Viewsonic TD2420 User Manual

Page of 25
6
Montiranje na zid (opciono)
PAŽNJA: Za korišćenje isključivo sa UL navedenim držačima za montiranje na zidu.
Da biste nabavili komplet za montiranje na zidu ili osnovu za podešavanje visine, 
kontaktirajte ViewSonic
®
 ili svog lokalnog prodavca. Pogledajte uputstva koja ste 
dobili uz komplet za montiranje osnove. Da bi svoj LCD ekran pretvorili sa stonog na 
zidni, uradite sledeće:
1.  Proverite da je taster za isključivanje monitora isključen, a potom izvucite kabl za 
struju.
2.  Položite LCD ekran licem naniže na peškir ili ćebe.
3.  Uklonite osnovu. (Može biti potrebno da uklonite zavrtnje.)
4.  Pronađite i identifikujte jedan od sledećih interfejsa za VESA montiranje (a,b,c) 
koji se nalaze na poleđini vašeg ekrana (pogledajte stranu “Specifications” 
(Specifikacije) za interfejs za montiranje vašeg ekrana). Prikačite konzolu za 
montiranje sa VESA kompatibilnog kompleta za montiranje na zid koristeći 
zavrtnje odgovarajuće dužine.
 
a. 
 
          b. 
 
 
    c.
75mm
75mm
100mm
100mm
100mm
100mm
200mm
5.  Pričvrstite LCD ekran na zid, prateći uputstva kompleta za montiranje na zid.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug