Viewsonic TD2420 User Manual

Page of 25
ii
Zgodność z CE dla krajów europejskich
To urządzenie jest zgodne z Dyrektywą EMC 2004/108/EC i Dyrektywą 
niskonapięciową 2006/95/EC.
Następująca informacja dotyczy tylko państw członkowskich Unii Europejskiej 
(UE):
Symbol przedstawiony po prawej stronie jest zgodny z dyrektywą 2002/96/
EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Produktów oznaczonych tym symbolem nie należy wyrzucać do lokalnych 
śmietników podlegających miastu, lecz powinny one być zebrane i 
usunięte zgodnie z systemem zbiórki obowiązującym w danym kraju lub 
regionie, opartym na odpowiednich ustaleniach prawnych.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug