Brother MFC-J4710DW User Guide

Page of 246
Netwerkscannen
231
13
Met Webservices scannen op uw netwerk 
(Windows Vista
®
 SP2 of recenter en Windows
®
 7)
Als u met Windows Vista
®
 (SP2 of recenter) of Windows
®
 7 werkt, kunt u het Webservices-protocol gebruiken
om met een Brother-machine op het netwerk te scannen. Hiervoor moet u de driver installeren via
Webservices. Raadpleeg de Netwerkhandleiding (zie hierna) voor informatie over het installeren van
Webservices.
uu
  Netwerkhandleiding: Drivers installeren voor afdrukken en scannen via Webservices (Windows Vista
®
en Windows
®
 7).
OPMERKING
• Er kunnen maximaal 5 gebruikers op een machine binnen het netwerk zijn aangesloten voor
netwerkscannen. Wanneer er bijvoorbeeld 8 gebruikers tegelijk verbinding proberen te maken, worden 3
hiervan niet weergegeven op het LCD-scherm.
• U kunt vijf clients toevoegen aan de lijst op het LCD-scherm. Als er al vijf clients in de lijst worden
weergegeven, kunt u extra clients toevoegen door eerst de installatie van Webservices ongedaan te maken
van een of meer clients op het LCD-scherm en vervolgens Webservices te installeren op de clientcomputer
die u wilt toevoegen en de Brother-machine uit en aan te zetten.
Ga als volgt te werk om de installatie van Webservices ongedaan te maken.
a
(Windows Vista
®
)
Klik op de knop 
 en kies vervolgens Netwerk.
(Windows
®
 7)
Klik op de knop 
ConfiguratieschermNetwerk en internet en vervolgens op
Computers en apparaten in het netwerk weergeven.
b
De Webservicesnaam van de machine wordt bij het printerpictogram weergegeven. Klik met de
rechtermuisknop op de machine waarvan u de installatie ongedaan wilt maken.
c
Klik in de keuzelijst op Verwijderen.
• Als uw computer wordt beschermd door een firewall en u niet via het netwerk kunt scannen, moet u wellicht
de instellingen van de firewall aanpassen. Zie Firewallinstellingen (voor netwerkgebruikers)
uu
• Vanuit de ADF (automatische documentinvoer) kunt u meerdere documenten scannen.
 
Vanaf een computer met Webservices scannen op uw netwerk 
(Windows Vista
®
 SP2 of recenter en Windows
®
 7)
Het is ook mogelijk om vanaf uw computer te scannen met het Webservices-protocol.
a
Plaats uw document.
b
Open uw softwaretoepassing voor het scannen van het document.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug