Brother MFC-J6535DW(XL) User Guide

Page of 808
File Type (Dosya Türü)
Evet
Evet
Evet
Evet
File Size (Dosya boyutu)
Evet
-
Evet
Evet
OCR Language (OCR Dili)
(yalnızca bazı modellerde kullanılabilir)
-
Evet
-
-
Destination File Path (Hedef Dosya Yolu)
Evet
Evet
Evet
-
File Name (Dosya Adı)
Evet
Evet
Evet
Evet
Insert Date in File Name (Dosya Adına Tarih Ekle)
Evet
Evet
Evet
Evet
Destination Folder (Hedef Klasör)
Evet
Evet
Evet
Evet
Resolution (Çözünürlük)
Evet
Evet
Evet
Evet
Scan Type (Tarama Türü)
Evet
Evet
Evet
Evet
Document Size (Belge Boyutu)
Evet
Evet
Evet
Evet
ID Card Scan (Kimlik Kartı Tarama)
Evet
Evet
Evet
Evet
Advanced settings (Gelişmiş ayarlar)
Evet
Evet
Evet
Evet
Restore Defaults (Varsayılan Ayarlara Geri Çevir)
Evet
Evet
Evet
Evet
Target Application (Hedef Uygulama)/E-mail Application (E-posta Uygulaması)
Taranan verileri açmak için hangi uygulamanın kullanılacağını seçin. Yalnızca bilgisayarınızda yüklü olan
uygulamalar seçilebilir.
Add (Ekle)
Açılır menüye bir uygulama ekleyin.
Application Name (Uygulama Adı) alanına uygulama adını yazın (30 karaktere kadar) ve Browse
(Gözat)
 düğmesini tıklatarak tercih ettiğiniz uygulamayı seçin. Açılır menüden File Type (Dosya Türü)
öğesini seçin.
Delete (Sil)
Açılır menüye eklediğiniz bir uygulamayı silin.
Uygulamayı Application Name (Uygulama Adı) açılır menüden seçin ve sonra Delete (Sil) öğesini
tıklatın.
File Type (Dosya Türü)
Taranan veri için kullanmak istediğiniz dosya türünü seçin.
File Size (Dosya boyutu)
Dosya boyutunu File Size (Dosya boyutu) kaydırıcısını sağa veya sola hareket ettirerek değiştirin.
OCR Language (OCR Dili)
Optik karakter tanıma (OCR) dilini, taranan belgedeki metnin dili ile eşleşecek şekilde ayarlayın (sadece belli
modellerde kullanılabilir).
Destination File Path (Hedef Dosya Yolu)
Dosya adının önekini ve hedef klasörün yolunu değiştirmek için Change (Değiştir) düğmesini tıklatın.
File Name (Dosya Adı)
Gerekirse dosya adınız için bir önek yazın. Image (Görüntü)OCR veE-mail (E-posta) özellikleri için öneki
değiştirmek için Change (Değiştir) öğesini tıklatın.
Insert Date in File Name (Dosya Adına Tarih Ekle)
Tarihi otomatik olarak, taranan görüntünün dosya adına ekler. Image (Görüntü)OCR ve E-mail (E-posta)
özellikleri için tarihi dosya adına eklemek için Change (Değiştir) öğesini tıklatın.
Destination Folder (Hedef Klasör)
Image (Görüntü)OCR ve E-mail (E-posta) özellikleri için klasörü değiştirmek için Change (Değiştir) öğesini
tıklatın. Taranan belgenizi kaydetmek istediğiniz klasörü seçmek için Browse (Gözat) öğesini tıklatın. Bir
Show Folder (Klasörü Göster) öğesine taramadan sonra hedef klasörünü otomatik olarak görüntülemek için
File (Dosya) seçeneğini seçin.
174
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug