Brother MFC-J6535DW(XL) User Guide

Page of 808
 > 
 > ControlCenter2 İçin Tarama Ayarları (Macintosh)
ControlCenter2 İçin Tarama Ayarları (Macintosh)
Ayarlar
Uygulanabilir Özellikler
Image
(Görüntü)
OCR
E-mail (E-
posta)
File
(Dosya
)
Target Application (Hedef Uygulama)/E-mail Application (E-
posta Uygulaması)
Evet
Evet
Evet
-
File Type (Dosya Türü)
Evet
Evet
Evet
Evet
File Size (Dosya boyutu)
Evet
-
Evet
Evet
OCR Language (OCR Dili)
(yalnızca bazı modellerde kullanılabilir)
-
Evet
-
-
Destination File Path (Hedef Dosya Yolu)
Evet
Evet
Evet
-
File Name (Dosya Adı)
Evet
Evet
Evet
Evet
Insert Date in File Name (Dosya Adına Tarih Ekle)
Evet
Evet
Evet
Evet
Destination Folder (Hedef Klasör)
Evet
Evet
Evet
Evet
Show Save As window (Farklı Kaydet penceresini göster)
-
-
-
Evet
Resolution (Çözünürlük)
Evet
Evet
Evet
Evet
Scan Type (Tarama Türü)
Evet
Evet
Evet
Evet
Document Size (Belge Boyutu)
Evet
Evet
Evet
Evet
Continuous Scanning (Sürekli tarama)
Evet
Evet
Evet
Evet
2-sided Scanning (2 Taraflı Tarama)
(yalnızca bazı modellerde kullanılabilir)
Evet
Evet
Evet
Evet
ID Card Scan (Kimlik Kartı Tarama)
Evet
Evet
Evet
Evet
Show Scanner Interface (Tarayıcı Arabirimini Göster)
Evet
Evet
Evet
Evet
Advanced settings (Gelişmiş ayarlar)
Evet
Evet
Evet
Evet
Restore Defaults (Varsayılan Ayarlara Geri Çevir)
Evet
Evet
Evet
Evet
Target Application (Hedef Uygulama)/E-mail Application (E-posta Uygulaması)
Taranan verileri açmak için hangi uygulamanın kullanılacağını seçin. Yalnızca bilgisayarınızda yüklü olan
uygulamalar seçilebilir.
Add (Ekle)
Açılır menüye bir uygulama ekleyin.
Application Name (Uygulama Adı) alanına uygulama adını yazın (30 karaktere kadar) ve Browse
(Gözat)
 düğmesini tıklatarak tercih ettiğiniz uygulamayı seçin. Açılır menüden File Type (Dosya Türü)
öğesini seçin.
Delete (Sil)
Açılır menüye eklediğiniz bir uygulamayı silin.
Uygulamayı Application Name (Uygulama Adı) açılır menüden seçin ve sonra Delete (Sil) öğesini
tıklatın.
File Type (Dosya Türü)
Taranan veri için kullanmak istediğiniz dosya türünü seçin.
File Size (Dosya boyutu)
Dosya boyutunu File Size (Dosya boyutu) kaydırıcısını sağa veya sola hareket ettirerek değiştirin.
237
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug