Brother MFC-J4710DW User Guide

Page of 208
Grundläggande 
bruksanvisning
MFC-J4510DW
MFC-J4710DW
 
Version A
SWE

Summary of Contents of user guide for Brother MFC-J4710DW

 • Page 1Grundläggande bruksanvisning MFC-J4510DW MFC-J4710DW Version A SWE
 • Page 2 Om du behöver ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida behov: Modellnummer: MFC-J4510DW och...
 • Page 3Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Produktsäkerhetsguide Läs igenom den här bruksanvisningen först. Läs...
 • Page 4Innehållsförteckning (Grundläggande bruksanvisning) 1 Allmän information 1 Använda dokumentationen ....................................................................................1 Symboler i den här dokumentationen..............................................................1 Öppna den avancerade bruksanvisningen, bruksanvisningen...
 • Page 53 Ladda dokument 48 Ladda dokument .................................................................................................. 48 Använda dokumentmataren ..........................................................................48 Använda kopieringsglaset ............................................................................. 49 Område som inte kan skannas.........................................................................
 • Page 6 7 Ringa upp och lagra nummer 71 Så här ringer du ...................................................................................................71 Manuell uppringning ......................................................................................71 Ringa upp från adressboken...
 • Page 7A Rutinunderhåll 96 Byta bläckpatroner...............................................................................................96 Rengöring och kontroll av maskinen.................................................................... 99 Rengöra kopieringsglaset.............................................................................. 99 Rengöra skrivhuvudet.................................................................................. 100 Kontrollera utskriftskvaliteten....................................................................... 101...
 • Page 8Innehållsförteckning (Avancerad bruksanvisning) Den Avancerad bruksanvisning förklarar nedanstående funktioner. Den Avancerad bruksanvisning finns på cd-skivan. 1 Grundinställningar 8 Skriva ut...
 • Page 9 1 Allmän information 1 1 Använda VARNING dokumentationen 1 VARNING indikerar en potentiellt farlig Tack för att du har...
 • Page 10 Kapitel 1 Öppna den avancerade Visa bruksanvisningarna 1 bruksanvisningen, (Windows®) bruksanvisningen för 1 Om du vill se dokumentationen går...
 • Page 11 Allmän information (Macintosh) 1 Så här hittar du skanneranvisningar 1 Det finns flera sätt att skanna in dokument. a...
 • Page 12 Kapitel 1 Så här hittar du anvisningar om nätverksinställningar Öppna Brother Support (Windows®) 1 Maskinen kan anslutas till ett...
 • Page 13 Allmän information Öppna Brother Support (Macintosh) 1 1 Du hittar all kontaktinformation, t.ex. för webbsupporten (Brother Solutions Center), på...
 • Page 14 Kapitel 1 Genomgång av kontrollpanelen 1 MFC-J4510DW och MFC-J4710DW har samma 3,7-tums (93,4 mm) pekskärms-LCD och pekpanel. 1 OBS...
 • Page 15 Allmän information 1 2 4 3 2 Pekpanel: 4 På/Av Lysdioderna på pekpanelen tänds bara när de är tillgängliga...
 • Page 16 Kapitel 1 3,7-tums (93,4 mm) pekskärms-LCD 1 Du kan välja tre slags skärmar för hemskärmen. När hemskärmen visas kan...
 • Page 17 Allmän information OBS 3 Att dra är en typ av användaråtgärd på pekskärms-LCD:n som du utför genom att Visar...
 • Page 18 Kapitel 1 10 Nytt fax 11 Varningssymbol 10 11 När Granska fax är inställt som På, så kan du...
 • Page 19 Allmän information Skärmen för inställningar 1 3 Wi-Fi Pekskärms-LCD:n visar maskinens status Ger dig möjlighet att konfigurera en anslutning...
 • Page 20 Kapitel 1 Ställa in beredskapsskärmen 1 Grundläggande användning 1 Du kan ställa in beredskapsskärmen så att Du använder pekskärms-LCD:n...
 • Page 21 Allmän information g Tryck på Fax/Tel. Inställningar för genvägar 1 1 Du kan lägga till de inställningar för fax,...
 • Page 22 Kapitel 1 f Dra uppåt eller nedåt, eller tryck på a Lägga till genvägar för fax 1 eller b...
 • Page 23 Allmän information OBS Lägga till genvägar för • Du kan ange upp till 20 siffror för ett skanning 1...
 • Page 24 Kapitel 1 d Dra uppåt eller nedåt, eller tryck på a f Gör något av följande: eller b för...
 • Page 25 Allmän information j Dra uppåt eller nedåt, eller tryck på a Lägga till genvägar för eller b för att...
 • Page 26 Kapitel 1 f Tryck på ditt konto. d Tryck på OK för att bekräfta. Om det krävs en PIN-kod...
 • Page 27 Allmän information Radera genvägar 1 Volyminställningar 1 Du kan radera en genväg. 1 Ringvolym 1 a Tryck på genvägen...
 • Page 28 Kapitel 1 e Dra uppåt eller nedåt, eller tryck på a Pekskärms-LCD eller b för att visa Volym. 1...
 • Page 29 2 Ladda papper 2 Ladda papper och Ladda papper i andra utskriftsmedia pappersfack #1 2 2 2 Lägg endast...
 • Page 30 Kapitel 2 b Öppna pappersutmatningsfackets lock d Om du bläddrar igenom pappersarken (1). väl minskar du risken för pappersstopp...
 • Page 31 Ladda papper OBS g Kontrollera att papperet ligger platt i facket och är under markeringen för • A5 eller...
 • Page 32 Kapitel 2 j Samtidigt som du håller pappersfacket Ladda mindre papper på plats drar du ut pappersstödet (1) tills...
 • Page 33 Ladda papper VIKTIGT Ladda kuvert 2 Använd INTE följande typer av kuvert a Tryck på kuvertens hörn och sidor...
 • Page 34 Kapitel 2 b Lägg kuvert i pappersfacket med OBS adressidan nedåt. Om kuvertflikarna är • Om du använder kuvert...
 • Page 35 Ladda papper Om du får problem med att skriva ut på b Gör något av följande: kuvert med fliken...
 • Page 36 Kapitel 2 d Placera Foto- eller Foto L-papper i Ladda papper i pappersfacket med utskriftssidan nedåt. pappersfack #2 (MFC-J4710DW)...
 • Page 37 Ladda papper c Tryck försiktigt ned och skjut e Placera papperet försiktigt i pappersguiderna (1) så att de passar...
 • Page 38 Kapitel 2 f Justera pappersguiderna (1) försiktigt h Fäll ned pappersfackets lock. så att de passar papperet. Se till...
 • Page 39 Ladda papper Vid användning av papper i formaten c Rör skjutreglaget åt höger så att A3, Ledger eller Legal...
 • Page 40 Kapitel 2 e Rör skjutreglaget åt vänster för att låsa f Tryck försiktigt ned och skjut fast pappersfacket. pappersguiderna...
 • Page 41 Ladda papper h Placera papperet försiktigt i i Justera pappersguiderna (1) försiktigt pappersfacket med utskriftssidan nedåt. så att de...
 • Page 42 Kapitel 2 k Fäll ned pappersfackets lock. n Fäll upp stödfliken för fack #2. l Tryck långsamt in pappersfacket...
 • Page 43 Ladda papper VAR FÖRSIKTIG OBS • Fäll ned stödfliken på fack #1 om du Placera maskinen så att facket...
 • Page 44 Kapitel 2 Ladda papper i det manuella VAR FÖRSIKTIG inmatningsfacket 2 När du ändrar tillbaka fackets format från A3,...
 • Page 45 Ladda papper a Öppna luckan till det manuella b Skjut pappersguiderna på det manuella inmatningsfacket som finns på inmatningsfacket...
 • Page 46 Kapitel 2 c Placera endast ett ark papper i det VIKTIGT manuella inmatningsfacket med • Placera INTE mer än...
 • Page 47 Ladda papper OBS f Om dina data inte ryms på ett ark uppmanas du av pekskärmen att ladda •...
 • Page 48 Kapitel 2 Ej utskrivbart område 2 Hur stort det utskrivbara området blir beror på inställningarna i det program som...
 • Page 49 Ladda papper Pappersinställningar 2 Pappersformat 2 Du kan använda följande pappersformat när du skriver ut kopior: A4, A5, A3,...
 • Page 50 Kapitel 2 Pappersformat och d Tryck på . papperstyp OBS (MFC-J4710DW) 2 • Du kan bara använda vanligt papper...
 • Page 51 Ladda papper OBS Godkända papper och Du kan tillfälligt ändra pappersformatet och valet av fack för nästa kopia. (Se...
 • Page 52 Kapitel 2 Rekommenderat papper 2 VIKTIGT Använd INTE följande papperstyper: För att få det bästa utskriftsresultatet bör du använda...
 • Page 53 Ladda papper Välja rätt utskriftsmedia 2 Papperstyp och pappersformat för olika funktioner 2 Papperstyp Pappersformat Hantering 2 Fax Kopie-...
 • Page 54 Kapitel 2 Pappersorientering samt pappersfackens kapacitet 2 Pappersformat Papperstyper Ant. ark Pappersfack #1 <Liggande> Vanligt papper 150 1 A4,...
 • Page 55 Ladda papper Pappersorientering när Användardefinierat används som pappersformat i skrivardrivrutinen 2 Användardefinierat format Pappersorientering När båda följande villkor uppfylls:...
 • Page 56 3 Ladda dokument 3 Ladda dokument 3 Ladda dokument 3 VIKTIGT Du kan sända fax, kopiera eller skanna från...
 • Page 57 Ladda dokument c Justera pappersguiderna (1) så att de a Lyft på maskinens lock. passar dokumentens bredd. b Använd...
 • Page 58 Kapitel 3 Område som inte kan skannas 3 Hur stort det skanningsbara området är beror på inställningarna i det...
 • Page 59 4 Sända ett fax 4 Så här sänder du ett fax 4 b Gör något av följande:  Om...
 • Page 60 Kapitel 4 c Du kan ändra följande inställningar för d Ange faxnumret. faxsändning. Tryck på Alt. Dra uppåt Med...
 • Page 61 Sända ett fax f När Nästa sida? visas på h Ange faxnumret. pekskärmen gör du något av följande: ...
 • Page 62 Kapitel 4 Avbryta ett fax som bearbetas 4 i Tryck på Fax start. Maskinen börjar skanna dokumentet Om du...
 • Page 63 Sända ett fax Överföringsrapport 4 OBS • Om du väljer På+kopia eller Av+kopia Du kan skriva ut en överföringsrapport...
 • Page 64 5 Ta emot ett fax 5 Mottagningslägen 5 Du måste välja ett mottagningsläge baserat på vilka externa enheter och...
 • Page 65 Ta emot ett fax g Tryck på Endast fax, Fax/Tel, Ext:Tel/Tsv eller Manuell. h Tryck på . 5 57...
 • Page 66 Kapitel 5 Använda Manuell 5 mottagningslägen 5 I manuellt läge stängs alla automatiska svarsfunktioner av. Vissa mottagningslägen svarar automatiskt...
 • Page 67 Ta emot ett fax Inställningar för F/T-signaltid mottagningsläge 5 (endast Fax/Tel-läge) 5 När en person ringer din maskin kommer...
 • Page 68 Kapitel 5 OBS e Dra uppåt eller nedåt, eller tryck på a eller b för att visa Mottagning. Maskinen...
 • Page 69 Ta emot ett fax Förhandsgranskning Använda förhandsgranskning av fax 5 av fax (endast svartvitt) 5 När du mottar ett...
 • Page 70 Kapitel 5 Tryck på pekskärmen eller pekpanelen Så här skriver du ut ett fax 5 för att utföra följande...
 • Page 71 Ta emot ett fax Så här skriver du ut alla fax på listan 5 Inaktivera a Tryck på Fax....
 • Page 72 6 Telefoner och externa enheter 6 Röstfunktioner 6 Nummerpresentation 6 Nummerpresentationen gör att du kan Fax/Tel-läge 6 använda nummerpresentationstjänsten...
 • Page 73 Telefoner och externa enheter Ställa in nummerpresentationen till På 6 Telefontjänster 6 Om du har nummerpresentation på din linje...
 • Page 74 Kapitel 6 i Tryck på På eller Alltid. Telefonväxel och ÖVERFÖRING 6 OBS Maskinen är inledningsvis inställd på Normal,...
 • Page 75 Telefoner och externa enheter Ansluta en extern TSV OBS (telefonsvarare) 6 Om du inte erhåller alla dina faxmeddelanden ska...
 • Page 76 Kapitel 6 Inställningar av anslutningar 6 OBS Eftersom maskinen eventuellt inte Den externa telefonsvararen måste anslutas registrerar faxsignaler när...
 • Page 77 Telefoner och externa enheter Extern telefon och Användning av externa sidoapparat 6 telefoner och sidoapparater 6 Om du svarar...
 • Page 78 Kapitel 6 Fjärravaktiveringskod 6 i Gör något av följande: Om du tar emot ett röstsamtal och maskinen  Tryck...
 • Page 79 7 Ringa upp och lagra nummer 7 Så här ringer du 7 Ringa upp från adressboken 7 Manuell uppringning...
 • Page 80 Kapitel 7 Återuppringning med fax 7 Ytterligare Om du sänder ett fax automatiskt och linjen är uppringningsfunktioner 7 upptagen...
 • Page 81 Ringa upp och lagra nummer Historik för e Gör något av följande: nummerpresentation 7  Sänd ett fax genom...
 • Page 82 Kapitel 7 Spara nummer 7 OBS • Ange även riktnumret när du matar in ett Du kan ställa in...
 • Page 83 Ringa upp och lagra nummer Ändra namn eller nummer i g Gör något av följande: adressboken 7  Tryck...
 • Page 84 8 Kopiering 8 Kopiera c Om du vill ha flera kopior anger du antalet (upp till 99). 8 I...
 • Page 85 Kopiering Förkonfigurerade d Ange det antal kopior som ska skrivas ut. inställningar för e Gör något av följande: kopiering...
 • Page 86 Kapitel 8 Kopieringsalternativ 8 Papperstyp 8 Du kan ändra följande Om du använder specialpapper vid kopieringsinställningar. Tryck på Kopiera...
 • Page 87 Kopiering Pappersformat 8 Val av fack (MFC-J4710DW) 8 Om du kopierar på något annat än A4-papper Du kan tillfälligt...
 • Page 88 Skriva ut foton från 9 ett minneskort eller ett USB-minne 9 PhotoCapture Center™-funktioner (fotoläge) 9 Även om maskinen inte...
 • Page 89 Skriva ut foton från ett minneskort eller ett USB-minne Komma igång 9 a Öppna luckan till kortplatserna. b Sätt...
 • Page 90 Kapitel 9 VIKTIGT • Använd INTE Memory Stick Duo™ i den nedre SD-kortplatsen, eftersom det kan orsaka skador på...
 • Page 91 Skriva ut foton från ett minneskort eller ett USB-minne Skriva ut bilder k Läs och bekräfta listan med alternativ...
 • Page 92 Kapitel 9 PhotoCapture Skanna till ett Center™- minneskort eller ett utskriftsinställningar 9 USB-minne 9 Du kan tillfälligt ändra utskriftsinställningarna...
 • Page 93 Skriva ut foton från ett minneskort eller ett USB-minne e Tryck på Alt. OBS Gör något av följande: Ta...
 • Page 94 Kapitel 9 För MFC-J4710DW g Gör något av följande:  Om ditt dokument vänds längs a Ladda dokumentet. långsidan...
 • Page 95 Skriva ut foton från ett minneskort eller ett USB-minne h Gör något av följande: OBS  Om du vill...
 • Page 96 10 Skriva ut från en dator 10 Skriva ut ett dokument 10 Maskinen kan ta emot och skriva ut...
 • Page 97 11 Skanna till en dator 11 Innan du skannar 11 Installera en skannerdrivrutin om du vill använda maskinen som...
 • Page 98 Kapitel 11 Skanna ett dokument som en PDF-fil med ControlCenter4 (Windows®) 11 (Mer information finns i uu Bruksanvisning för...
 • Page 99 Skanna till en dator e Ställ in konfigurationen för skanning. Klicka på Konfiguration och välj sedan Knappinställningar, Skanna och...
 • Page 100 Kapitel 11 g Klicka på Fil. h Tryck på Skanna. Maskinen börjar skanna. Mappen där skannade data sparas öppnas...
 • Page 101 Skanna till en dator Så här ändrar du maskinens skannerlägesinställningar för PDF-skanning 11 Du kan ändra maskinens inställningar för...
 • Page 102 Kapitel 11 e Välj fliken Fil. Du kan ändra standardinställningarna. 1 2 3 4 5 1 Välj PDF (*.pdf)...
 • Page 103 Skanna till en dator d Tryck på till fil. visas i mitten av pekskärmen, markerad med blått. e Tryck...
 • Page 104 A Rutinunderhåll A Byta bläckpatroner A VIKTIGT Brother-multifunktionsmaskiner är I maskinen finns en bläckpunktsräknare. avsedda att använda en viss...
 • Page 105 Rutinunderhåll b Tryck på frigöringsarmen på det sätt d Bryt vakuumförseglingen genom att som visas för att lossa patronen...
 • Page 106e Varje färg har sin egen plats. Installera OBS bläckpatronen i riktning med pilen på • Om du bytt en...
 • Page 107 Rutinunderhåll Rengöring och kontroll c I dokumentmataren ska du rengöra den vita skenan (1) och glasdelen (2) med av...
 • Page 108OBS Rengöra skrivhuvudet A När du har rengjort glasdelen med ett icke brandfarligt glasrengöringsmedel drar du Maskinen rengör vid behov...
 • Page 109 Rutinunderhåll Kontrollera utskriftskvaliteten A g På pekskärmen visas frågan om utskriftskvaliteten är OK för svart och Om färgerna blir...
 • Page 110OBS Kontrollera När ett munstycke på skrivhuvudet är utskriftsjusteringen A tilltäppt ser testutskriften ut så här. Om du har transporterat...
 • Page 111 Rutinunderhåll g För ”C”-mönstret ska du dra uppåt eller nedåt, eller trycka på a eller b för att visa...
 • Page 112 B Felsökning B Om du har problem med maskinen ska du först gå igenom punkterna nedan och följa felsökningsanvisningarna....
 • Page 113 Felsökning Kopieringsproblem:  Kopieringsproblem uu sidan 132 Skanningsproblem:  Skanningsproblem uu sidan 132  PhotoCapture Center™-problem uu sidan 133...
 • Page 114Fel- och underhållsmeddelanden B Fel kan ibland uppstå på kontorsmaskiner, inklusive den här maskinen, och förbrukningsartiklar kan behöva bytas ut....
 • Page 115 Felsökning Felmeddelande Orsak Åtgärd Bläckabsorbering Bläckabsorberingslådan eller Bläckabsorberingslådan eller full rensningslådan är full. De här rensningslådan behöver bytas ut....
 • Page 116Felmeddelande Orsak Åtgärd Dokumentstopp/ Dokumentet laddades inte eller (Se Använda dokumentmataren för långt matades fel, eller dokumentet som uu sidan...
 • Page 117 Felsökning Felmeddelande Orsak Åtgärd (MFC-J4510DW) Inställningen för pappersformat 1 Kontrollera att det valda motsvarar inte formatet på papperet i...
 • Page 118Felmeddelande Orsak Åtgärd (MFC-J4510DW) Maskinen har slut på papper, eller Gör något av följande: också har papperet inte lagts i...
 • Page 119 Felsökning Felmeddelande Orsak Åtgärd Kan ej skriva ut Minst en bläckpatron är slut. Byt bläckpatronerna. (Se Byta Maskinen gör...
 • Page 120Felmeddelande Orsak Åtgärd Lite bläck Minst en bläckpatron är snart slut. Beställ en ny bläckpatron. Du kan Om en av...
 • Page 121 Felsökning Felmeddelande Orsak Åtgärd Papp.stopp Papper har fastnat i maskinen. Ta bort papperet som har fastnat [fram, bak] genom...
 • Page 122Felanimeringsskärm B g Tryck på Faxöverföring. Felanimeringar visar stegvisa instruktioner h Gör något av följande: när det uppstår pappersstopp. Du...
 • Page 123 Felsökning Skicka faxrapporten till en annan Dokumentstopp B faxmaskin B Du kan endast aktivera faxöverföringsläget Dokumenten kan fastna i...
 • Page 124Dokument fastnar i dokumentmataren B Ta bort små dokument som har fastnat i dokumentmataren a B Avlägsna allt papper som...
 • Page 125 Felsökning Skrivarstopp eller d Fäll upp luckan för pappersstopp och ta bort papperet som fastnat. pappersstopp B Avlägsna papper...
 • Page 126OBS d Dra ut papperet från maskinen. Se till att du drar ut pappersstödet tills du hör ett klickljud. g...
 • Page 127 Felsökning Papper fastnar i maskinens främre c (MFC-J4510DW) och bakre del B Dra ut papperet som fastnat (1). Utför...
 • Page 128e Se till att du tittar noga inuti maskinen h Flytta skrivhuvudet (vid behov) så att du ovanför och nedanför...
 • Page 129 Felsökning i Öppna luckan för pappersstopp (1) på l Stäng den inre luckan och luckan för maskinens baksida. pappersstopp....
 • Page 130n (MFC-J4510DW) Ytterligare åtgärder vid pappersstopp B Tryck tillbaka pappersfacket i maskinen. a Ta tag i greppen på båda sidor...
 • Page 131 Felsökning d Öppna luckan till det manuella f Sätt i nätkabeln igen. inmatningsfacket. Papperet som du placerade i det...
 • Page 132Driftsproblem B VIKTIGT • Om du behöver teknisk hjälp ska du kontakta Brothers kundsupport. Du måste ringa kundsupporten från det...
 • Page 133 Felsökning Utskriftsproblem Problem Lösningar Ingen utskrift. Kontrollera att den korrekta skrivardrivrutinen har installerats och valts. Kontrollera om ett felmeddelande...
 • Page 134Utskriftsproblem (forts.) Problem Lösningar Utskriftshastigheten är för låg. Försök att ändra skrivardrivrutinens inställning. Hög upplösning kräver längre tid för databearbetning,...
 • Page 135 Felsökning Problem med utskriftskvaliteten (forts.) Problem Lösningar Vita horisontella linjer visas i text Rengör skrivhuvudet. (Se Rengöra skrivhuvudet uu...
 • Page 136Problem med utskriftskvaliteten (forts.) Problem Lösningar Smutsig utskrift eller rinnande Kontrollera att du använder rekommenderade papperstyper. (Se Godkända bläck. papper...
 • Page 137 Felsökning Problem med pappershanteringen Problem Lösningar Maskinen matar inte papper. Kontrollera att luckan för pappersstopp på maskinens baksida är...
 • Page 138Skriva ut mottagna fax Problem Lösningar  Hoptryckt utskrift Vanligtvis orsakas detta av en dålig telefonförbindelse. Gör en kopia. Om...
 • Page 139 Felsökning Sända fax Problem Lösningar Det går inte att sända fax. Kontrollera alla telefonsladdar. Se till att telefonsladden är...
 • Page 140Ta emot inkommande samtal (forts.) Problem Lösningar Anpassade funktioner på en enkel Om du har Samtal väntar, Samtal väntar/nummerpresentation, linje....
 • Page 141 Felsökning PhotoCapture Center™-problem Problem Lösningar Flyttbar disk fungerar inte korrekt. 1 Ta ut minneskortet eller USB-minnet och sätt i...
 • Page 142Nätverksproblem (forts.) Problem Lösningar Funktionen för nätverksskanning Du måste konfigurera säkerhets- och brandväggsprogramvaror från tredje part så fungerar inte. att...
 • Page 143 Felsökning Avkänning av kopplingston B d Tryck på Grundinställn. När du sänder ett fax automatiskt kommer din e Dra...
 • Page 144Maskininformation B  Fjärralternativ för fax (Faxvidaresändning) Kontrollera serienummer B  Rapportinställningar (Överföringsrapport, adressbok och Du kan se maskinens serienummer...
 • Page 145 Tabeller över inställningar och C funktioner C Använda tabellerna med inställningar C Det är lätt att konfigurera och använda...
 • Page 146Tabeller över inställningar C Tabellerna över inställningar hjälper dig att förstå de inställningsalternativ som finns i maskinens program. Fabriksinställningarna visas...
 • Page 147 Tabeller över inställningar och funktioner Nivå1 Nivå2 Nivå3 Alternativ Beskrivning Sida Pappersstorlek — A4* Ställer in pappersformatet 42 i...
 • Page 148Nivå1 Nivå2 Nivå3 Alternativ Beskrivning Sida Allmän inställ Fackinställning Fack #1 Papperstyp Ställer in papperstypen i 42 (Alternativ) pappersfack #1....
 • Page 149 Tabeller över inställningar och funktioner Nivå1 Nivå2 Nivå3 Alternativ Beskrivning Sida Allmän inställ Volym Ringvolym Av Justerar ringvolymen. 19...
 • Page 150Nivå1 Nivå2 Nivå3 Alternativ Beskrivning Sida Genvägsin- Genvägsnamn Ändra — Du kan ändra namnet på 18 ställningar genvägens namn genvägen....
 • Page 151 Tabeller över inställningar och funktioner Nivå1 Nivå2 Nivå3 Alternativ Beskrivning Sida Fax Rapportinst. Sändn. kvitto På Välj den inledande...
 • Page 152Nivå1 Nivå2 Nivå3 Nivå4 Alternativ Beskrivning Sida Nätverk Trådbundet TCP/IP BOOT metod Auto* Välj den BOOT- Se . LAN metod...
 • Page 153 Tabeller över inställningar och funktioner Nivå1 Nivå2 Nivå3 Nivå4 Alternativ Beskrivning Sida Nätverk Trådbundet TCP/IP IPv6 På Aktivera eller...
 • Page 154Nivå1 Nivå2 Nivå3 Nivå4 Alternativ Beskrivning Sida Nätverk WLAN TCP/IP WINS-server (Primär) Anger den Se . 000.000.000.000 primära eller (forts.)...
 • Page 155 Tabeller över inställningar och funktioner Nivå1 Nivå2 Nivå3 Nivå4 Alternativ Beskrivning Sida Nätverk WLAN WLAN-status Status — Du kan...
 • Page 156Nivå1 Nivå2 Nivå3 Nivå4 Alternativ Beskrivning Sida Nätverk Wi-Fi Direct Enhets- Enhetsnamn — Du kan se din Se . information...
 • Page 157 Tabeller över inställningar och funktioner Nivå1 Nivå2 Nivå3 Nivå4 Alternativ Beskrivning Sida Nätverk E-post/IFAX E-postadress — — Ange Se...
 • Page 158Nivå1 Nivå2 Nivå3 Nivå4 Alternativ Beskrivning Sida Nätverk E-post/IFAX Kon. e-post Auto polling Auto polling Kontrollerar Se . RX (Alternativ)...
 • Page 159 Tabeller över inställningar och funktioner Nivå1 Nivå2 Nivå3 Nivå4 Alternativ Beskrivning Sida Nätverk E-post/IFAX Konfig. Vidaresänd- På Sänder vidare...
 • Page 160 Alla inställn. (forts.) C Nivå1 Nivå2 Nivå3 Alternativ Beskrivning Sida Skriv rapport Sändn. kvitto — — Skriver ut dessa...
 • Page 161 Tabeller över inställningar och funktioner Nivå1 Nivå2 Nivå3 Alternativ Beskrivning Sida Grundinställn. Återställ Nätverk Ja Återställer 136 skrivarserverns (forts.)...
 • Page 162Funktionstabeller C Fax (när förhandsgranskningen av fax är avstängd.) C Nivå1 Nivå2 Nivå3 Alternativ Beskrivning Sida Återup. — — —...
 • Page 163 Tabeller över inställningar och funktioner Nivå1 Nivå2 Nivå3 Alternativ Beskrivning Sida Adressbok — — När LDAP är inaktiverat 71...
 • Page 164Nivå1 Nivå2 Nivå3 Alternativ Beskrivning Sida Alt. Faxupplösning — Standard* Ställer in upplösning för Se . utgående fax. Fin Superfin...
 • Page 165 Tabeller över inställningar och funktioner Nivå1 Nivå2 Nivå3 Alternativ Beskrivning Sida Alt. Internationellt — På Aktivera detta om du...
 • Page 166 Kopiera C Nivå1 Nivå2 Nivå3 Alternativ Beskrivning Sida Mono start — — — Gör en svartvit kopia. 76 Colour...
 • Page 167 Tabeller över inställningar och funktioner Nivå1 Nivå2 Nivå3 Alternativ Beskrivning Sida Alt. Pappersstorlek — A4* Välj det pappersformat 79...
 • Page 168Nivå1 Nivå2 Nivå3 Alternativ Beskrivning Sida Alt. Densitet — Justerar tätheten för Se . kopior. (forts.) -2 -1 0 +1...
 • Page 169 Tabeller över inställningar och funktioner Nivå1 Nivå2 Nivå3 Alternativ Beskrivning Sida Alt. 2-sidig kopia Av* — Du kan välja...
 • Page 170 Skanna C Nivå1 Nivå2 Nivå3 Alternativ1 Beskrivning Sida till OCR Välj PC Alt. (Mer information Konfigurera de Se ....
 • Page 171 Tabeller över inställningar och funktioner Nivå1 Nivå2 Nivå3 Alternativ1 Beskrivning Sida till Adressbok — — Välj mottagarens adress Se...
 • Page 172Alt. C (för till OCR) Nivå1 Nivå2 Alternativ1 Beskrivning Sida Alt. Duplex skanning Av* Du kan välja det dubbelsidiga Se...
 • Page 173 Tabeller över inställningar och funktioner Alt. C (för till fil, till bild eller till e-post) Nivå1 Nivå2 Alternativ1 Beskrivning...
 • Page 174Alt. C (för till media) Nivå1 Nivå2 Alternativ1 Beskrivning Sida Alt. Duplex skanning Av* Du kan välja det dubbelsidiga 84...
 • Page 175 Tabeller över inställningar och funktioner Alt. C (för till e-postserver) OBS Detta är tillgängligt när IFAX har laddats ned....
 • Page 176Alt. C (för till FTP eller till nätverk) Nivå1 Nivå2 Alternativ1 Beskrivning Sida Alt. Duplex skanning Av* Du kan välja...
 • Page 177 Tabeller över inställningar och funktioner Foto (skärmen Mer) C Nivå1 Nivå2 Nivå3 Alternativ Beskrivning Sida Indexutskrift Skriv ut Utskriftsinst....
 • Page 178Nivå1 Nivå2 Nivå3 Alternativ Beskrivning Sida Bildspel Visa alla 3Sek.* — Ställer in den tid som Se . foton för...
 • Page 179 Tabeller över inställningar och funktioner Alternativ1 Alternativ2 Alternativ3 Alternativ4 Beskrivning Sida Papp.format 10x15cm* — — Välj pappersstorlek. Se ....
 • Page 180Alternativ1 Alternativ2 Alternativ3 Alternativ4 Beskrivning Sida Färgförstärk- På Vitbalans Justerar den vita Se . ning färgtonen. Av* -2 (Visas inte...
 • Page 181 Tabeller över inställningar och funktioner Utskriftsinst. C (för Skriv ut indexark) Nivå1 Nivå2 Nivå3 Alternativ Beskrivning Sida Papperstyp Vanl....
 • Page 182 Genvägar f. A3-kop. (skärmen Mer) C Nivå1 Nivå2 Alternativ1 Alternativ2 Beskrivning Sida A3 2 på 1 Alt. Kvalitet Normal*...
 • Page 183 Tabeller över inställningar och funktioner Nivå1 Nivå2 Nivå3 Alternativ Beskrivning Sida Lägg till Fax Faxupplösning Standard* Ställer in upplösning...
 • Page 184Nivå1 Nivå2 Nivå3 Alternativ Beskrivning Sida Lägg till Skanna till fil Välj PC Du kan skanna ett 15 genväg svartvitt...
 • Page 185 Tabeller över inställningar och funktioner Nivå1 Nivå2 Nivå3 Alternativ Beskrivning Sida Den här listan Ändra — — Du kan...
 • Page 186 (Wi-Fi-konfiguration) C OBS När Wi-Fi® har konfigurerats kan du inte ändra inställningarna från din hemskärm. Alla inställningar för Wi-Fi-anslutningen...
 • Page 187 Tabeller över inställningar och funktioner Vid användning av minneskort eller USB-minnen på rätt kortplats C Nivå1 Nivå2 Nivå3 Alternativ...
 • Page 188Skriva in text C När du behöver skriva in text i maskinen visas tangentbordet på pekskärmen. Tryck på för att...
 • Page 189 D Specifikationer D Allmänt D OBS Det här kapitlet innehåller en översikt över maskinens specifikationer. Information om ytterligare specifikationer...
 • Page 190Mått (MFC-J4510DW) (MFC-J4710DW) 274 mm 186 mm 342 mm 254 mm 480 mm 490 mm 480 mm 490 mm 290...
 • Page 191 Specifikationer Buller Drift: LPAm = 50 dB(A) (genomsnitt) 1 Buller enligt ISO9296 Kopiering: (MFC-J4510DW) LWAd = 6,20 B(A) 2...
 • Page 192Utskriftsmedia D Pappersinmatning Pappersfack #1 D  Papperstyp: Vanligt papper, bläckpapper (bestruket papper), glättat papper 1 och OH-film 1 2...
 • Page 193 Specifikationer Pappersinmatning Manuellt inmatningsfack D (forts.)  Papperstyp: Vanligt papper, bläckpapper (bestruket papper), glättat papper 1 och OH-film 1...
 • Page 194Fax D Kompatibilitet ITU-T Super Group 3 Modemhastighet Automatisk säkerhetsprocedur 33 600 bit/s Skanningsbredd Dokumentmatare: 208 mm (A4) (Enkelsidigt dokument)...
 • Page 195 Specifikationer Kopiering D Färg/svartvitt Ja/Ja Kopieringsbredd 204 mm 1 Flera kopior Staplar/sorterar upp till 99 sidor Förstora/förminska 25 %...
 • Page 196PhotoCapture Center™ D Kompatibla media 1 Memory Stick Duo™ (16 MB–128 MB) Memory Stick PRO Duo™ (256 MB–32 GB) Memory...
 • Page 197 Specifikationer PictBridge D Kompatibilitet Stöder Camera & Imaging Products Associations PictBridge-standarden CIPA DC-001. Mer information finns på http://www.cipa.jp/pictbridge/. Gränssnitt...
 • Page 198Skanner D Färg/svartvitt Ja/Ja TWAIN-kompatibel Ja (Windows® XP 1/Windows Vista®/Windows® 7) (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x 2) WIA-kompatibel Ja...
 • Page 199 Specifikationer Skrivare D Upplösning Upp till 1 200 × 6 000 dpi Utskriftsbredd 3 291 mm [297 mm (kantfri)...
 • Page 200Gränssnitt D USB 1 2 En USB 2.0-kabel som inte är längre än 2 m. LAN-kabel 3 Ethernet UTP-kabel av...
 • Page 201 Specifikationer Nätverk D OBS Mer information om nätverksspecifikationerna finns i uu Bruksanvisning för nätverksanvändare. Du kan ansluta din maskin...
 • Page 202Datorkrav D OPERATIVSYSTEM OCH PROGRAMFUNKTIONER SOM STÖDS Ledigt utrymme på Datorgränssnitt hårddisken för Datorplattform och installation Processor operativsystemsversion 10/100 Trådlöst...
 • Page 203 Specifikationer Förbrukningsmaterial D Bläck Maskinen använder enskilda bläckpatroner med färgerna svart, gul, cyan samt magenta och de är avskilda...
 • Page 204 E Register A E adressbok extern telefon, ansluta ............................. 69 använda ................................................71 gruppnummer F ändra ..................................................75 radera ....................................................75 fax,...
 • Page 205felmeddelanden på pekskärmen ............106 G bläckabs. nästan full ...........................106 bläckabsorbering full ...........................107 genomgång av kontrollpanelen ................. 6 E data som...
 • Page 206M P Macintosh papper .....................................43, 184, 185 Se Bruksanvisning för programanvändare. dokumentstorlek ................................... 48 manuell format ................................................... 41 mottagning ............................................56...
 • Page 207S U serienummer upplösning E att hitta .................... se frontluckans insida fax ...................................................... 186 sidoapparat, använda ..............................69 kopiera ............................................... 187...
 • Page 208 Besök oss på Internet http://www.brother.com/ Maskinen har endast godkänts för användning i inköpslandet. www.brotherearth.com
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug