Kodas(šešioliktainis) Funkcija Pastaba 95 ENERGY SAVING (ENERGIJOS TAUPYMAS) Mygtukas...

 • Page 134

  PRIEDAS IŠORINIO VALDYMO ĮTAISO NUSTATYMAS COMPONENT IN RS-232C montavimas N Įjunkite RS-232C jungtį į išorinį valdymo 1 prietaisą (pvz.,...

 • Page 135

  ID (atpažinimo numerio) nustatymas Ši funkcija naudojama televizoriaus atpažinimo numeriui nustatyti. Žr. skyrių „Realusis duomenų paskirstymas“’. G p .121 PARINKTYS...

 • Page 136

  PRIEDAS Sujungimo parametrai ■Sparta bodais: 9 600 bitų/sek. (UART) ■ Stabdos bitas: 1 bitas ■ Duomenų ilgis: 8 bitai...

 • Page 137

  01. Maitinimas (komanda: k a) 04. Garso išjungimas ( komanda: k e) G Kontroliuoti TV įjungimą / išjungimą G Įjungti...

 • Page 138

  PRIEDAS 0 9 . Atspalvis (komanda: k j) 1 3 . Aukšti tonai (komanda: k r) G Reguliuoti ekrano...

 • Page 139

  1 7 . ISM (apsauga nuo statinio 1 9 . Automatinė konfigūracija ( komanda: j u)) vaizdo)(komanda: j p) G...

 • Page 140

  PRIEDAS 2 2 . Raktas ( komanda: m c)) G Nusiųsti informacijos paieškos nuotolinį kodą. Perdavimas [m][c][ ][Set ID][...

 • Page 141

  Atvirosios programinės įrangos pranešimas Šioms GPL vykdomosioms programoms ir LGPL/MPL bibliotekoms, naudojamoms šiame produkte, galioja GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1 licencijos sutartys: GPL VYKDOMOSIOS...

 • Page 142

  Kreipdamiesi į pardavėją dėl techninio aptarnavimo, nurodykite jam informaciją, kurią rasite ant televizoriaus korpuso nugarėlės užklijuoto lipduko. Modelis: Serijos Nr.:...

downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug