Viewsonic TD2420 User Manual

Page of 25
vi
20. Använd endast tillsammans med vagn, ställ, stativ, hållare eller bord 
rekommenderat av tillverkaren eller sålt tillsammans med enheten. 
Vid användning av vagn, var försiktig när du flyttar vagnen/
produkten för att undvika skada från fall.
21. Dra ur kontakten om produkten lämnas oanvänd för längre tid.
22. Överlåt allt underhåll till kvalificread personal. Underhåll behövs när produkten 
skadats, t.ex. vid skada på elsladden eller kontakten, om vätska spillts eller 
föremål fallit på produkten, om den har utsatts för regn eller fuktighet, om den 
inte fungerar som den skall, eller om den tappats.
23. Fukt kan uppträda på skärmen pga. miljöombyte. Detta försvinner dock efter 
några minuter.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug