Viewsonic TD2420 User Manual

Page of 25
ii
CE ustreznost za evropske države
Naprava je skladna z Direktivo o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES 
in z Direktivo o nizki napetosti 2006/95/ES.
Sledeče informacije veljajo le za države članice EU:
Znak, prikazan na desni je v skladu z Waste Electrical and Electronic 
Equipment Directive 2002/96/ES (WEEE).Znak nakazuje, da se oprema 
NE odvrže v nesortirane mestne odpadke, temveč uporaba sistemov 
vračanja in zbiranja, glede na krajinski zakon.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug