Xerox WorkCentre 3335/3345 User Guide

Page of 188
Bir Faksı Uzak bir Posta Kutusuna
Gönderme
1. Yazıcı kontrol panelinde, Hizmetler Ana Sayfası'na basın.
2. Faks > Posta Kutuları'na dokunun.
3. Posta Kutusuna Kaydet > Uzak Posta Kutusu'na dokunun.
4. Bir uzak faks numarası girin.
5. Bir uzak posta kutusu numarası ve parolası girin, ardından Tamam'a dokunun.
Yerel veya Uzaktan Çağırma için Faksı
Saklama
Diğer yazıcılar tarafından uzaktan çağırma için mevcut bir yazıcıda saklanacak faks
dokümanları oluşturmak için, Güvenli olmayan veya Güvenli Yerel Çağırma öğesini açın.
Güvenli Yerel Çağırma açık olduğunda, yazıcıda saklanan fakslara erişime izin veren faks
numaralarının bir listesini oluşturabilirsiniz.
Bir faksı saklamak için:
1. Yazıcı kontrol panelinde, Hizmetler Ana Sayfası'na basın.
2. Faks > Çağırma'ya dokunun.
3. Uzaktan Çağırma için Yerel Olarak Kaydet öğesine dokunun.
4. Bir seçeneğe dokunun.
5. Tamam'a dokunun.
Uzak Bir Faks Çağırma
Saklanan dokümanları uzaktan çağırma kullanarak başka bir faks makinesinde alabilirsiniz.
Uzak bir faks çağırmak için:
1. Yazıcı kontrol panelinde, Hizmetler Ana Sayfası'na basın.
2. Faks > Çağırma'ya dokunun.
3. Uzak Dosyaları Al/Yazdır öğesine dokunun.
4. Faks numarasını yazın.
5. Tamam'a dokunun.
Saklanan Faksları Yazdırma veya Silme
1. Yazıcı kontrol panelinde, Hizmetler Ana Sayfası'na basın.
2. Faks > Çağırma'ya dokunun.
Xerox
®
WorkCentre
®
3335/3345 Çok İşlevli Yazıcı
8-6
Kullanım Kılavuzu
Faks Gönderme