LG RC7055AH1Z User Guide

Page of 32
LG TORKTUMLARE MED
VÄRMEPUMP
ANVÄNDARMANUAL
V.g. läs noggrant igenom denna manual innan du använder
torktumlaren samt spara manualen för framtida referens..
RC7055*H*M
MFL67708681
www.lg.com