Brother MFC-J4710DW User Guide

Page of 110
Příručka síťových aplikací
Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server
Ethernet a bezdrátový multifunkční tiskový server
 
Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné informace o
nastavení drátové a bezdrátové sítě, o nastavení zabezpečení a o
nastavení internetového faxu (pro modely MFC) pomocí zařízení
Brother. Najdete zde rovněž informace o podporovaných protokolech
a podrobné tipy pro řešení potíží.
Chcete-li najít základní informace o síti a rozšířených síťových funkcích
vašeho zařízení Brother, viz Síťový glosář.
Chcete-li stáhnout nejaktuálnější příručku, navštivte středisko Brother
Solutions Center na adrese (http://solutions.brother.com/). Středisko
Brother Solutions Center rovněž umožňuje stahovat nejaktuálnější
ovladače a nástroje pro vaše zařízení, číst časté dotazy a tipy pro řešení
potíží nebo se seznámit se speciálními tiskovými řešeními.
Verze A
CZE

Summary of Contents of user guide for Brother MFC-J4710DW

 • Page 1Příručka síťových aplikací Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné...
 • Page 2Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely. DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele jsou použity...
 • Page 3 Přejděte na stránku Brother Solutions Center na adrese http://solutions.brother.com/ a klepnutím na Návody na stránce vašeho modelu stáhněte ostatní...
 • Page 4Obsah Oddíl I Provoz sítě 1 Úvod 2 Síťové funkce ........................................................................................................................................... 2 Ostatní síťové funkce ......................................................................................................................... 4 2 Změna síťových...
 • Page 5 Tabulka funkcí a výchozí tovární nastavení ........................................................................................... 41 5 Aplikace Web Based Management 46 Přehled .................................................................................................................................................. 46 Pokyny pro...
 • Page 6Oddíl II Síťový glosář 10 Typy síťových připojení a protokolů 82 Typy síťových připojení .......................................................................................................................... 82 Příklad připojení drátové sítě...
 • Page 7C Rejstřík 101 vi
 • Page 8Oddíl I Provoz sítě Úvod 2 Změna síťových nastavení zařízení 5 Konfigurace zařízení pro použití v bezdrátové síti 9 Nastavení...
 • Page 9 1 Úvod 1 Síťové funkce Toto zařízení Brother lze sdílet v 10/100 MB (Mbit/s) drátové nebo IEEE 802.11b/g/n bezdrátové...
 • Page 10Úvod Operační systémy Windows® XP Windows Server® Mac OS X 2003/2008 v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x Windows Vista® 1 Windows® 7 Průvodce...
 • Page 11Úvod Ostatní síťové funkce 1 Protokol LDAP (Pro MFC-J4510DW) Protokol LDAP umožňuje vyhledávat informace, například faxová čísla a e-mailové adresy...
 • Page 12 2 Změna síťových nastavení zařízení Pokyny pro změnu síťových nastavení zařízení (adresa IP, maska podsítě a brána) 2 Pomocí...
 • Page 13Změna síťových nastavení zařízení Nastavení adresy IP, masky podsítě a brány pomocí nástroje BRAdmin Light POZNÁMKA • Nejnovější verzi nástroje...
 • Page 14Změna síťových nastavení zařízení POZNÁMKA • Používá-li tiskový server výchozí tovární nastavení (pokud nepoužíváte server DHCP/BOOTP/RARP), bude zařízení v nástroji...
 • Page 15Změna síťových nastavení zařízení Ostatní nástroje pro správu Vaše zařízení Brother má následující nástroj pro správu změn v nastavení sítě....
 • Page 16 Konfigurace zařízení pro použití v 3 bezdrátové síti Přehled Při připojování zařízení k bezdrátové síti se řiďte kroky uvedenými...
 • Page 17Konfigurace zařízení pro použití v bezdrátové síti Potvrďte síťové prostředí Připojeno k počítači v síti s přístupovým bodem / směrovačem...
 • Page 18Konfigurace zařízení pro použití v bezdrátové síti Připojeno k bezdrátovému počítači v síti bez přístupového bodu / směrovače WLAN (režim...
 • Page 19Konfigurace zařízení pro použití v bezdrátové síti DŮLEŽITÉ • Během konfigurace bude nutné dočasně použít kabel USB (není součástí balení)....
 • Page 20Konfigurace zařízení pro použití v bezdrátové síti POZNÁMKA Pokud se objeví obrazovka Dostupné bezdrátové sítě (Available Wireless Networks), když je...
 • Page 21Konfigurace zařízení pro použití v bezdrátové síti Konfigurace jediným stisknutím pomocí WPS (Wi-Fi Protected Setup™) nebo AOSS™ Nastavení WPS nebo...
 • Page 22Konfigurace zařízení pro použití v bezdrátové síti e Pokud se na LCD displeji zobrazí zpráva Spustte WPS nebo AOSS, stiskněte...
 • Page 23Konfigurace zařízení pro použití v bezdrátové síti (Macintosh) Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li pokračovat instalací ovladačů a programů potřebných...
 • Page 24Konfigurace zařízení pro použití v bezdrátové síti (Pro MFC-J4510DW) a Stiskněte tlačítko . b Stiskněte tlačítko Wi-Fi. c Stiskněte tlačítko...
 • Page 25Konfigurace zařízení pro použití v bezdrátové síti g Na LCD displeji se na 60 sekund zobrazí zpráva o výsledku připojení...
 • Page 26Konfigurace zařízení pro použití v bezdrátové síti POZNÁMKA Abyste mohli počítač se systémem Windows Vista® nebo Windows® 7 použít jako...
 • Page 27Konfigurace zařízení pro použití v bezdrátové síti Konfigurace pomocí Průvodce nastavením z ovládacího panelu zařízení Ke konfiguraci nastavení bezdrátové sítě...
 • Page 28Konfigurace zařízení pro použití v bezdrátové síti POZNÁMKA Pokud se identifikátor SSID nevysílá, viz Konfigurace zařízení, pokud se nevysílá identifikátor...
 • Page 29Konfigurace zařízení pro použití v bezdrátové síti f Pokud se zobrazí zpráva Sitovy I/F prepnut na bezdrat, potvrďte ji stisknutím...
 • Page 30Konfigurace zařízení pro použití v bezdrátové síti Konfigurace zařízení, pokud se nevysílá identifikátor SSID (Pro MFC-J4510DW) a Před konfigurací zařízení...
 • Page 31Konfigurace zařízení pro použití v bezdrátové síti h Zařízení vyhledá vaši síť a zobrazí seznam dostupných SSID. Rychlým přetažením nahoru...
 • Page 32Konfigurace zařízení pro použití v bezdrátové síti (Pro DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW) a Před konfigurací zařízení doporučujeme, abyste si zapsali nastavení bezdrátové...
 • Page 33Konfigurace zařízení pro použití v bezdrátové síti i Jakmile k tomu budete vyzváni, stiskněte Infrastruktura. j Vyberte a stiskněte metodu...
 • Page 34Konfigurace zařízení pro použití v bezdrátové síti Konfigurace v režimu Ad-hoc Konfigurace nastavení bezdrátového připojení (Pro MFC-J4510DW) a Před konfigurací...
 • Page 35Konfigurace zařízení pro použití v bezdrátové síti h Zařízení vyhledá vaši síť a zobrazí seznam dostupných SSID. Rychlým přetažením nahoru...
 • Page 36Konfigurace zařízení pro použití v bezdrátové síti POZNÁMKA Bezdrátová síť v počítači, ke kterému se připojujete, musí být nastavena na...
 • Page 37Konfigurace zařízení pro použití v bezdrátové síti l Změny nastavení potvrdíte stisknutím Ano. Volbu zrušíte stisknutím tlačítka Ne. Proveďte jeden...
 • Page 38 4 Nastavení pomocí ovládacího panelu Nastavení sítě Možnosti v nastavení Sit ovládacího panelu vám umožní nastavit zařízení podle konfigurace...
 • Page 39Nastavení pomocí ovládacího panelu Adresa IP V tomto poli je uvedena současná adresa IP zařízení. Pokud jste vybrali pro nastavení...
 • Page 40Nastavení pomocí ovládacího panelu WINS Server Adresa IP primárního serveru WINS V tomto poli je uvedena adresa IP primárního serveru...
 • Page 41Nastavení pomocí ovládacího panelu Průvodce nastavením (pouze bezdrátová síť) Nástroj Pruvodce nast. vás provede procesem konfigurace bezdrátové sítě. Další informace...
 • Page 42Nastavení pomocí ovládacího panelu Adresa MAC Adresa MAC je jedinečné číslo přidělené síťovému rozhraní zařízení. Adresu MAC zařízení můžete zjistit...
 • Page 43Nastavení pomocí ovládacího panelu Mailbox jméno Můžete specifikovat název poštovní schránky na serveru POP3, do které budou zasílány internetové tiskové...
 • Page 44Nastavení pomocí ovládacího panelu Velikostní limit Některé e-mailové servery neumožňují odesílání velkých e-mailových dokumentů (správce systému často uplatní omezení na...
 • Page 45Nastavení pomocí ovládacího panelu Obnovení síťových nastavení na tovární hodnoty Můžete obnovit výchozí tovární nastavení tiskového serveru (resetovat všechny údaje,...
 • Page 46Nastavení pomocí ovládacího panelu Tisk zprávy konfigurace sítě Zpráva konfigurace sítě vytiskne zprávu, která obsahuje aktuální konfiguraci sítě, včetně nastavení...
 • Page 47Nastavení pomocí ovládacího panelu Tisk hlášení o síti WLAN Možnost Zprava WLAN vytiskne zprávu o stavu bezdrátové sítě zařízení. Pokud...
 • Page 48Nastavení pomocí ovládacího panelu Tabulka funkcí a výchozí tovární nastavení Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Možnosti Sit Dratova LAN...
 • Page 49Nastavení pomocí ovládacího panelu Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Možnosti Sit WLAN TCP/IP BOOT metoda Auto/Static/RARP/BOOTP/DHCP (Pokračování) IP adresa...
 • Page 50Nastavení pomocí ovládacího panelu Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Možnosti Sit Wi-Fi Direct 3 Tlacitko — — (Pokračování) Kod...
 • Page 51Nastavení pomocí ovládacího panelu Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Možnosti Sit E-mail/IFAX 4 Nastaveni serveru Port POP3 [00001-65535] (Nast....
 • Page 52Nastavení pomocí ovládacího panelu Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Možnosti Sit Nastaveni pripojeni Nastaveni proxy Pripojeni proxy Zap./Vyp. webu...
 • Page 53 5 Aplikace Web Based Management Přehled Standardní webový prohlížeč lze použít ke správě zařízení pomocí protokolu HTTP (Hyper Text...
 • Page 54Aplikace Web Based Management Pokyny pro konfiguraci nastavení zařízení pomocí aplikace Web Based Management (webový prohlížeč) Standardní webový prohlížeč lze...
 • Page 55Aplikace Web Based Management d Klepněte na Submit (Potvrdit). Od příštího přístupu k aplikaci Web Based Management zadejte heslo do...
 • Page 56Aplikace Web Based Management Secure Function Lock 2.0 (Blokovací funkce 2.0) Secure Function Lock 2.0 (Blokovací funkce 2.0) od společnosti...
 • Page 57Aplikace Web Based Management d Zrušte zaškrtnutí funkcí, které chcete omezit, v polích Print Activities (Tiskové operace) nebo v polích...
 • Page 58Aplikace Web Based Management POZNÁMKA Chcete-li omezit tisk z počítače podle skupiny, vyberte stejné číslo ID pro každé jméno pro...
 • Page 59Aplikace Web Based Management Synchronizace s SNTP serverem SNTP je protokol použitý k synchronizaci času použitého zařízením pro ověření s...
 • Page 60Aplikace Web Based Management POZNÁMKA • Musíte konfigurovat Date&Time (Datum a čas), aby bylo možné synchronizovat čas použitý zařízením s...
 • Page 61Aplikace Web Based Management Změna konfigurace skenování do FTP pomocí webového prohlížeče Skenování do FTP umožňuje skenovat dokument přímo na...
 • Page 62Aplikace Web Based Management Změna konfigurace skenování do sítě pomocí webového prohlížeče Funkce skenování do sítě umožňuje skenovat dokumenty přímo...
 • Page 63Aplikace Web Based Management Změna konfigurace protokolu LDAP pomocí webového prohlížeče (Pro MFC-J4510DW) (k dispozici ke stažení) Pomocí webového prohlížeče...
 • Page 64 Ovládání protokolu LDAP 6 (Pro MFC-J4510DW) Přehled Protokol LDAP umožňuje vyhledávat informace, například faxová čísla a e-mailové adresy na...
 • Page 65Ovládání protokolu LDAP (Pro MFC-J4510DW) f Stiskněte tlačítko OK. Výsledky vyhledávání na LDAP se zobrazí na LCD displeji spolu s...
 • Page 66 Internetový fax (pro modely MFC) (k 7 dispozici ke stažení) Přehled funkce internetového faxu Internetové faxování (IFAX) umožňuje odesílat...
 • Page 67Internetový fax (pro modely MFC) (k dispozici ke stažení)  Relační přenos Chcete-li odfaxovat dokument na dlouhou vzdálenost (například do...
 • Page 68Internetový fax (pro modely MFC) (k dispozici ke stažení) Pokyny pro internetové faxování Před použitím internetového faxu musíte nakonfigurovat vaše...
 • Page 69Internetový fax (pro modely MFC) (k dispozici ke stažení) POZNÁMKA • Chcete-li ručně zadat adresu internetového faxu, vložte dokument do...
 • Page 70Internetový fax (pro modely MFC) (k dispozici ke stažení) 5 Send Delivery Notification (Receive) (Poslat oznámení o doručení (příjem)) (podle...
 • Page 71Internetový fax (pro modely MFC) (k dispozici ke stažení) Přijetí internetového faxu do počítače Když počítač obdrží dokument internetového faxu,...
 • Page 72Internetový fax (pro modely MFC) (k dispozici ke stažení) Další možnosti internetového faxu Předávání přijatých e-mailových a faxových zpráv Můžete...
 • Page 73Internetový fax (pro modely MFC) (k dispozici ke stažení) 3 Relay Broadcast Report (Zpráva přenosového vysílání) Zpráva relačního přenosu bude...
 • Page 74Internetový fax (pro modely MFC) (k dispozici ke stažení) Po nastavení důvěryhodné domény můžete odeslat dokument z vašeho zařízení [tzn....
 • Page 75Internetový fax (pro modely MFC) (k dispozici ke stažení) (Pro MFC-J4410DW/J4610DW) a Stiskněte tlačítko Fax. b Stiskněte tlačítko Moznosti. c...
 • Page 76Internetový fax (pro modely MFC) (k dispozici ke stažení) Ověřovací e-mail přenosu Ověřovací e-mail přenosu podporuje dvě samostatné funkce. Ověřovací...
 • Page 77Internetový fax (pro modely MFC) (k dispozici ke stažení) • Zapněte oznamování v části nastavení e-mailu e-mail o ověření příjmu....
 • Page 78 8 Bezpečnostní funkce Přehled V dnešním světě existuje mnoho hrozeb zabezpečení vaší sítě a dat, která jí procházejí. Toto...
 • Page 79Bezpečnostní funkce Zabezpečené odesílání e-mailu Konfigurace pomocí aplikace Web Based Management (webový prohlížeč) Můžete nakonfigurovat zabezpečené odesílání e-mailu s ověřováním...
 • Page 80Bezpečnostní funkce Obraťte se s dotazy ohledně konfigurace e-mailového serveru na správce sítě, případně na poskytovatele internetových služeb (ISP). POZNÁMKA...
 • Page 81 9 Řešení potíží Přehled V této kapitole je popsáno, jak řešit běžné problémy se sítí, se kterými se můžete...
 • Page 82Řešení potíží Nemohu dokončit konfiguraci nastavení bezdrátové sítě. (Pokračování) Otázka Rozhraní Řešení Jsou vaše nastavení bezdrátová  Potvrďte nastavení zabezpečení...
 • Page 83Řešení potíží Během instalace programu MFL-Pro Suite nebylo zařízení Brother nalezeno v síti. (Pokračování) Otázka Rozhraní Řešení Je vaše zařízení...
 • Page 84Řešení potíží Zařízení Brother nemůže tisknout nebo skenovat prostřednictvím sítě. Zařízení Brother nebylo nalezeno v síti ani po úspěšné instalaci....
 • Page 85Řešení potíží Zařízení Brother nemůže tisknout nebo skenovat prostřednictvím sítě. Zařízení Brother nebylo nalezeno v síti ani po úspěšné instalaci....
 • Page 86Řešení potíží Zařízení Brother nemůže tisknout nebo skenovat prostřednictvím sítě. Zařízení Brother nebylo nalezeno v síti ani po úspěšné instalaci....
 • Page 87Řešení potíží Chci zkontrolovat, zda moje síťová zařízení fungují správně. (Pokračování) Otázka Rozhraní Řešení Kde mohu najít síťová drátová/ Tisk...
 • Page 88Oddíl II Síťový glosář Typy síťových připojení a protokolů 82 Konfigurace zařízení pro použití v síti 87 Termíny a pojmy...
 • Page 89 10 Typy síťových připojení a protokolů Typy síťových připojení Příklad připojení drátové sítě Tisk Peer-to-Peer pomocí protokolu TCP/IP V...
 • Page 90Typy síťových připojení a protokolů Sdílený síťový tisk V tiskovém prostředí sdíleném v síti odesílá každý z počítačů data prostřednictvím...
 • Page 91Typy síťových připojení a protokolů POZNÁMKA Nastavení protokolu můžete konfigurovat pomocí HTTP (webový prohlížeč). DHCP/BOOTP/RARP Použitím protokolů DHCP/BOOTP/RARP lze automaticky...
 • Page 92Typy síťových připojení a protokolů IPP Protokol Internet Printing Protocol umožňuje tisknout dokumenty přímo na jakémkoli dostupném zařízení přes Internet....
 • Page 93Typy síťových připojení a protokolů Protokol LDAP (Pro MFC-J4510DW) Protokol Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) umožňuje zařízení Brother vyhledávat informace,...
 • Page 94 11 Konfigurace zařízení pro použití v síti Adresy IP, masky podsítě a brány Pokud chcete zařízení používat v síťovém...
 • Page 95Konfigurace zařízení pro použití v síti Maska podsítě: 255.255.255.000 Je-li 0 v Masce podsítě, není v této části adresy komunikace...
 • Page 96 Termíny a pojmy vztahující se k 12 bezdrátové síti Specifikace vaší sítě Identifikátor SSID (Service Set Identifier) a kanály...
 • Page 97Termíny a pojmy vztahující se k bezdrátové síti  WPA-PSK/WPA2-PSK Aktivuje klíč Wi-Fi Protected Access Pre-shared key (WPA-PSK/WPA2-PSK), který bezdrátovému...
 • Page 98 Další síťová nastavení pro systém 13 Windows® Typy dalších síťových nastavení Pokud chcete konfigurovat další nastavení sítě, můžete použít...
 • Page 99Další síťová nastavení pro systém Windows® Instalování ovladačů používaných pro tisk a skenování prostřednictvím Webových služeb (Windows Vista® a Windows®...
 • Page 100Další síťová nastavení pro systém Windows® Odinstalování ovladačů používaných pro tisk a skenování prostřednictvím Webových služeb (Windows Vista® a Windows®...
 • Page 101Další síťová nastavení pro systém Windows® a Zapněte zařízení. b Nastavte své zařízení v režimu Wi-Fi Protected Setup (metoda PIN)....
 • Page 102Oddíl III Dodatky Dodatek A 96 Dodatek B 97
 • Page 103 A Dodatek A Podporované protokoly a funkce zabezpečení Rozhraní Ethernet Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation Bezdrátová síť IEEE 802.11b/g/n (režim...
 • Page 104 B Dodatek B Používání služeb Služba je prostředek, ke kterému mohou přistupovat počítače, které chtějí tisknout na tiskový server...
 • Page 105Dodatek B Další způsoby nastavení adresy IP (pro pokročilé uživatele a správce) Použití protokolu DHCP pro konfiguraci adresy IP Protokol...
 • Page 106Dodatek B Protokol BOOTP je alternativou protokolu RARP, ale navíc umožňuje konfigurovat masku podsítě a bránu. Aby bylo možné adresu...
 • Page 107Dodatek B ping ipaddress Kde ethernetaddress je adresa MAC (ethernetová adresa) tiskového serveru a ipaddress je adresa IP tiskového serveru....
 • Page 108 C Rejstřík A K C Adresa IP ............................................................ 32, 87 Kanály ....................................................................... 89 Adresa MAC .............................. 35, 92, 97,...
 • Page 109Rejstřík S Sdílený klíč ................................................................ 89 C Sdílený síťový tisk ..................................................... 83 Síťový klíč ................................................................. 90 Služba ....................................................................... 97 SMTP-AUTH...
 • Page 110 Navštivte naše webové stránky http://www.brother.com/ Používání tohoto produktu bylo schváleno pouze pro zemi, ve které bylo zakoupeno. Místní společnosti...
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug