Viewsonic TD2420 User Manual

Page of 25
vi
18.    Plaats de voedingskabel en de stekker zo, dat er niet kan worden getrapt 
of dat ze niet gekneld raken en bescherm het punt waar de kabel uit het 
apparaat komt. Zorg dat het stopcontact zich dicht bij het apparaat bevindt 
zodat het gemakkelijke toegankelijk is.
19.    Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn opgegeven.
20.    Gebruik het toestel alleen met een karretje, standaard, statief, 
steun of tafel die door de fabrikant is opgegeven of die bij het 
toestel wordt verkocht. Wees voorzichtig wanneer u een karretje 
gebruikt om het apparaat te verplaatsen om te voorkomen dat 
het toestel of het karretje kantelt en eventueel tot verwondingen 
leidt.
21.    Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat gedurende lange tijd 
niet zult gebruiken.
22.    Laat onderhoud en reparaties over aan een gekwalificeerde monteur. 
Reparatie is vereist is wanneer het apparaat op enige wijze werd beschadigd, 
zoals in de volgende gevallen: als de voedingskabel of stekker beschadigd 
is, als er vloeistof wordt gemorst of objecten op het apparaat zijn gevallen, 
als het apparaat aan regen of vocht is blootgesteld of als het apparaat niet 
normaal werkt of als u het hebt laten vallen.
23.   
Als gevolg van verandering van omgeving kan vocht op het scherm 
verschijnen. Dit verdwijnt echter weer na een paar minuten.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug