Brother MFC-J4710DW User Guide

Page of 92
Podrobná
príručka používateľa
MFC-J4510DW
 
Verzia 0
SVK

Summary of Contents of user guide for Brother MFC-J4710DW

 • Page 1Podrobná príručka používateľa MFC-J4510DW Verzia 0 SVK
 • Page 2Používateľské príručky a kde ich nájdem? Ktorá príručka? Čo obsahuje? Kde ju nájdem? Príručka bezpečnosti Najprv si prečítajte túto príručku....
 • Page 3Obsah 1 Všeobecné nastavenia 1 Ukladanie do pamäte ........................................................................................... 1 Automatické nastavenie letného času ................................................................. 1 Režim spánku ...................................................................................................... 2...
 • Page 4 4 Príjem faxu 20 Príjem do pamäte (iba čiernobielo) .................................................................... 20 Presmerovanie faxu ..................................................................................... 20 Uloženie faxu ............................................................................................... 20...
 • Page 57 Kopírovanie 38 Možnosti kopírovania ......................................................................................... 38 Zastavenie kopírovania ................................................................................ 38 Zmena rýchlosti a kvality kopírovania .......................................................... 38 Zväčšovanie alebo...
 • Page 6 9 Tlač fotografií z fotoaparátu 68 Priama tlač z fotoaparátu s funkciou PictBridge ................................................ 68 Požiadavky funkcie PictBridge ........................................................................
 • Page 7 1 Všeobecné nastavenia 1 Ukladanie do pamäte Automatické Nastavenia ponúk sú uložené natrvalo, a teda nastavenie letného v prípade...
 • Page 8 1. kapitola Režim spánku Dotykový displej Môžete vybrať čas nečinnosti zariadenia (max. 60 minút) pred prechodom do režimu Nastavenie...
 • Page 9 2 Funkcie zabezpečenia Secure Function Lock • Funkcie Vysielanie po výzve a Prijatie na výzvu sú povolené len vtedy,...
 • Page 10 2. kapitola c Do poľa Login (Prihlasovacie meno) Nastavenie hesla správcu zadajte heslo. (Toto heslo je určené na Heslo,...
 • Page 11 Funkcie zabezpečenia d Opäť zadajte nové heslo do poľa POZNÁMKA Retype Password • Nemôžete použiť heslo iného používateľa. (Znova...
 • Page 12 2. kapitola POZNÁMKA c Posunutím nahor alebo nadol alebo Ikona funkcie Secure Function Lock stlačením tlačidla a alebo b...
 • Page 13 Funkcie zabezpečenia Obmedzenie vytáčania Obmedzenie číselnej klávesnice Touto funkciou sa predchádza tomu, aby používatelia omylom odoslali fax alebo zatelefonovali...
 • Page 14 2. kapitola h Stlačte tlačidlo Zadajte dvakrat e Posunutím nahor alebo nadol alebo znak #, Zapnute alebo Vypnute. stlačením...
 • Page 15 3 Odoslanie faxu Ďalšie možnosti d Posunutím nahor alebo nadol alebo stlačením tlačidla a alebo b zobrazte odosielania nastavenia,...
 • Page 16 3. kapitola Kontrast Zmena rozlíšenia faxu Ak je dokument príliš svetlý alebo príliš tmavý, Kvalitu faxu možno zlepšiť zmenou...
 • Page 17 Odoslanie faxu POZNÁMKA Nastavenie zmien ako nových Môžete vybrať štyri rôzne nastavenia rozlíšenia pre čiernobiele faxy a dve predvolených...
 • Page 18 3. kapitola Obnovenie faxových Uloženie možností faxovania možností na výrobné pod skratkou nastavenia Všetky nové často používané možnosti Všetky...
 • Page 19 Odoslanie faxu Ďalšie funkcie Odoslanie faxu po skončení rozhovoru odosielania Po skončení rozhovoru môžete odoslať fax Manuálne odoslanie faxu...
 • Page 20 3. kapitola Rozosielanie g Čísla môžete do rozosielania pridať niektorým z nasledujúcich spôsobov: (iba čiernobielo)  Stlačte tlačidlo Pridat...
 • Page 21 Odoslanie faxu Faxovanie z automatického  Ak chcete zrušiť celé rozosielanie, podávača dokumentov stlačte tlačidlo  Zariadenie začne skenovať...
 • Page 22 3. kapitola c Stlačte tlačidlo Moznosti. c Stlačte tlačidlo Moznosti. d Posunutím nahor alebo nadol alebo d Posunutím nahor...
 • Page 23 Odoslanie faxu i Pomocou klávesnice na dotykovom d Stlačte tlačidlo Hromad. prenos. displeji zadajte čas odoslania faxu (v 24-...
 • Page 24 3. kapitola i Po dokončení stlačte tlačidlo . Prehľad výziev Funkcia výzvy umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby adresáti mohli...
 • Page 25 Odoslanie faxu h Ak používate sklo skenera, na g Zadajte štvorciferné číslo. dotykovom displeji sa zobrazí výzva Stlačte tlačidlo...
 • Page 26 4 Príjem faxu Príjem do pamäte h Stlačte tlačidlo Prijem do pam. (iba čiernobielo) i Stlačte tlačidlo Presmerovat fax....
 • Page 27 Príjem faxu c Posunutím nahor alebo nadol alebo h Stlačte tlačidlo . stlačením tlačidla a alebo b zobrazte položku...
 • Page 28 4. kapitola g Posunutím nahor alebo nadol alebo Vypnutie operácií príjmu do stlačením tlačidla a alebo b zobrazte položku...
 • Page 29 Príjem faxu • Ak stlačíte tlačidlo Ano, faxy v pamäti sa vymažú pred zmenou nastavenia. Diaľkové načítanie • Ak...
 • Page 30 4. kapitola POZNÁMKA POZNÁMKA Nepoužívajte ten istý kód, ako je vzdialený Ak je zariadenie nastavené na režim aktivačný kód...
 • Page 31 Príjem faxu Diaľkové faxové príkazy V prípade, že sa nachádzate mimo zariadenia a chcete získať prístup k jeho funkciám,...
 • Page 32 4. kapitola Načítanie faxových správ Zmena čísla presmerovania faxu Svoje zariadenie môžete zavolať z akéhokoľvek telefónu s tónovou voľbou...
 • Page 33 Príjem faxu Ďalšie funkcie e Posunutím nahor alebo nadol alebo stlačením tlačidla a alebo b zobrazte prijímania položku Prijem...
 • Page 34 4. kapitola V rámci tohto obdobia ich môžete znova e Posunutím nahor alebo nadol alebo vytlačiť. stlačením tlačidla a...
 • Page 35 Príjem faxu Prehľad výziev Nastavenie na prijatie na výzvu s bezpečnostným kódom Funkcia výzvy umožňuje nastaviť zariadenie Funkcia zabezpečenej...
 • Page 36 4. kapitola Nastavenie na prijatie odloženej výzvy Sekvenčná výzva Odložená výzva umožní nastaviť zariadenie (iba čiernobielo) tak, aby začalo...
 • Page 37 Príjem faxu j Čísla môžete do rozosielania pridať Ak chcete zrušiť všetky úlohy sekvenčného niektorým z nasledujúcich spôsobov: prijatia...
 • Page 38 5 Vytáčanie a ukladanie čísel Hlasové operácie Ďalšie funkcie Na vytáčanie hlasových hovorov môžete vytáčania použiť pobočkový telefón alebo...
 • Page 39 Vytáčanie a ukladanie čísel h Stlačte toto číslo. Ďalšie spôsoby i Stlačte tlačidlo Pouzit. ukladania čísel j Stlačte tlačidlo...
 • Page 40 5. kapitola Nastavenie skupín na  Ak chcete uložiť ďalšiu skupinu na rozosielanie, zopakujte kroky c rozosielanie až i....
 • Page 41 Vytáčanie a ukladanie čísel Vymazanie skupiny j Zopakujte tento krok pri každom čísle, ktoré chcete zmeniť: a Stlačte tlačidlo...
 • Page 42 6 Tlač správ Faxové správy i Posunutím nahor alebo nadol alebo stlačením tlačidla a alebo b vyberte Správu o...
 • Page 43 Tlač správ Správy Ako tlačiť správu Dostupné sú nasledujúce správy: a Stlačte tlačidlo .  Over. vysiel. Tlač správy...
 • Page 44 7 Kopírovanie Možnosti kopírovania Zmena rýchlosti a kvality kopírovania Dočasne môžete zmeniť nastavenia kopírovania pre ďalšiu kópiu. Vybrať môžete...
 • Page 45 Kopírovanie Zväčšovanie alebo 198% 10x15cm i A4 zmenšovanie kopírovaného 186% 10x15cm i Letter obrazu 141% A4iA3, A5iA4 Môžete vybrať...
 • Page 46 7. kapitola Vytváranie kópií N na 1 alebo g Posunutím nahor alebo nadol alebo stlačením tlačidla a alebo b...
 • Page 47 Kopírovanie • V prípade použitia fólií nie je k dispozícii  Plagat(2x2) kópia plagátu. • Možnosti 2na1(ID), 4na1(na vysku),...
 • Page 48 7. kapitola a Položte identifikačný doklad lícom POZNÁMKA nadol do ľavého rohu skla skenera podľa • Možnosti Kop. knihy,...
 • Page 49 Kopírovanie Úprava sýtosti Uspora atram.: Zapnuté Nastavením sýtosti môžete výtlačky stmaviť alebo zosvetliť. a Vložte dokument. b Stlačte tlačidlo...
 • Page 50 7. kapitola POZNÁMKA POZNÁMKA • Možnosti Kop. knihy, Možnosti Prispos. na stranu, Kopia na tenky papier, Sutlac, Sutlac, Uspora...
 • Page 51 Kopírovanie POZNÁMKA i Nastavenia vodoznaku podľa potreby Možnosti Sutlac, Triedit, zmeňte stlačením možností 2-stranna kopia, Uspora atram., zobrazených na...
 • Page 52 7. kapitola Nastavenia kópie s vodoznakom Odstránenie farby pozadia Možnosť 1 Možnosť 2 Možnosť 3 Funkcia odstránenia farby pozadia...
 • Page 53 Kopírovanie Obojstranné kopírovanie b Stlačte tlačidlo Kopir. Kopírovaním na obe strany papiera môžete c Zadajte požadovaný počet kópií. znížiť...
 • Page 54 7. kapitola c Posunutím nahor alebo nadol alebo Otocte dokument (alebo otocte stlačením tlačidla a alebo b zobrazte stranu...
 • Page 55 Kopírovanie Skratky kopírovania  A4 centrovat formátu A3 1 1 Skratka kopírovania formátu A3  A4 i A3 Dokumenty...
 • Page 56 7. kapitola e Posunutím doľava alebo doprava zobrazte možnosti A3 2 na 1, A4 i A3, A4 + pozn....
 • Page 57 Tlač fotografií z pamäťovej karty 8 alebo pamäťovej jednotky USB Flash Práca s aplikáciou Vezmite na vedomie nasledujúce skutočnosti:...
 • Page 58 8. kapitola Tlač z videa Tlač obrázkov Môžete tlačiť aj obrázky z videosúborov, ktoré sú uložené na pamäťovej karte...
 • Page 59 Tlač fotografií z pamäťovej karty alebo pamäťovej jednotky USB Flash  Stlačením tlačidla h Z miniatúr na strane s...
 • Page 60 8. kapitola e Stlačte tlačidlo Vylepsit fotogr. (Zlepsit portret) Stlačte tlačidlo OK. Najviac sa hodí na úpravu portrétov. POZNÁMKA...
 • Page 61 Tlač fotografií z pamäťovej karty alebo pamäťovej jednotky USB Flash • V niektorých prípadoch sa červené oči l Vykonajte...
 • Page 62 8. kapitola g Stlačte tlačidlo a Prezentacia sa Tlač DPOF ukončí. DPOF je skratka výrazu Digital Print Order Format....
 • Page 63 Tlač fotografií z pamäťovej karty alebo pamäťovej jednotky USB Flash Nastavenia tlače g Stlačte tlačidlo OK. aplikácie PhotoCapture h...
 • Page 64 8. kapitola h Stlačte tlačidlo Nastaven. tlace. k Posunutím nahor alebo nadol alebo stlačením tlačidla a alebo b zobrazte...
 • Page 65 Tlač fotografií z pamäťovej karty alebo pamäťovej jednotky USB Flash m Ak nechcete meniť ďalšie nastavenia, Nastavenie jasu, kontrastu...
 • Page 66 8. kapitola Kontrast Vylepšenie farby Môžete vybrať nastavenie kontrastu. Väčším Pomocou funkcie Vylepšenie farby môžete kontrastom dosiahnete ostrejší a...
 • Page 67 Tlač fotografií z pamäťovej karty alebo pamäťovej jednotky USB Flash  Ak chcete prispôsobiť nastavenie • Ostrosť Vyvaz bielu,...
 • Page 68 8. kapitola g Stlačte tlačidlo OK. f Posunutím doľava alebo doprava alebo stlačením tlačidla d alebo c zobrazujte h...
 • Page 69 Tlač fotografií z pamäťovej karty alebo pamäťovej jednotky USB Flash g Stlačte tlačidlo OK. e Stlačte tlačidlo Zobrazit fotogr....
 • Page 70 8. kapitola d Posunutím doľava alebo doprava Skenovanie na zobrazte položku Zobrazit fotogr. e Stlačte tlačidlo Zobrazit fotogr. pamäťovú...
 • Page 71 Tlač fotografií z pamäťovej karty alebo pamäťovej jednotky USB Flash POZNÁMKA • Ak je dokument príliš dlhý alebo široký,...
 • Page 72 8. kapitola Nastavenie nových Ako obnoviť výrobné predvolených nastavení nastavenie Nastavenia funkcie Skenovanie na médiá Všetky nastavenia funkcie Skenovanie...
 • Page 73 Tlač fotografií z pamäťovej karty alebo pamäťovej jednotky USB Flash e Posunutím nahor alebo nadol alebo stlačením tlačidla a...
 • Page 74 9 Tlač fotografií z fotoaparátu Priama tlač z Nastavenie digitálneho fotoaparátu fotoaparátu s funkciou PictBridge Skontrolujte, či je fotoaparát...
 • Page 75 Tlač fotografií z fotoaparátu Nastavenia Možnosti Tlač obrázkov Veľkosť papiera 10 × 15 cm Typ papiera Lesklý papier POZNÁMKA...
 • Page 76 9. kapitola Tlač DPOF Priama tlač fotografií z DPOF je skratka výrazu Digital Print Order digitálneho fotoaparátu Format. (bez...
 • Page 77 Tlač fotografií z fotoaparátu Tlač obrázkov POZNÁMKA Pred pripojením digitálneho fotoaparátu vyberte zo zariadenia všetky pamäťové karty a pamäťové...
 • Page 78 A Bežná údržba Čistenie a kontrola • NEPOUŽÍVAJTE čistiace materiály, ktoré obsahujú čpavok. zariadenia • NEPOUŽÍVAJTE izopropylalkohol na odstránenie...
 • Page 79 Bežná údržba d Utrite prach na vonkajšej a vnútornej b Vyčistite podložku tlačiarne (1) a priestor časti zásobníka papiera...
 • Page 80Čistenie podávacích valčekov b Prednú časť podávacích valčekov papiera vyčistite (1) mäkkou látkou papiera navlhčenou vodou, z ktorej sa neuvoľňujú...
 • Page 81 Bežná údržba c Nadvihnite záklopku na vybratie POZNÁMKA zaseknutého papiera (2) a vyčistite Ak zariadenie podalo viacero listov naraz,...
 • Page 82 Po vyčistení utrite valčeky jemnou POZNÁMKA suchou handričkou, z ktorej sa Množstvo atramentu môžete skontrolovať neuvoľňujú vlákna, aby ste...
 • Page 83 Bežná údržba Balenie a preprava d Zdvihnite kryt skenera (1) a uvoľnite zámok. Opatrne zatlačte podperu krytu zariadenia skenera...
 • Page 84DÔLEŽITÉ i Zariadenie a vytlačené materiály • Presvedčte sa, či plastová úchytka na zabaľte do pôvodného obalu podľa ľavej strane...
 • Page 85 B Glosár Toto je podrobný popis vlastností a pojmov, ktoré sa vyskytujú v príručkách Brother. Dostupnosť týchto vlastností závisí...
 • Page 86Hlasitosť bzučiaka Kontrast Nastavenie hlasitosti pípania, keď stlačíte Nastavenie na kompenzovanie tmavých tlačidlo alebo urobíte chybu. alebo svetlých dokumentov tak,...
 • Page 87 Glosár Pobočkový telefón Skenovanie na médiá Telefón, ktorý využíva tú istú linku ako fax, Môžete naskenovať čiernobiely alebo ale...
 • Page 88Tóny faxu Zvyšné úlohy Signály odosielané vysielajúcimi a Umožňuje skontrolovať, ktoré úlohy prijímajúcimi faxovými zariadeniami počas čakajú v pamäti, a...
 • Page 89 C Index A F Adresár Fax, samostatný nastavenie z odchádzajúcich odoslanie ................................................ 9 hovorov ................................................. 33 kontrast .............................................. 10...
 • Page 90 kniha ..................................................... 44 P kvalita .................................................... 38 odstránenie farby pozadia .................... 46 PhotoCapture Center™ plagát .................................................... 40 fotografické efekty používanie...
 • Page 91Presto! PageManager Tlač z videa .............................................. 52 Pozrite si Príručku používateľa programov. Pozrite si tiež Pomocníka aplikácie Presto! U PageManager....
 • Page 92 Navštívte nás na internete http://www.brother.com/ Používanie tohto zariadenia bolo schválené len pre krajinu, v ktorej bolo zakúpené. Miestni distribútori...