Viewsonic TD2420 User Manual

Page of 25
vi
20. Uporabljajte le z vozom, stojalom, trinožnikom, konzolo ali mizo, ki jo 
določi proizvajalec ali z dodatki, ki se prodajo poleg opreme. Ko 
uporabite voz, bodite pazljivi, ko premikate kombinacijo voz/oprema, 
da se izognete poškodbam pri padcu. 
21. Odklopite opremo, kadar je dalj časa ne uporabljate.
22. Prepustite servisiranje za to usposobljenim ljudem. Servis je potreben, ko je 
enota kakorkoli poškodovana, kot npr: če je napajalni kabel poškodovan, če se 
na enoto polije tekočina ali v njo padejo tujki, če je enota izpostavljena dežju ali 
vlagi, ali če enota ne deluje normalno ali je poškodovana.
23. Zaradi okoljskih sprememb se na zaslonu lahko pojavi vlaga, ki bo po nekaj 
minutah izginila.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug