Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
142
SQW0033
Lukker- og fremføringsindstillinger
Burst-funktion
Optagetilstand:
Billederne optages i rækkefølge, mens der trykkes på lukkerknappen.
 •Billeder, som optages, mens [Bursthastig.] er indstillet til [SH], optages sammen som en 
enkel burst-gruppe 
.
1
Tryk på [
]-knappen (   )
2
Tryk på     for at vælge burst-ikonet
([   ] osv.) og tryk på
3
Tryk på     for at vælge
bursthastigheden, og tryk på [MENU/SET]
[SH]
(Superhøj
hastighed)
*
1
[H]
(Høj
hastighed)
[M]
(Middel
hastighed)
[L]
(Lav
hastighed)
Hastighed
(billeder/
sek.)
[AFS]
40
11
7
2
[AFF] / [AFC]
6,5
6,5
2
Live View under burst-
optagelse
Ingen
Ingen
Disponibel
Disponibel
Antal
billeder
*
2
Med RAW-filer
20
*
3
20
*
3
20
*
3
Uden RAW-filer
60
Afhænger af kortets kapacitet
*
3
*
1
 Den elektroniske lukker vil blive aktiveret.
*
2
  Antallet af burst-billeder er begrænset af forholdene, når der tages billeder, og det anvendte 
korts type og/eller status.
*
3
  Der kan optages billeder, indtil kortet er fyldt op. Men burst-hastigheden vil dog blive 
langsommere halvvejs gennem optagelsen. Den eksakte tid, for hvornår den langsommere 
burst-hastighed begynder, afhænger af indstillingerne for billedformat, billedstørrelse og 
kvalitet såvel som den anvendte korttype.
 •Burst-hastigheden bliver muligvis langsommere afhængigt af de følgende 
indstillinger: 
 
– [Billedstr.] 
, [Kvalitet] 
, Følsomhed 
, Fokustilstand 
[Fokus/Udløserprioritet] 
 •Burst-hastigheden kan også indstilles med [Bursthastig.] i [Optag]-menuen. 
 •Angående information om RAW-filer henvises til