Brother MFC-J4710DW User Guide

Page of 92
Podrobná
príručka používateľa
MFC-J4510DW
 
Verzia 0
SVK

Summary of Contents of user guide for Brother MFC-J4710DW

 • Page 1

  Podrobná príručka používateľa MFC-J4510DW Verzia 0 SVK

 • Page 2

  Používateľské príručky a kde ich nájdem? Ktorá príručka? Čo obsahuje? Kde ju nájdem? Príručka bezpečnosti Najprv si prečítajte túto príručku....

 • Page 3

  Obsah 1 Všeobecné nastavenia 1 Ukladanie do pamäte ........................................................................................... 1 Automatické nastavenie letného času ................................................................. 1 Režim spánku ...................................................................................................... 2...

 • Page 4

  4 Príjem faxu 20 Príjem do pamäte (iba čiernobielo) .................................................................... 20 Presmerovanie faxu ..................................................................................... 20 Uloženie faxu ............................................................................................... 20...

 • Page 5

  7 Kopírovanie 38 Možnosti kopírovania ......................................................................................... 38 Zastavenie kopírovania ................................................................................ 38 Zmena rýchlosti a kvality kopírovania .......................................................... 38 Zväčšovanie alebo...

 • Page 6

  9 Tlač fotografií z fotoaparátu 68 Priama tlač z fotoaparátu s funkciou PictBridge ................................................ 68 Požiadavky funkcie PictBridge ........................................................................

 • Page 7

  1 Všeobecné nastavenia 1 Ukladanie do pamäte Automatické Nastavenia ponúk sú uložené natrvalo, a teda nastavenie letného v prípade...

 • Page 8

  1. kapitola Režim spánku Dotykový displej Môžete vybrať čas nečinnosti zariadenia (max. 60 minút) pred prechodom do režimu Nastavenie...

 • Page 9

  2 Funkcie zabezpečenia Secure Function Lock • Funkcie Vysielanie po výzve a Prijatie na výzvu sú povolené len vtedy,...

 • Page 10

  2. kapitola c Do poľa Login (Prihlasovacie meno) Nastavenie hesla správcu zadajte heslo. (Toto heslo je určené na Heslo,...

 • Page 11

  Funkcie zabezpečenia d Opäť zadajte nové heslo do poľa POZNÁMKA Retype Password • Nemôžete použiť heslo iného používateľa. (Znova...

 • Page 12

  2. kapitola POZNÁMKA c Posunutím nahor alebo nadol alebo Ikona funkcie Secure Function Lock stlačením tlačidla a alebo b...

 • Page 13

  Funkcie zabezpečenia Obmedzenie vytáčania Obmedzenie číselnej klávesnice Touto funkciou sa predchádza tomu, aby používatelia omylom odoslali fax alebo zatelefonovali...

 • Page 14

  2. kapitola h Stlačte tlačidlo Zadajte dvakrat e Posunutím nahor alebo nadol alebo znak #, Zapnute alebo Vypnute. stlačením...

 • Page 15

  3 Odoslanie faxu Ďalšie možnosti d Posunutím nahor alebo nadol alebo stlačením tlačidla a alebo b zobrazte odosielania nastavenia,...

 • Page 16

  3. kapitola Kontrast Zmena rozlíšenia faxu Ak je dokument príliš svetlý alebo príliš tmavý, Kvalitu faxu možno zlepšiť zmenou...

 • Page 17

  Odoslanie faxu POZNÁMKA Nastavenie zmien ako nových Môžete vybrať štyri rôzne nastavenia rozlíšenia pre čiernobiele faxy a dve predvolených...

 • Page 18

  3. kapitola Obnovenie faxových Uloženie možností faxovania možností na výrobné pod skratkou nastavenia Všetky nové často používané možnosti Všetky...

 • Page 19

  Odoslanie faxu Ďalšie funkcie Odoslanie faxu po skončení rozhovoru odosielania Po skončení rozhovoru môžete odoslať fax Manuálne odoslanie faxu...

 • Page 20

  3. kapitola Rozosielanie g Čísla môžete do rozosielania pridať niektorým z nasledujúcich spôsobov: (iba čiernobielo)  Stlačte tlačidlo Pridat...

 • Page 21

  Odoslanie faxu Faxovanie z automatického  Ak chcete zrušiť celé rozosielanie, podávača dokumentov stlačte tlačidlo  Zariadenie začne skenovať...

 • Page 22

  3. kapitola c Stlačte tlačidlo Moznosti. c Stlačte tlačidlo Moznosti. d Posunutím nahor alebo nadol alebo d Posunutím nahor...

 • Page 23

  Odoslanie faxu i Pomocou klávesnice na dotykovom d Stlačte tlačidlo Hromad. prenos. displeji zadajte čas odoslania faxu (v 24-...

 • Page 24

  3. kapitola i Po dokončení stlačte tlačidlo . Prehľad výziev Funkcia výzvy umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby adresáti mohli...

 • Page 25

  Odoslanie faxu h Ak používate sklo skenera, na g Zadajte štvorciferné číslo. dotykovom displeji sa zobrazí výzva Stlačte tlačidlo...

 • Page 26

  4 Príjem faxu Príjem do pamäte h Stlačte tlačidlo Prijem do pam. (iba čiernobielo) i Stlačte tlačidlo Presmerovat fax....

 • Page 27

  Príjem faxu c Posunutím nahor alebo nadol alebo h Stlačte tlačidlo . stlačením tlačidla a alebo b zobrazte položku...

 • Page 28

  4. kapitola g Posunutím nahor alebo nadol alebo Vypnutie operácií príjmu do stlačením tlačidla a alebo b zobrazte položku...

 • Page 29

  Príjem faxu • Ak stlačíte tlačidlo Ano, faxy v pamäti sa vymažú pred zmenou nastavenia. Diaľkové načítanie • Ak...

 • Page 30

  4. kapitola POZNÁMKA POZNÁMKA Nepoužívajte ten istý kód, ako je vzdialený Ak je zariadenie nastavené na režim aktivačný kód...

 • Page 31

  Príjem faxu Diaľkové faxové príkazy V prípade, že sa nachádzate mimo zariadenia a chcete získať prístup k jeho funkciám,...

 • Page 32

  4. kapitola Načítanie faxových správ Zmena čísla presmerovania faxu Svoje zariadenie môžete zavolať z akéhokoľvek telefónu s tónovou voľbou...

 • Page 33

  Príjem faxu Ďalšie funkcie e Posunutím nahor alebo nadol alebo stlačením tlačidla a alebo b zobrazte prijímania položku Prijem...

 • Page 34

  4. kapitola V rámci tohto obdobia ich môžete znova e Posunutím nahor alebo nadol alebo vytlačiť. stlačením tlačidla a...

 • Page 35

  Príjem faxu Prehľad výziev Nastavenie na prijatie na výzvu s bezpečnostným kódom Funkcia výzvy umožňuje nastaviť zariadenie Funkcia zabezpečenej...

 • Page 36

  4. kapitola Nastavenie na prijatie odloženej výzvy Sekvenčná výzva Odložená výzva umožní nastaviť zariadenie (iba čiernobielo) tak, aby začalo...

 • Page 37

  Príjem faxu j Čísla môžete do rozosielania pridať Ak chcete zrušiť všetky úlohy sekvenčného niektorým z nasledujúcich spôsobov: prijatia...

 • Page 38

  5 Vytáčanie a ukladanie čísel Hlasové operácie Ďalšie funkcie Na vytáčanie hlasových hovorov môžete vytáčania použiť pobočkový telefón alebo...

 • Page 39

  Vytáčanie a ukladanie čísel h Stlačte toto číslo. Ďalšie spôsoby i Stlačte tlačidlo Pouzit. ukladania čísel j Stlačte tlačidlo...

 • Page 40

  5. kapitola Nastavenie skupín na  Ak chcete uložiť ďalšiu skupinu na rozosielanie, zopakujte kroky c rozosielanie až i....

 • Page 41

  Vytáčanie a ukladanie čísel Vymazanie skupiny j Zopakujte tento krok pri každom čísle, ktoré chcete zmeniť: a Stlačte tlačidlo...

 • Page 42

  6 Tlač správ Faxové správy i Posunutím nahor alebo nadol alebo stlačením tlačidla a alebo b vyberte Správu o...

 • Page 43

  Tlač správ Správy Ako tlačiť správu Dostupné sú nasledujúce správy: a Stlačte tlačidlo .  Over. vysiel. Tlač správy...

 • Page 44

  7 Kopírovanie Možnosti kopírovania Zmena rýchlosti a kvality kopírovania Dočasne môžete zmeniť nastavenia kopírovania pre ďalšiu kópiu. Vybrať môžete...

 • Page 45

  Kopírovanie Zväčšovanie alebo 198% 10x15cm i A4 zmenšovanie kopírovaného 186% 10x15cm i Letter obrazu 141% A4iA3, A5iA4 Môžete vybrať...

 • Page 46

  7. kapitola Vytváranie kópií N na 1 alebo g Posunutím nahor alebo nadol alebo stlačením tlačidla a alebo b...

 • Page 47

  Kopírovanie • V prípade použitia fólií nie je k dispozícii  Plagat(2x2) kópia plagátu. • Možnosti 2na1(ID), 4na1(na vysku),...

 • Page 48

  7. kapitola a Položte identifikačný doklad lícom POZNÁMKA nadol do ľavého rohu skla skenera podľa • Možnosti Kop. knihy,...

 • Page 49

  Kopírovanie Úprava sýtosti Uspora atram.: Zapnuté Nastavením sýtosti môžete výtlačky stmaviť alebo zosvetliť. a Vložte dokument. b Stlačte tlačidlo...

 • Page 50

  7. kapitola POZNÁMKA POZNÁMKA • Možnosti Kop. knihy, Možnosti Prispos. na stranu, Kopia na tenky papier, Sutlac, Sutlac, Uspora...

 • Page 51

  Kopírovanie POZNÁMKA i Nastavenia vodoznaku podľa potreby Možnosti Sutlac, Triedit, zmeňte stlačením možností 2-stranna kopia, Uspora atram., zobrazených na...

 • Page 52

  7. kapitola Nastavenia kópie s vodoznakom Odstránenie farby pozadia Možnosť 1 Možnosť 2 Možnosť 3 Funkcia odstránenia farby pozadia...

 • Page 53

  Kopírovanie Obojstranné kopírovanie b Stlačte tlačidlo Kopir. Kopírovaním na obe strany papiera môžete c Zadajte požadovaný počet kópií. znížiť...

 • Page 54

  7. kapitola c Posunutím nahor alebo nadol alebo Otocte dokument (alebo otocte stlačením tlačidla a alebo b zobrazte stranu...

 • Page 55

  Kopírovanie Skratky kopírovania  A4 centrovat formátu A3 1 1 Skratka kopírovania formátu A3  A4 i A3 Dokumenty...

 • Page 56

  7. kapitola e Posunutím doľava alebo doprava zobrazte možnosti A3 2 na 1, A4 i A3, A4 + pozn....

 • Page 57

  Tlač fotografií z pamäťovej karty 8 alebo pamäťovej jednotky USB Flash Práca s aplikáciou Vezmite na vedomie nasledujúce skutočnosti:...

 • Page 58

  8. kapitola Tlač z videa Tlač obrázkov Môžete tlačiť aj obrázky z videosúborov, ktoré sú uložené na pamäťovej karte...

 • Page 59

  Tlač fotografií z pamäťovej karty alebo pamäťovej jednotky USB Flash  Stlačením tlačidla h Z miniatúr na strane s...

 • Page 60

  8. kapitola e Stlačte tlačidlo Vylepsit fotogr. (Zlepsit portret) Stlačte tlačidlo OK. Najviac sa hodí na úpravu portrétov. POZNÁMKA...

 • Page 61

  Tlač fotografií z pamäťovej karty alebo pamäťovej jednotky USB Flash • V niektorých prípadoch sa červené oči l Vykonajte...

 • Page 62

  8. kapitola g Stlačte tlačidlo a Prezentacia sa Tlač DPOF ukončí. DPOF je skratka výrazu Digital Print Order Format....

 • Page 63

  Tlač fotografií z pamäťovej karty alebo pamäťovej jednotky USB Flash Nastavenia tlače g Stlačte tlačidlo OK. aplikácie PhotoCapture h...

 • Page 64

  8. kapitola h Stlačte tlačidlo Nastaven. tlace. k Posunutím nahor alebo nadol alebo stlačením tlačidla a alebo b zobrazte...

 • Page 65

  Tlač fotografií z pamäťovej karty alebo pamäťovej jednotky USB Flash m Ak nechcete meniť ďalšie nastavenia, Nastavenie jasu, kontrastu...

 • Page 66

  8. kapitola Kontrast Vylepšenie farby Môžete vybrať nastavenie kontrastu. Väčším Pomocou funkcie Vylepšenie farby môžete kontrastom dosiahnete ostrejší a...

 • Page 67

  Tlač fotografií z pamäťovej karty alebo pamäťovej jednotky USB Flash  Ak chcete prispôsobiť nastavenie • Ostrosť Vyvaz bielu,...

 • Page 68

  8. kapitola g Stlačte tlačidlo OK. f Posunutím doľava alebo doprava alebo stlačením tlačidla d alebo c zobrazujte h...

 • Page 69

  Tlač fotografií z pamäťovej karty alebo pamäťovej jednotky USB Flash g Stlačte tlačidlo OK. e Stlačte tlačidlo Zobrazit fotogr....

 • Page 70

  8. kapitola d Posunutím doľava alebo doprava Skenovanie na zobrazte položku Zobrazit fotogr. e Stlačte tlačidlo Zobrazit fotogr. pamäťovú...

 • Page 71

  Tlač fotografií z pamäťovej karty alebo pamäťovej jednotky USB Flash POZNÁMKA • Ak je dokument príliš dlhý alebo široký,...

 • Page 72

  8. kapitola Nastavenie nových Ako obnoviť výrobné predvolených nastavení nastavenie Nastavenia funkcie Skenovanie na médiá Všetky nastavenia funkcie Skenovanie...

 • Page 73

  Tlač fotografií z pamäťovej karty alebo pamäťovej jednotky USB Flash e Posunutím nahor alebo nadol alebo stlačením tlačidla a...

 • Page 74

  9 Tlač fotografií z fotoaparátu Priama tlač z Nastavenie digitálneho fotoaparátu fotoaparátu s funkciou PictBridge Skontrolujte, či je fotoaparát...

 • Page 75

  Tlač fotografií z fotoaparátu Nastavenia Možnosti Tlač obrázkov Veľkosť papiera 10 × 15 cm Typ papiera Lesklý papier POZNÁMKA...

 • Page 76

  9. kapitola Tlač DPOF Priama tlač fotografií z DPOF je skratka výrazu Digital Print Order digitálneho fotoaparátu Format. (bez...

 • Page 77

  Tlač fotografií z fotoaparátu Tlač obrázkov POZNÁMKA Pred pripojením digitálneho fotoaparátu vyberte zo zariadenia všetky pamäťové karty a pamäťové...

 • Page 78

  A Bežná údržba Čistenie a kontrola • NEPOUŽÍVAJTE čistiace materiály, ktoré obsahujú čpavok. zariadenia • NEPOUŽÍVAJTE izopropylalkohol na odstránenie...

 • Page 79

  Bežná údržba d Utrite prach na vonkajšej a vnútornej b Vyčistite podložku tlačiarne (1) a priestor časti zásobníka papiera...

 • Page 80

  Čistenie podávacích valčekov b Prednú časť podávacích valčekov papiera vyčistite (1) mäkkou látkou papiera navlhčenou vodou, z ktorej sa neuvoľňujú...

 • Page 81

  Bežná údržba c Nadvihnite záklopku na vybratie POZNÁMKA zaseknutého papiera (2) a vyčistite Ak zariadenie podalo viacero listov naraz,...

 • Page 82

  Po vyčistení utrite valčeky jemnou POZNÁMKA suchou handričkou, z ktorej sa Množstvo atramentu môžete skontrolovať neuvoľňujú vlákna, aby ste...

 • Page 83

  Bežná údržba Balenie a preprava d Zdvihnite kryt skenera (1) a uvoľnite zámok. Opatrne zatlačte podperu krytu zariadenia skenera...

 • Page 84

  DÔLEŽITÉ i Zariadenie a vytlačené materiály • Presvedčte sa, či plastová úchytka na zabaľte do pôvodného obalu podľa ľavej strane...

 • Page 85

  B Glosár Toto je podrobný popis vlastností a pojmov, ktoré sa vyskytujú v príručkách Brother. Dostupnosť týchto vlastností závisí...

 • Page 86

  Hlasitosť bzučiaka Kontrast Nastavenie hlasitosti pípania, keď stlačíte Nastavenie na kompenzovanie tmavých tlačidlo alebo urobíte chybu. alebo svetlých dokumentov tak,...

 • Page 87

  Glosár Pobočkový telefón Skenovanie na médiá Telefón, ktorý využíva tú istú linku ako fax, Môžete naskenovať čiernobiely alebo ale...

 • Page 88

  Tóny faxu Zvyšné úlohy Signály odosielané vysielajúcimi a Umožňuje skontrolovať, ktoré úlohy prijímajúcimi faxovými zariadeniami počas čakajú v pamäti, a...

 • Page 89

  C Index A F Adresár Fax, samostatný nastavenie z odchádzajúcich odoslanie ................................................ 9 hovorov ................................................. 33 kontrast .............................................. 10...

 • Page 90

  kniha ..................................................... 44 P kvalita .................................................... 38 odstránenie farby pozadia .................... 46 PhotoCapture Center™ plagát .................................................... 40 fotografické efekty používanie...

 • Page 91

  Presto! PageManager Tlač z videa .............................................. 52 Pozrite si Príručku používateľa programov. Pozrite si tiež Pomocníka aplikácie Presto! U PageManager....

 • Page 92

  Navštívte nás na internete http://www.brother.com/ Používanie tohto zariadenia bolo schválené len pre krajinu, v ktorej bolo zakúpené. Miestni distribútori...

downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug