Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 96
18
SQT0375 (EST)
Ettevalmistused
 
Salvestusmaht (videod)
([h], [m] ja [s] tähistavad “tunde”, “minuteid” ja “sekundeid”.)
 •Kasutatav salvestusaeg on kõikide salvestatud videote koguaeg.
Kui [Rec Format ehk salvestusvorming] on sättel [AVCHD]
[Rec Quality ehk 
salvestuskvaliteet]                    16 GB 
                  64 GB
[FHD/28M/50p]
1h15m00s
5h00m00s
[FHD/17M/50i]
2h00m00s
8h15m00s
Kui [Rec Format ehk salvestusvorming] on sättel [MP4]
[Rec Quality ehk 
salvestuskvaliteet]                 16 GB 
                  64 GB
[4K/100M/25p]
20m00s
1h20m00s
[FHD/28M/50p]
1h15m00s
5h00m00s
 
Kõrgel ümbritseva õhu temperatuuril ja video pidevalt salvestamisel võib 
ilmuda         ning salvestamine võib poolepealt seiskuda kaamera kaitsmiseks.
           [   ] 
through to protect the camera.
 
[AVCHD] videod:
Salvestamine seiskub, kui pideva salvestamise aeg ületab 29 min 59 s.
 
[MP4] vormingus videod faili suuruse sättel [FHD], [HD] või [VGA]: 
Salvestamine seiskub, kui pideva salvestamise aeg ületab 29 min 59 s või 
kui fail on mahult suurem kui 4 GB.
 •Kuna fail on sättel [FHD] mahult suurem, siis seiskub salvestamine 
   enne 29 min 59 s.
 
[MP4] vormingus videod faili suuruse sättel [4K]:
Salvestamine seiskub, kui pideva salvestamise aeg ületab 15 min. 
(Salvestamist saab ilma katkestamata jätkata koguni siis, kui fail on mahult 
suurem kui 4 GB, ent video salvestatakse ja seda esitatakse hiljem mitme 
failina.) 
 
Maksimaalne kasutatav pideva salvestamise aeg on ekraanil näidatud.