Viewsonic TD2420 User Manual

Page of 25
vi
20. Koristite isključivo sa pokretnim stočićem, stolom, tronošcem ili 
postoljem koje je naznačio proizvođač ili koji su prodati uz opremu. 
Kada se koristi pokretni stočić, oprezno pomerajte kombinaciju 
stočića/opreme da bi izbegli da se sapletete i povredite.
21.  Izvucite kabl za opremu iz struje kada ne planirate da koristite uređaj duže 
vreme.
22.  Servisiranje uvek treba da obavlja kvalifikovano osoblje. Servisiranje je potrebno 
kada je uređaj na bilo koji način oštećen, na primer: ukoliko su kabl za struju ili 
utičnica oštećeni, ukoliko se tečnost prospe na uređaj ili u uređaj upadnu objekti, 
ukoliko uređaj bude izložen kiši ili vlazi, ukoliko uređaj ne radi kako treba ili je 
pao.
23.  Može doći do pojave vlage na ekranu usled ambijentalnih promena. Ipak, ona će 
nestati nakon nekoliko minuta.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug